Nedostatek humusu ve vinicích

BS Vinařské potřeby
13. října

Humus se dá charakterizovat jako velice stabilní hmota organického původu s neocenitelnými vlastnostmi. Lze si ho představit jako houbovitou hmotu, která má díky své složité pórovité struktuře schopnost zadržovat v půdě vodu, navazovat na sebe toxické látky a vyrovnávat pH půdního roztoku. Humus se díky své koloidní struktuře významně podílí na sorpčních schopnostech půdy pro organické i anorganické látky a pozitivně ovlivňuje zakořeňování révy vinné v nových výsadbách.

Pomáhá udržovat půdu na odpovídající úrovni úrodnosti. K navýšení obsahu humusu v půdě značně přispívá dostatečné organické hnojení (hnůj, kompost, vermikompost, zelené hnojení). Tento typ hnojení postupně kvalitu půdy optimalizuje a ta se tak stává humózní. V půdě se pak lépe drží voda a pro révou se zlepšuje příjem i hůře dostupných živin. Půda není jednostranně vyčerpávána a ochuzována o živiny. Harmonická starost o půdu zásadně ovlivňuje kondici révy vinné a ta je tak i více odolná k napadení chorobami a škůdci.

A jak to vypadá na vinicích na základě výstupů z letošních půdních rozborů? Na většině lokalit je to s obsahem humusu velmi špatné. Z grafů lze vyčíst proměnlivost obsahu humusu na základě různých stanovišť (graf 1) a průměrnou hodnotu obsahu humusu v porovnání s běžnými, resp. optimálními hodnotami (graf 2), které by se měly na viničních půdách vyskytovat.

 

Z hodnocených 103 vzorků půd bylo zjištěno, že průměrný obsah humusu na vinicích je 1,66 %. Za optimálně humózní viniční půdu se dá považovat ta, ve které se humus pohybuje od 1,8 do 2,4 %. Přitom obsah humusu od 1 do 2 % je stále považován za nízký, jako vysoký se dá hodnotit až od 3 do 5 %. Ani jeden z letošních vzorků půd však takové množství humusu neobsahoval.
Z výsledků lze usuzovat, že vinaři dlouhodobě přistupují z ekonomických důvodů převážně k používání minerálních hnojiv. Ke ztrátě humusu v půdě přispívá také dlouhodobé a nadměrné používání herbicidů nebo zachovávání slabé biodiverzity stanoviště.  

 

Bez dostatku humusu se budou vinice čím dál více potýkat se špatným hospodařením s vodou, keře budou špatně přijímat živiny a celkově hůře prosperovat. Na území ČR narůstá tzv. dlouhodobé sucho, které bude na základě různých výzkumů dynamicky sílit. Na okrese Břeclav je půda navíc silně ohrožena vodní i větrnou erozí. Je potřeba před tímto problémem nezavírat oči a situaci začít řešit. Dostatek humusu v půdě bude totiž ve stále sušších letech rozhodovat o obyčejné schopnosti půdy zadržet vodu a stane se tak jedním z nejdůležitějších faktorů, který bude zásadně rozhodovat o fungování vinic.Jako jedno z nejefektivnějších organických hnojení, které podporuje tvorbu humusu v půdě, lze považovat zelené hnojení. Optimální složení právě pro váš vinohrad najdete pouze u nás. Nabízíme zelené hnojení BS v několika variantách: 

http://eshop.vinarskepotreby.cz/zelene-hnojeni-pred-vysadbou-10-kg/

http://eshop.vinarskepotreby.cz/zelene-hnojeni-letni-10-kg/

http://eshop.vinarskepotreby.cz/zelene-hnojeni-10-kg/

Mezi vinaři postupně stoupá obliba cenově dostupného přípravku HUMAC AGRO, který je nově k dostání i u nás. Toto organické hnojivo zvyšuje půdní úrodnost, váže toxické látky, těžké kovy a pozůstatky chemických přípravků (pesticidy, herbicidy), zadržuje vodu v půdě, revitalizuje zamořené půdy a upravuje pH půd, čímž se zpřístupňují hůře dostupné živiny.

 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním