BS prodejny i laboratoř mají OTEVŘENO dle běžné provozní doby

Ochrana révy před uzavíráním hroznů - BS vinařské potřeby

Ochrana révy před uzavíráním hroznů - BS vinařské potřeby

Vinice

Jelikož vývoj révy vinné postupuje velmi rychle, blíží se fenofáze uzavírání hroznů a tím pádem také jedná z možností ochrany proti hnilobám hroznů.

Jelikož vývoj révy vinné postupuje velmi rychle, blíží se fenofáze uzavírání hroznů a tím pádem také jedná z možností ochrany proti hnilobám hroznů.

Dosavadní vývoj vegetace naznačuje dřívější zrání hroznů, v teplém až velmi teplém období, a tím pádem také vyšší citlivost na rozvoj hnilob. Ochrana třapiny je proto jedním ze základních kroků účinné ochrany proti hnilobám.

Z pohledu hnilob hroznů se nejedná pouze o nejznámější, šedou hnilobu hroznů révy, způsobovanou houbou Botrytis cinerea. V posledních letech se objevuje ve vinicích také výrazněji bílá hniloba nebo octová hniloba. Velký vliv na rozvoj hniloba má také poškození hroznů prostřednictvím mušky Drosophila suzuki.

S ochranou je proto třeba začít již nyní.

Nepřímým prostředkem ochrany jsou zelené práce. Rychlý růst letorostů znesnadňuje upevňování letorostů do drátěnky a keře jsou výrazněji zahuštěné. Výrazné ovlhčení potom může podporovat rozvoj šedé hniloby už v tomto období. Důležitým krokem k úspěchu je proto upevnění letorostů do drátěnky a vylamování zálistků, případně odlistění v zóně hroznů. Pro vylamování zálistků nebo odlistění je nejvhodnější termín, protože slupka bobulí se bude díky expozici ke slunečnímu záření přizpůsobovat těmto podmínkám a bude méně citlivá na poškození.

Další z možností je využívat některé ekologické prostředky, které umožní omezit rozvoj šedé hniloby hroznů, již nyní.

Serenade ASO je biologický přípravek, který účinkuje proti houbovým a bakteriálním patogenům a podporuje dobrý zdravotní stav rostlin.

Serenado Aso

Vitisan způsobuje změnu pH (vzniká alkalická reakce) a osmotických poměrů povrchu listů a plodů, a tím brání klíčení spór a omezuje růst mycelia původců houbových chorob.

Hycol-E víno je kapalný přípravek vyvinutý speciálně pro foliární výživu ekologicky pěstované révy vinné. Složení a poměr stopových prvků, draslíku a hořčíku bylo navrženo na základě rozboru půdy, listů a hroznů na vybraných moravských vinicích. Účinnou složkou jsou vodorozpustné přírodní oligopeptidy, aminokyseliny, stopové prvky, draslík a hořčík. Přípravek příznivě ovlivňuje řadu biochemických reakcí rostlin, podporuje jejich růst, vývoj a tvorbu reprodukčních orgánů. Zpevňuje slupku bobulí a tím pozitivně působí na odolnost k hnilobám.

Další z možností je potom přímá fungicidní ochrana, kdy se využívají často fungicidy, které jsou určené proti plísni révy a současně šedé hnilobě hroznů nebo některé botryticidy: Cassioppee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG nebo Thiran Granuflo.

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.