Laboratoř

Akreditované laboratorní rozbory

Od ledna 2012 je žadatel o zatřídění vína dle vinařského zákona 321/2004 Sb v aktuálním znění, § 26, odst. 4, písm. b) povinen zajistit rozbor vína v akreditované laboratoři akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy. Výsledky těchto rozborů jsou přikládány k podávané žádosti o zatřídění.

V lednu 2012 bylo uděleno naší laboratoři osvědčení o akreditaci, díky kterému můžeme provádět rozbory pro SZPI za účelem hodnocení a zatřídění vín.

V roce 2016 byla otevřena také vinařská laboratoř ve Znojmě.

Akreditovaná laboratoř ČIA 

Laboratoř společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. je od roku 2012 zkušební laboratoří č. 1619 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Všechny prováděné testy jsou v souladu s OIV metodami. K dispozici máme nejmodernějších přístroje, mezi které patří např. automatická destilační jednotka Gibertini, určená k destilaci vín, lihovin, parfémů a piv za účelem stanovení obsahu alkoholu a ve spojení s generátorem páry i těkavé acidity, dále automatický titrátor Metrohm se zobrazením průběhu titrační křivky, detekcí bodu ekvivalence a následným výpočtem hodnot, v neposlední řadě vybavení pro stanovení bílkovinné a krystalické stability atd.
Při příjmu vzorků na rozbor je s každou zakázkou vyplněn elektronický formulář "příjem vzorků" a to přímo v laboratoři. Vzorky jsou přijímány každý den od 7:30 - 16:00 přímo v laboratoři. Doba zpracování rozboru je závislá na momentálním vytížení laboratoře a je dohodnuta při příjmu vzorku s pracovníkem laboratoře, který následně po vystavení protokolu o výsledku zákazníka informuje domluvenou formou. (osobně, emailem). Obvykle jsou výsledky k dispozici ještě ten samý, nejpozději následující den po převzetí vzorků. Při zpracování vzorků nám pomáhá na míru vytvořený softwarový systém pro naši laboratoř.

Nabídka analýz

Základní analytické rozbory velkobílovické laboratoře tvoří testy na alkohol, pH, titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny, oxid siřičitý volný a veškerý, cukr (glukóza + fruktóza + sacharóza), extrakty a relativní hustotu. Moderní vybavení umožňuje provádět i takové rozbory jako testy na organické kyseliny, stanovení obsahu dusíku s následným doporučením správné výživy, testy bílkovinné a krystalické stability. Speciální rozbory mohou v konečném důsledku ušetřit značné prostředky.

Doporučené rozbory

Analýza hroznů a moštů  - rozbor na cukr, potenciální alkohol, titrovatelné kyseliny, pH a YAN (asimilovatelného dusíku) s následným doporučením správné výživy.
Analýza v průběhu fermentace – stanovení skutečného alkoholu, cukrů, titrovatelných kyselin, pH.
Analýza vína před láhvováním – stanovení obsahu volného oxidu siřičitého testy bílkovinné a krystalické stability.

Laboratoř nově nabízí základní rozbor půdy a listů. Více informace k analýzám viz sekce Vinohrad.

 

Služby mikrobiologické laboratoře

BS laboratoř mikrobiologie

V březnu 2019 jsme zahájili provoz mikrobiologické části BS laboratoře, jež splňuje kritéria na zabezpečení kvality mikrobiologických analýz a plně reflektuje aktuální požadavky na provoz mikrobiologické laboratoře.

Laboratoř je součástí nových prostor BS akreditované laboratoře ve Velkých Bílovicích.

Všechny použité metody vycházejí z platných ISO norem. Využíváme analýzy založené na kultivaci vzorku na živném médiu, jejichž vyhodnocení je možné až po několika dnech. Tato stanovení jsou tudíž náročnější na čas. Doporučujeme si objednávku analýz naplánovat včas.

Aktuálně mikrobiologická laboratoř nabízí tyto služby:

 • Mikrobiologická analýza vína  (celkový počet mikroorganismů, kvasinky, plísně)
 • Stanovení přítomnosti kvasinek ve víně (1 láhev)
 • Sanitace a hygiena plnící linky a výrobních prostor stěrovou metodou (přítomnost kvasinek; 1 stěr)
 • Čistota láhví výplachovou metodou (přítomnost kvasinek ; 1 láhev)
 • Spady ovzduší (celkový počet mikroorganismů, kvasinky, koliformní bakterie)
 • Otisková metoda rukou (celkový počet mikroorganismů, kvasinky, koliformní bakterie)
 • Informativní mikrobiologický rozbor vody (nutné vyzvednout sterilní láhev)

 

Pro koho jsou služby určeny?

 • Pro všechny, kteří si chtějí zkontrolovat  správnost a úspěšnost sanitace a hygieny plnící linky, láhví či výrobních prostor. A také pro kontrolu mikrobiologické stability vašich vín.
 • Po předchozí domluvě jsme připraveni  „oskenovat“ vaše vína a zařízení po mikrobiologické stránce, a to hlavně na přítomnost kvasinek.
 

Enologické poradenství

Laboratorní analýzy, odborné poradenství, povinné i doporučené rozbory - to je pouze zlomek ze služeb, které BS laboratoř vinařům poskytuje.

Zárukou kvality je opětovná obhajoba akreditace. Již pátým rokem jsme tak certifikovaným zkušebním pracovištěm, které nabízí vinařům i rozbory pro zatřiďování vína podle OIV a požadavků Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Kromě laboratorních analýz poskytujeme také enologicko-technologické poradenství, určené vinařům, kteří chtějí tzv. "přechutnat" vzorky s odborníkem.

Enologicko-technologické poradenství zahrnuje konzultaci s enologem:

 • senzorické hodnocení vína
 • doporučení kroků pro odstranění chorob a vad vína
 • dle potřeby doporučení použití pomocných čiřidel (želatina, vaječný bílek, aktivní uhlí, PVPP, směsné preparáty apod.)
 • odbornou radu, jakým způsobem lze podpořit potenciál vína - např. použití taninů

 

Cena poradenství vychází z ceníku laboratoře, základní cena je 220 Kč vč. DPH, případně se odvíjí od konkrétních požadavků zákazníka.

 

Provozní doba akreditované laboratoře Velké Bílovice:

Po – Pá: 7,30 – 16 h

Kontakt laboratoř:
Žaneta Beňová
vedoucí laboratoře
laborator@vinarskepotreby.cz
+420 519 347 531