Odborná poradna

Ochrana révy vinné 29. týden

BS Vinařské potřeby
18. července

Zveřejňujeme praktické situační zprávy týkající se stavu na vinicích včetně doporučení na jejich ochranu.

10. monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů za období 18. - 24. 7. 2017

PADLÍ RÉVOVÉ

List révy vinné napadený chorobou padlí révy vinnéI přes mírné ochlazení zůstává infekční tlak padlí révového na střední úrovni, na řadě míst však značně zesílil. Stále přetrvávají příznivé podmínky pro šíření této choroby. Je třeba nadále aplikovat preventivní fungicidní ochranu a zejména na nejcitlivějších lokalitách kombinovat se sírou. V těchto dnech se současně začíná projevovat ontogenetická rezistence k padlí révovému a nenapadené bobule by již měly mít přirozenou odolnost k infekci. Na lokalitách, kde došlo k silným projevům napadení (výrazný šedobílý povlak na bobulích i listech), lze použít přípravek Karathane New. Tento přípravek má výrazný léčebný účinek a infekci zpravidla zastaví. U silně zasažených porostů padlím je nutné jej minimálně 1x zopakovat.

PLÍSEŇ RÉVOVÁ

List révy vinné napadený chorobou plíseň révováPlíseň révová je na 50 % lokalit na nízké a na zbylé části na střední úrovni. Na některých lokalitách již byly v minulém období viditelné známky primárních infekcí a s ohledem na výkyvy počasí je třeba nadále postupovat s preventivní ochranou. Lze počítat již se čtvrtým preventivním ošetřením po odkvětu. Na keřích jsou nyní nejcitlivější nově vyrůstající zálistky ale i stále se zvětšující se hrozny.
PLÍSEŇ ŠEDÁ

V současné době je třeba využít poslední možnost k provedení ochrany třapiny hroznů. Lze použít kombinované fungicidy proti plísni révové s vedlejším účinkem proti plísni šedé. U odrůd, kde ještě nedošlo k uzavření hroznů, nyní doporučujeme aplikovat kontaktní fungicidy s přímým účinkem proti plísni šedé. Na problematických místech je velmi vhodné aplikovat nejkvalitnější přípravek a vlastně jediný s přímým systémovým i kontaktním účinkem proti plísni šedé – SWITCH (OL 35 dní).
Monitorovací zpráva o výskytu škodlivých organismů révy vinné obsahuje detailní přehled o výskytu škodlivých organismů a doporučení přípravků na ochranu révy vinné dle infekčního tlaku. Součástí je také výhled počasí na další období. 

Kompletní zprávu zobrazíte kliknutím na obrázek níže nebo ZDE.

Ochrana révy vinné 26. týden

Dotazy vám zodpoví odborná obsluha na BS prodejnách nebo BS konzultant pro oblast vinohradnictví:

Ing. Klára Halouzková
konzultant pro vinohradnictví
halouzkova@vinarskepotreby.cz
+420 607 103 645

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním