Odborná poradna

Zhodnocení sklizně 2017

BS Vinařské potřeby
06. listopadu

Zhodnocení-předsběrové-analýzy-BS-vinařské-potřeby

Letošní rok byly vinice potrápeny dvojí vlnou mrazů, po kterých následoval téměř do konce července silný vláhový stres. Výraznější tlaky chorob se nám však naštěstí vyhnuly a tak se nakonec do sklepů dostaly většinou krásné hrozny, se kterými mohl vinař dál kreativně pracovat.

Nedostatek srážek ke konci srpna způsobil u různých odrůd netypické rychlé navýšení cukernatosti, mnohdy až o 4 °NM oproti roku 2016. Bobule byly na většině míst menší, avšak tím také poskytly velmi dobrý základ pro produkci kvalitních vín letošního ročníku, zejména v případě modrých odrůd. Díky rapidnímu růstu cukernatosti docházelo k postupnému snižování kyselin a tak se v mnoha sklepích stalo nezbytností dokyselování. Co se týče Svatomartinských vín, ta očekáváme v letošním roce vzhledem ke kvalitě brzy sklízených hroznů velmi pěkná.

V průběhu září se postupně začaly střídat chladnější noci s teplými dny a příznivě byly rozloženy také srážky. To mělo na dozrávání pozitivní vliv. Velice pěkně se během letošních předsběrových analýz ukazovaly parametry například u ryzlinkových typů. Tato situace se ale začátkem 37. týdne změnila, začalo pravidelně a vydatně pršet. To se samozřejmě podepsalo na kvalitě hroznů, poměrně výrazně také klesaly cukry, náchylnější odrůdy podléhaly šedé hnilobě hroznů. Rozhodujícím parametrem sklizně se tak v letošním roce stával především sklizňový zdravotní stav hroznů a kolikrát také vůbec možnost vjet s technikou do vinohradu. Od 39. týdne pak většina hroznů na vinicích začala silněji podléhat hnilobám, u modrých odrůd měkly slupky, zavadaly třapiny a docházelo postupně ke ztrátě specifické hroznově-ovocné chuti. Hodnota pH se během kampaně držela vesměs na 3,4. Začátkem října již v cukernatosti, celkových titrovatelných kyselinách nebo pH nedocházelo k výrazným změnám. Charakteristickým znakem letošního vinobraní se stal také velmi pomalý vzestup hodnot pro celkový asimilovatelný dusík (YAN).

V letošním roce bylo zřejmě nejlepším řešením sklízet buď velmi brzy, nebo při podmínce zdravých a volněji rozložených hroznů třeba až koncem října.


V rámci předsběrových analýz již 5 let spolupracujeme s řadou vinařů, kteří nám poskytují vzorky bobulí k hodnocení. Každý týden od začátku sklizňové zralosti si dají práci se sběrem bobulí a dopravením do laboratoří. Rozbory jsou vždy prováděny na centrále BS vinařských potřeb v souladu s akreditovanými metodikami a výsledky včetně odborného komentáře zprostředkovávány zdarma a to každý týden, a pro všechny zákazníky.


Chceme tímto tedy v závěru letošní kampaně poděkovat za užitečnou spolupráci následujícím vinařům a vinařstvím:

Hrabal, s.r.o.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, PhD.

Rodinné vinařství Sedlák

Tanzberg Mikulov a.s

Vinařství Hana Mádlová

Vinařství Sing Wine s.r.o.

Vinařství Stanislav Mádl

Vinařství Vladimír Tetur

Vinárstvo Dubovský a Grančič

Vinohradník Ing. Ladislav Macháček

Víno Hradil Čejkovice

Žerotín a.s.​

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním