Odborná poradna

První příznaky choroby ESCA ve vinicích

BS Vinařské potřeby
20. července

Začátek července představuje období, kdy se ve vinicích začínají objevovat příznaky chřadnutí a odumírání révy, zkráceně označované jako ESCA. Jelikož neexistuje přímá ochrana proti této chorobě, je velmi důležité včas identifikovat příznaky choroby a pokusit se o účinné využití způsobů nepřímé ochrany.

Příznaky na listech mohou začínat od žloutnutí mezižilkového pletiva (Obrázek 1). Postupně se na listech objevuji drobné nekrotické skvrny (Obrázek 2). Nekrotizace mezižilkového pletiva postupně pokračuje a dochází k postupnému usychání listů (Obrázek 3). Na keři pak mohou postupně usychat pouze ojedinělé letorosty (Obrázek 4) nebo může totálně usychat celý keř.

U chronické formy, tzn, že nedochází k usychání celého keře, je možné pokusit se obnovit kmínek. Otázkou je, kdy realizovat obnovu kmínku?

Postup, který se doposud využíval, spočíval v označení keřů s příznaky během vegetace. V zimním období se uřízly kmínky a očekávalo se vyrašení letorostů na patě kmínku. Nebo se i během další vegetace ponechal kmínek a rostoucí letorost z báze kmínku. Teprve v zimě dalšího roku se potom starý kmínek odstranil. Otázkou však zůstává, jak rychle se houbové patogeny šíří vodivými pletivy a zda původně zdravá báze kmínku nebude během obnovy zasažená. Potom již nedojde k zapěstování zdravého kmínku.

Bylo by proto vhodné vyzkoušet okamžitou obnovu kmínku (Obrázek 5). Závisí přirozeně na tom, zda se nachází na bázi původního kmínku obrost a také jaké je stádium vegetace. Je totiž potřeba směřovat k dobré vyzrálosti jednoletého dřeva na novém letorostu – kmínku. Praktické ukázky budou prezentované během příštího týdne.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním