Odborná poradna

Ochrana révy vinné 25. týden

BS Vinařské potřeby
20. června

Zveřejňujeme praktické situační zprávy týkající se stavu na vinicích včetně doporučení na jejich ochranu.

PADLÍ RÉVOVÉ

List révy vinné napadený chorobou padlí révy vinné
Infekční tlak padlí révového je stále na stejné úrovni jako v minulém týdnu. V závislosti na lokalitě je střední nebo silný. Téměř nikde se nyní nevyskytuje nízké riziko padlí. V současné růstové fázi, kdy se nasazují bobule, existuje zvýšené riziko dalšího rozvoje infekce a proto je nezbytné použít systémové fungicidy v kombinaci se sírou. Ke snížení tlaku padlí můžeme významně přispět i vylamováním zálistků a odstraněním 2 listů v zóně hroznů, čímž by mělo dojít ke zlepšení mikroklima v blízkém okolí hroznů. V následujících dnech jsou předpokládány příznivé až velmi příznivé podmínky pro další šíření infekce. 

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

List révy vinné napadený chorobou plíseň révováInfekce plísní révovou není v současné chvíli příliš významná. Sporadicky lze na vybraných místech střední tlak peronospóry nalézt, není však tak významný jako v případě padlí. Situace se však může během pár dnů změnit a tak je třeba v tomto období nezapomínat na prevenci a aplikovat fungicidy se systémovou i kontaktní účinnou látkou proti peronospóře. Keře révy vinné se plně olistily a tak mají v tuto chvíli systémové látky své opodstatnění.

  

 

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

Na místech, kde se během kvetení prudce ochladilo a pršelo, mohly nastávat primární infekce plísně šedé. Na květenstvích, kde došlo k nedokonalému opadu květních čepiček, se nyní může rozvíjet Botrytis cinerea. Květní čepičky pak postupně hnědnou a sesychají. V pozdějších fázích může docházet až k nežádoucímu uvadání celé třapiny. Vhodné je do ochrany zahrnout přípravky s přímým či vedlejším účinkem proti plísni šedé.

 

 

 


Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů révy vinné obsahuje detailní přehled o výskytu škodlivých organismů a doporučení přípravků na ochranu révy vinné dle infekčního tlaku.

Součástí je také výhled počasí na další období.

Ochrana révy vinné 26. týden

Doporučené přípravky dle infekčního tlaku

ošetření padlí révového

 Vivando přípravek proti padlí révové  

ošetření plísně révové

Cassiopee přípravek proti plísni révové    

výživa révy vinné

wuxal přípravek na nedostatek vápníku v listu révy vinné wuxal přípravek na nedostatek železa v listu révy vinné    

Kompletní zprávu zobrazíte kliknutím na obrázek nebo ZDE.

Dotazy vám zodpoví odborná obsluha na BS prodejnách nebo BS konzultant pro oblast vinohradnictví:

Ing. Klára Halouzková
konzultant pro vinohradnictví
halouzkova@vinarskepotreby.cz
+420 607 103 645

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním