Odborná poradna

BS předsběrová analýza 34. týden

BS Vinařské potřeby
23. srpna

BS předsběrová analýza 34. týden

Pokračuje dynamický růst cukernatosti v bobulích napříč všemi oblastmi – v průměru o 2,8 ONM. Nejvýrazněji cukernatost stoupala v podoblasti slovácké (o 3,4 ONM) a velkopavlovické (o 3,3 ONM). Tak jako v minulých týdnech se vinaři nedočkali žádných srážek. Keřům chybí voda a její nedostatek lze pozorovat nejenom na listech, ale díky vysokým teplotám i na hroznech, které místy zavadají. Ve vinicích lze tento jev nejvíce vidět u odrůd VZ a ZW.
Oproti minulému týdnu došlo také znovu k výraznému poklesu titrovatelných kyselin v hroznech. Největší úbytek kyselin napříč všemi odrůdami se objevil ve velkopavlovické podoblasti (průměr 2,1 g/l) a ve slovácké podooblasti (průměr 1,7 g/l). Kyselina vinná se snížila o cca 0,5 g/l, pokračoval však trend rychlejšího odbourávání kyseliny jablečné, která klesala dvojnásobně rychleji. Velkou pozornost z pohledu obsahu kyselin a hodnoty pH bude nutné věnovat odrůdám MT, CHA a problémovému TČ, neboť např. v malokarpatské podoblasti dosahuje tato odrůda parametrů pro sklizeň v pozdním sběru, při velmi nízkém obsahu kyselin a vysokém pH. Pro tvorbu aromatických a šťavnatých vín bude v příštím týdnu důležité sledovat vývoj u odrůdy SVG, která nemá potíže s rychlým nabíráním cukernatosti a začínají u ní padat i výrazně kyseliny. Za pozornost stojí také zmínka o obsahu asimilovatelného dusíku. Postupně se snižuje obsah amonného dusíku, který kvasinky potřebují k životu a množení především. Nedostatek asimilovatelného dusíku může způsobovat poruchy při kvašení, sirku nebo negativně ovlivnit vývoj aromatických látek ve víně. V letošním roce bude s potřebou dokyselování při zpracování hroznů pravděpodobně potřebné počítat i s přídavky výživ pro kvasinky.
Předpověď slibuje, a to zejména o víkendu, výraznější ochlazení a také dešťové srážky. Optimální pro dozrávání hroznů by byly ne příliš vydatné srážky. V případě velkého množství vody by mohlo docházet k postupnému praskání bobulí a hnilobám, což je z hlediska kvality nežádoucí.

Předsběrová analýza 34. týden
- pro zobrazení kompletní analýza klikněte na tabulku
Předsběrová analýza 34. tyden

Kompletní předsběrovou analýzu v pdf stáhnete kliknutím na tabulku.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Co je BS Předsběrová analýza?

Letos již šestým rokem poskytujeme vinohradníkům aktuální informace o stavu vinic pomocí specializovaných měření a analýz.

Speciální předsběrové analýzy jsou pro tuzemské vinaře užitečným pomocníkem při určování vhodného okamžiku pro zahájení sběru hroznů. 
Stejně jako 4 předchozí roky budeme pravidelně jednou týdně až do konce sklizně bezplatně zveřejňovat výsledky laboratorních rozborů moštu z různých odrůd révy ze čtyř vinařských podoblastí: Mikulovské, Slovácké, Velkopavlovické a na Slovensku v Malokarpatské podoblasti.

Pro určení optimálního termínu sklizně jsou mimo samotné cukernatosti důležité také například hodnoty pH, analyzují se i veškeré kyseliny. Přestože není analýza provedena přímo na vinici každého konkrétního vinaře, poskytuje pěstitelům řadu praktických a užitečných informací.

Analýzy zveřejňujeme každý týden na www.vinarskepotreby.cz.
 

 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním