Dárek ke každé objednávce nad 200 Kč.

Sazenice révy vinné pro výsadbu 2019 - BS vinařské potřeby

Sazenice révy vinné pro výsadbu 2019 - BS vinařské potřeby

Vinice

Také letos nabízíme kvalitní sazenice více než 50 odrůd (klasické i PIWI odrůdy) s ujatelností vyšší než 95 %.

Můžete si rezervovat sazenice révy vinné pro jarní výsadbu 2019. Nabízíme kvalitní sazenice více než 50 odrůd (klasické i PIWI odrůdy) s ujatelností vyšší než 95 %.

Dostupné jsou nejenom bílé a modré PIWI odrůdy, ale také klasické odrůdy včetně sazenic na vysokém kmínku. Stolní odrůdy z důvodu nízkého zájmu nenabízíme.

Minimální odběr je 25 ks od odrůdy, cena PIWI odrůd 59 Kč/ks, klasické odrůdy 50 Kč/ks.

Sazenice je nutné předem rezervovat, a to do konce listopadu 2018.
 

Informace k jednotlivým PIWI odrůdám révy vinné:

BRONNER-sazenice-révy-vinnéBRÖNNER je odrůda, která vznikla jako kříženec odrůd Merzling x Gm6494 (známá také pod šlechtitelským číslem FR-250-75). Odrůda je středně náročná na polohu a vhodná pro všechny vinařské podoblasti. Vyhovují jí svahovité lokality s dobrým osluněním, ideální jsou hlinitopísčité půdy. BRÖNNER tvoří vyšší násadu hroznů a má poměrně velmi husté olistění keře. Růst je bujný až velmi bujný. Hrozen je středně velký až velký, středně hustý až hustý. Bobule je středně velká. Odolnost k zimním mrazům je velmi dobrá. Celková odolnost k houbovým chorobám je velmi dobrá, odrůdu lze pěstovat bez nebo s minimální ochranou. Odolnost k plísni révy je vynikající, k napadení padlím velmi dobrá. Díky silnější slupce bobulí má dobrou odolnost také k napadení šedou hnilobou hroznů. Kvalita hroznů je velmi dobrá a dozrávající až do kategorie pozdního sběru. Odrůda dozrává koncem září až v 1. polovině října, podobně jako Rulandské bílé. V plné zralosti se bobule zbarvují do zlatavé barvy, což koresponduje s kvalitní aromatickou zralostí.
Víno je velmi podobné na Rulandské bílé. Chuť je plná, kyselina svěží a harmonická. Ve vůni a chuti jsou dominantní tóny citrusových plodů, zeleného jablka, hrušky nebo kdoule. Také technologie výroby vína může být velmi podobná jako u Rulandského bílého.
Podnož: 5BB

CABERNET CORTIS-sazenice révy vinnéCABERNET CORTIS je nová modrá moštová PIWI odrůda, která pochází z kombinace Cabernet Sauvignon x Solaris. Hrozen je středně velký s kuželovitým tvarem. Bobule je malá, tmavomodrá až černá s patrným „kabernetovým“ aroma. Bobule jsou v hroznu středně hustě uspořádané. Požadavky odrůdy na stanoviště jsou střední až nízké. Odrůdu je možné pěstovat i v okrajových oblastech. Požadavky na půdu jsou nízké, odrůdě vyhovují i sušší půdy. CABERNET CORTIS dozrává ve 2. polovině září, před Rulandským modrým. Odolnost k zimním mrazům je dobrá díky zastoupení „amurské révy“ v rodokmenu. CABERNET CORTIS je možné pěstovat s minimální ochranou proti houbovým chorobám. Odolnost k plísni révy je velmi dobrá, k padlí révy je velmi dobrá až dobrá, k šedé hnilobě hroznů dobrá. CABERNET CORTIS má velmi dobrou schopnost zvyšování cukernatosti během zrání hroznů, dosahuje pravidelně cukernatosti pozdního sběru.
Víno je „merlotovo-kabernetového“ typu. Ve vůni jsou patrné výrazné tóny lesního ovoce.  Odrůda je vhodná pro výrobu vín z ekologického vinohradnictví, nebo vynikne jako zajímavý partner do „cuvée“ či pro výrobu růžových vín „kabernetového“ typu.
Podnož: SO4

HIBERNAL byla vyšlechtěna v Německu jako kříženec Seibel 7053 x Ryzlink rýnský F2. Hrozen je malý až střední, válcovitě-kuželovitý, většinou středně hustý až hustý. Bobule je malá, kulatá, s pevnou, silnější slupkou a tuhou dužninou, zelenožlutá až narůžovělá. V době plné aromatické vyzrálosti je osluněná strana bobule intenzivně růžová, špinavě červená až jemně nafialovělá. Optimální aroma se rozvíjí v hroznech, které jsou velmi dobře osluněné. Rovněž v chuti je možné rozeznat výrazný ovocný charakter, který je pro tuto odrůdu ideální aromatickou zralostí. HIBERNAL je možné pěstovat v kvalitních lokalitách, základem jsou svahovité pozemky s velmi dobrým osluněním. Vhodné jsou především jižní, jihozápadní a jihovýchodní expozice s písčitými a hlinitopísčitými půdami, s velmi dobrým obsahem živin a dobrou vododržností. Obecně lze konstatovat střední náročnost na půdní podmínky. HIBERNAL má velmi dobrou odolnost k zimním mrazům. Na plíseň révy je dobře odolná, proti padlí révy je velmi dobře odolná (většinou nevyžaduje žádné ošetření), vysoce odolná k šedé hnilobě hroznů révy. HIBERNAL nemá sklon ke sprchávání.
Ve vínech nacházíme většinou optimální aromatickou zralost a většinou i dobrý poměr mezi cukernatostí a obsahem kyselin. Odrůda má mnohostranné využití. Je určena především pro výrobu biovín. Vhodné kvalitativní kategorie jsou pozdní sběr, výběr z hroznů, případně výběr z bobulí. Víno je vysoce extraktivní s výraznými tóny ovoce – jablko, hruška, meruňka, broskev s jemnými květinovými tóny. Chuť vína je plná, zejména jestliže je podpořena sladěným obsahem zbytkového cukru.
Podnož: SO4

SOLARIS sazenice révy vinnéSOLARIS je raná bílá moštová PIWI odrůda révy vinné, je to kříženec Merzling a Gm 6493. Keře rostou velmi bujné. Hrozen je středně velký, dlouhý, kuželovitý. Uspořádání bobulí v hroznu je středně husté až husté. Bobule je středně velká, zelenožlutá, v plné zralosti zlatožlutá. Dužnina má jemně ovocné až jemně muškátové aroma. Při dozrávání dobře osluněných hroznů se objevuje na bobulích jemně narůžovělé zbarvení. S vývojem zbarvení slupky bobulí se mění také aromatická kvalita. Bobule s dobrou aromatickou vyzrálostí poskytují ovocné až jemně muškátové tóny. SOLARIS je vhodný pro pěstování ve všech vinařských i nevinařských oblastech. Velkou předností odrůdy je rané zrání (konec srpna až začátek září) s často dosahovanou velmi vysokou cukernatostí. V ročnících s příznivými podmínkami pro rozvoj ušlechtilé šedé hniloby se na bobulích mohou tvořit cibéby. SOLARIS má velmi dobrou odolnost k houbovým chorobám. Odolnost k plísni révy a padlí révy je velmi dobrá.
Odrůda je velmi vhodná pro výrobu burčáků nebo „mladých vín“. Víno je svěží s jemnou kyselinkou. Aroma je intenzivní ovocně-květinové, v určitém stupni vyzrálosti s jemným muškátovým tónem. Ve vůni a chuti jsou patrné jemné citrusy, zelené jablko, broskev, květinová louka.
Podnož: SO4, BINOVA, 125AA

Souvignier gris sazenice révy vinnéSOUVIGNIER GRIS je nová PIWI odrůda révy vinné určená pro výrobu bílých vín. Je to kříženec odrůd Cabernet Sauvignon x Brönner. V celoevropském měřítku je velmi oblíbená. Hrozen je středně velký. Bobule je malá až středně velká, kulatá, růžová až špinavě červená, při výrazném oslunění s jemným oranžovým odstínem. Uspořádání bobulí v hroznu je středně husté až řidší. Slupka bobule je pevná. Odrůda je pěstitelsky poměrně málo náročná. SOUVIGNIER GRIS dozrává podobně jako Rulandské bílé, tzn. koncem září nebo začátkem října. Odrůda má střední až nízké nároky na stanoviště. Je možné ji pěstovat ve stejných terroir jako Rulandské bílé a Rulandské šedé. Vhodná jsou svahovitá terroir s dobrým osluněním. Požadavky na půdní podmínky jsou střední. Méně vhodná jsou terroir s výsušnými půdami. Odolnost k plísni révy je velmi dobrá, k padlí révy je dobrá až velmi dobrá a k šedé hnilobě hroznů révy je velmi dobrá.
Vína bývají velmi kvalitní, svěží, s jemnou a příjemnou kyselinou. Ve vůni a chuti je možné najít velmi široké spektrum vůni, zejména zelené jablko, meruňky, broskve, grapefruit, citrusy. Chuť vína je harmonická a plná. Odrůda je vhodná pro produkci mladých vín nebo také delší zrání vína v sudech. Optimální je produkce vína v kvalitě pozdního sběru.
Podnož: SO4

Reference sazenic Solaris ZDE.

Johanniter sazenice révy vinnéJOHANNITER je bílá moštová PIWI odrůda z Freiburgu /(RRx(Seyve-Villard 12 481x(RŠxChrupka bílá))/. Je vhodná pro milovníky vín „ryzlinkového“ typu a do „ryzlinkových“ poloh. Je vhodná pro produkci mnoha typů vín, v závislosti na zralosti hroznů. Hrozen je středně velký, hustý, válcovitý. Bobule je kulatá, malá, zelenožlutá, na osluněné straně zlatavá nebo jemně narůžovělá. Do optimální kvality dozrává Johanniter v polovině října. Odrůda je náročnější na stanoviště, optimální pro kvalitu jsou polohy podobné pro pěstování RR. Odolnost k plísni révy, padlí révovému a šedé hnilobě je dobrá. Optimální je řez na jeden plochý tažeň. Osluněná slupka bobule se zbarvuje do růžových odstínů a zvýrazňují se ovocné tóny v bobulích. Jako vhodné podnože se ukazují SO4 do dobrých půdních podmínek, a dále Kober 125AA. Vína z této odrůdy se vyznačují jemnou ovocností připomínající tóny zeleného jablka, hrušky, kdoule, broskví. Květinové tóny jsou velmi jemně, kyselina je svěží a výrazná.
Podnož: BINOVA.


 

Muscaris sazenice révy vinnéMUSCARIS je bílá moštová PIWI odrůda muškátového typu (Solaris x Muskateller). Hrozen je středně velký, válcovitý. Bobule je kulatá, žlutozelená, chutí muškátová. Uspořádání bobulí v hroznu je středně husté. Muscaris patří mezi odrůdy, které nemají vysoké požadavky na stanoviště a lze ho pěstovat i v okrajových lokalitách. Do optimální zralosti dozrává v polovině až koncem září. Odolnost k zimním mrazům je dobrá. Odolnost k plísni révy je dobrá až velmi dobrá. Odolnost k padlí révovému i šedé hnilobě je dobrá. Doporučované zatížení je 6-8 oček na m2. Vhodný je řez na dlouhé plodné dřevo. Regulace násady hroznů během vegetace většinou není potřebná. Muscaris je odrůda vhodná pro výrobu odrůdových vín nebo jako součást cuvée. Víno má intenzivní aroma a chuť s tóny muškátu a citrusových plodů. Kyselina je svěží a chuť osvěžující.
Podnož: SO4, BINOVA.

 

Regent sazenice révy vinnéREGENT je modrá moštová PIWI odrůda /(SZxMT)xChambourcin/. Hrozen je malý až středně velký, středně hustý až řidší. Bobule je malá, kulatá, tmavomodrá, voskovitě ojíněná. Regent patří mezi odrůdy s nízkými nároky na stanoviště. Odrůdu lze pěstovat také v okrajových oblastech pěstování révy. Hrozny odrůdy Regent je možné sklízet již v průběhu měsíce září v závislosti na průběhu daného ročníku a požadované kvalitě. Sklizeň pro výrobu vína vysoké kvality je vhodná ve druhé polovině září, případně začátkem října. Regent má velmi dobrou odolnost k plísni révy i padlí révovému. Rovněž odolnost odrůdy k šedé hnilobě je velmi dobrá a hrozny vydrží dlouho dozrávat bez poškození hnilobami. Velkou předností odrůdy je rovnoměrná plodnost. Násada hroznů na keřích je podobná jako u odrůdy Rulandské modré. Doporučované zatížení pro tuto odrůdu je 6-8 oček na m2. Vhodným pěstitelským tvarem je vedení s řezem na tažně. Regent je vhodný pro výrobu odrůdových vín nebo i velmi zajímavých cuvéé s dalšími PIWI odrůdami. Tento styl může být velmi zajímavý u malovinařů. Víno má tmavočervenou barvu, chuť a aroma obsahuje tóny lesního ovoce a přezrálých višní a třešní. Chuť vína je jemně sametová, někdy s „divokými“ tóny v chuti.
Podnož: BINOVA.

Donauveltliner sazenice révy vinnéDONAUVELTLINER je nová a v Rakousku velmi populární odrůda, zdá se být velmi zajímavou odrůdou i pro pěstitele v ČR /VZx Seyval blanc (SV 5276)/. Hrozen je přibližně 14-18 cm velký, řídký s kulatými bobulemi o průměru 13 mm. Donauveltliner raší, kvete i zraje středně. Z pohledu houbových chorob je středně odolná padlí révovému, plísni révové i plísni šedé. Ve víně je možné očekávat výraznou ovocitost a silnou podobnost s VZ. Jedná se o zbrusu novou odrůdu s vysokým potenciálem.  
Podnož: 5BB.


 

V nabídce jsou i další nové PIWI odrůdy:
BLAUFRANKISCH LUNA (5BB), BLAUFRANKISCH STELLA (5BB), CABERNET SAUVIGNON STELLA (SO4), MERLOT STELLA (SO4), PINOT NOVA (5BB), RATHAY (5BB), ST. LAURENT STELLA (5BB), ZWEIGELT LUNA (SO4), ZWEIGELT ASTRA (5BB), BOUVIER STELLA (5BB), BLUTTENMUSKATELLER (5BB, SO4), CHARDONNAY STELLA (5BB), GRUNER VELTLINER ASTRA (SO4), GRUNER VELTLINER LUNA (5BB). GRUNER VELTLINER STELLA (5BB), HELIOS (5BB), WELSCHRIESLING STELLA (5BB).

Leták s nabídkou sazenic ke stažení ZDE.

Výběr konkrétní podnože závisí na aktuální dostupnosti ve školce (ideální je rezervace 2 roky předem).

Objednávky na BS prodejnách nebo e-mailem na:
mrazova@vinarskepotreby.cz