Odborná poradna

Hodnota titrovatelných kyselin

BS Vinařské potřeby
25. září

Proč jsou titrovatelné kyseliny nižší než součet jednotlivých kyselin?

V poslední době jsou stále častější dotazy na rozdíl mezi titrovatelnými kyselinami a součtem organických kyselin.

Pokud sečteme jednotlivé kyseliny ve víně vyjádřeny jako ekvivalent kyseliny vinné (celkové kyseliny), bude jejich hodnota vždy vyšší než hodnota veškerých titrovatelných kyselin. Je to proto, že celkové kyseliny jsou součtem všech aniontů organických kyselin v roztoku, zatímco titrovatelné kyseliny jsou jen celkové dostupné ionty vodíku v roztoku.
Titrovatelné kyseliny budou vždy nižší, než by se očekávalo od koncentrace organické kyseliny (Boulton et al.1996). Je to proto, že analýza celkových kyselin měří jak disociované, tak nedisociované formy každé jednotlivé kyseliny (tzn. je to suma volných a neutralizovaných kyselin.

Zdroj: Ing. Miloš Vidlář

 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním