Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

Provoz kalolisu zahájen - BS vinařské potřeby

Provoz kalolisu zahájen - BS vinařské potřeby

Sklep

Likvidace odpadu z výroby vína se zaměřením na výkup tekutých vinných kvasnic a závadných vín již v provozu.

Vážení vinaři, pěstitelé a zpracovatelé vína,

provoz kalolisu byl již zahájen.
V rámci této služby poskytujeme službu likvidace odpadu z výroby vína se zaměřením na výkup tekutých vinných kvasnic a závadných vín.

Výkupní cena tekutých kvasnic se pohybuje od 0,10 do 0,50 Kč za litr v závislosti na kvalitě, objemu a vzdálenosti.
Kaly nebo víno přímo u vás přečerpáme, odvezeme a do 14 dnů od vystavení faktury zaplatíme.
Poskytujeme také likvidaci tuhých vinných kvasnic, tzv. výlisků.

Nové sběrné místo tuhých vinných kvasnic je v Podivíně v bývalém zemědělském družstvu (ul. Za dráhou).

Výkup tekutý kalů probíhá v areálu BS Velké Bílovice (jako v předchozích letech).

Protože kvasnice do čistíren odpadních vod nepatří, k veškerému likvidovanému materiálu dostanete doklad o ekologické likvidaci, který slouží pro kontrolní úřady a ušetří spoustu nežádoucích starostí.

Pro více informací kontaktujte: tel. +420 608 354 468, kalolis@vinarskepotreby.cz