Odborná poradna

Poradenství v rámci dotačních titulů pro vinaře

BS Vinařské potřeby
03. srpna

Dotace pro vinaře BS

Nově poskytujeme našim zákazníkům odborné poradenství v rámci žádosti o dotace. Navrhneme optimální financování, zajistíme nezbytnou dokumentaci.

Aktuálně nabízíme poradenství 2 dotačních titullů:

SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ - INVESTICE

Příjem žádostí: do 2. 9. 2019
Realizace: do 31.1.2020 musí být na SZIF doručeny dokumenty: faktura a výpis o zaplacení investice

Žadatelem je: zemědělský podnikatel (zaps. v Evidenci zemědělského podnikatele) nebo musí být zapsaný v OR nebo ŽL a současně se musí jednat o mikro, malý nebo střední podnik

Výše dotace: 50% ze způsobilých výdajů, max. 2 mil Kč (dotace může být snížena dle počtu zaevidovaných žádostí), pro mladé vinaře je dotace vyšší o 10% (vždy však max. 50%)

Dotaci lze žádat na:

 • Dřevěné sudy nad 600 l
 • Speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku
 • Cross-flow filtr
 • Lis na hrozny
   
Více informací k dotačnímu titulu ZDE.


Podmínky:

 • Výdaj nesmí vzniknout před podáním žádosti o dotaci.
 • Nesmí jít o prostou náhradu investice např. z důvodu opotřebovanosti – vždy musí být pořízen nový „lepší/výkonnější“ stroj
 • Žadatel musí mít splněnou povinnosti podání prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách dle zákona
 • Žadatel musí být registrován na ÚKZÚZ – „prohlášení o zahájení výroby produktů“
 • V případě, že bude na předmět dotace čerpán úvěr, tak je to možné, ale vlastníkem musí být vždy žadatel.
 • Žadatel musí mít předmět dotace min. 5 let od vyplacení dotace
 • Definice mladého vinaře:
  • FO ve věku do 40 let (pokud by byla žadatelem PO, tak tuto podmínku musí splňovat osoba, která je většinovým společníkem a má rozhodující vliv)
  • Poprvé podal oznámení o zahájení výroby vína do registru vinic, a to 12 měsíců před podáním žádosti
 

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA
Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů:


Příjem žádostítermín podání žádostí říjen 2019

Základní podmínky pro schválení dotace: 

 • Žadatelem je mikro, malý nebo střední podnik, který splňuje definici:
  • zemědělského podnikatele (zapsaný v EZP) a současně má více jak 45 % příjmů z prvovýroby nebo
  • výrobce potravin/krmiv (dle OR nebo ŽR)
 • V případě stavebních prací má ke dni podání žádosti o dotaci má žadatel vydané odpovídající povolení stavebního úřadu
 • Žadatel musí splňovat podmínku finančního zdraví u projektů nad 1 000 000 Kč

Výše dotace: dotace až 40% z výdajů, ze kterých je stanovena dotace, velikost projektu min. 100 tis. Kč a max. 30 mil. Kč

Základní otázky pro stanovení bodového hodnocení:

 • Jaká je plánovaná výše projektu?
 • Zpracováváte mléko, maso, ovoce, zeleninu, krmiva?
 • Jste držitelem certifikátu KLASA, ABCERT AG, ….?
 • Realizujete investice v objektu ve Vašem vlastnictví?
 • Jste mladý zemědělec do 40 let věku?
 • Bude projekt realizován v hospodářsky problémových regionech?


Možné výdaje projektu:

 • Pořízení strojů, nástrojů, technologií pro zpracování zemědělských produktů, například vinných hroznů (nerezové nádoby, dřevěné sudy do 600 l, filtry, etiketovací stroje, plničky, systém řízeného kvašení, čerpadla, příjmové vany, mlýnkoodzrňovače aj.
 • Výstavba, modernizace, rekonstrukce budov vč. skladů zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při zpracování
 • Investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 • Výstavba, rekonstrukce prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní prostředky pro dovoz ke konečnému spotřebiteli
 • Investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu

 

V případě dotazů ohledně dotací a poradenství kontaktujte:

Alena Dostálová
dostalova@vinarskepotreby.cz
+420 519 347 523

 

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

 • Analýza hroznů a moštů
 • Analýza v průběhu fermentace
 • Analýza vína před láhvováním