Sazenice na vysokém kmínku

BS Vinařské potřeby
13. října

Velkým problémem je podsadba chybějících sazenic ve vinicích. Problém se objevují zejména při podsadbě starších vinic.

Révové keře ve vinici využívají v půdě každý volný prostor k růstu kořenů a také odběru živin. Podsadba keřů do vinic starších než 3-5 let proto může představovat problémy z pohledu konkurence sousedních sazenic v řadě.

Zapěstování kmínku, při použití „normální“ révové sazenice potom může trvat delší dobu. Podsazení sazenice se zároveň musí zohledňovat při aplikaci herbicidů do příkmenného pásu, aby nedošlo k jejich poškození. K podsadbě se také využívají sazenice se zapěstovaným kořenovým balem, aby došlo k jejich lepšímu zakořenění a růstu.

Další možnost představují sazenice na vysokém kmínku. Již několik let se postupně objevují v našich vinicích a postupně se získávají zkušenosti, jak je využívat. I když se mohou využívat také k zakládání nových vinici, primární využití v našich podmínkách je právě na podsadbu vinic.

U tohoto typu sazenic tvoří největší část podnož, protože ušlechtilá odrůda je naroubovaná až ve výšce kmínku. Délka podnože je obvykle 90 cm. Tato délka je vhodná pro vinice s výškou kmínku 60 cm a tažněm tvarovaným do oblouku. Pro vinice s tvarováním plochého tažně mohou mít sazenice délku i 80 cm. Tloušťka podnože by měla být 8-10 mm (Obrázek 1).

Rizikem by mohlo být prosychání dřeva sazenice, protože kmínek je velmi dlouhý. Z tohoto důvodu jsou sazenice parafínované po celé délce (Obrázek 2).

Pokud jsou na podnoži dobře vyslepená očka, omezuje se i obrůstání kmínků zeleným obrostem. Mohou potom být i nižší náklady na čištění kmínků. Velkou pozornost je však třeba věnovat zimnímu řezu. Je si třeba uvědomit, že místo roubování je ve výšce kmínku. Obrost pod místem roubování tvoří podnož. Jestliže by došlo k sesazení kmínku pod místo roubování nebo obnovu celého kmínku ztratí se tím ušlechtilá odrůda a pěstuje se dále pouze podnož. Na tuto skutečnost je proto třeba dát velký pozornost při řezových pracích. Důležité je to zejména ve vinicích podsazených těmito sazenicemi, kde může snadno dojít k záměně.

Obrázek 3 ukazuje sazenici na vysokém kmínku, využitou k podsadbě vinici a vysazenou na jaře 2016. Během vegetace potřebují sazenice dostatečnou vláhu. Vhodné je proto jejich doplňkové zavlažení také po výsadbě.

Zcela klíčovým momentem je ale růst letorostů během vegetace a především vyzrálost jednoletého dřeva (Obrázek 4).Vyzrálost letorostů je zcela klíčová pro přezimování. Letorosty jsou často tenké a mohou přes zimu částečně vysychat nebo být i poškozené zimními mrazy. Důležitý je také vynikající zdravotní stav rostliny. Letorosty by neměly být napadené padlím ani šedou hnilobou, které by mohly negativně působit na vyzrálost dřeva. Jestliže jsou letorosty velmi tenké a objevují se na nich již příznaky poškození suchem je vhodné tyto keře před zimou ještě zavlažit.

V moravských podmínkách se s tímto druhem sazenic získávají první zkušenosti. Ukazuje se, že při kvalitní péči o tyto sazenice, během jejich zapěstování ve vinici, může být jejich využití vhodnou alternativou pro podsadbu starších vinic.

Tento typ sazenic se pohybuje ve vyšších cenových relacích a některé z nich lze objednat také v BS vinařské potřeby.

Obrázek 1 - Révové sazenice na vysokém kmínku.Obrázek 2 - Sazenice je parafínovaná po celé délce kmínku.

 

Obrázek-3---sazenice-po-výsadbě-na-jaře-2016Obrázek-4---Nejdůležitější-je-kvalita-jednoletého-dřeva

Zdroj: Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

 

Kompletní leták stáhnete kliknutím na obrázek výše nebo ZDE.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním