Akreditovaná laboratoř

bs LABORATOŘ

Laboratoř společnosti BS vinařské potřeby ve Velkých Bílovicích je od roku 2012 zkušební laboratoří č. 1619 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Všechny prováděné testy jsou v souladu s OIV metodami. K dispozici máme nejmodernějších přístroje, mezi které patří např. automatická destilační jednotka Gibertini, určená k destilaci vín, lihovin, parfémů a piv za účelem stanovení obsahu alkoholu a ve spojení s generátorem páry i těkavé acidity, dále automatický titrátor Metrohm se zobrazením průběhu titrační křivky, detekcí bodu ekvivalence a následným výpočtem hodnot, v neposlední řadě vybavení pro stanovení bílkovinné a krystalické stability atd.

Při příjmu vzorků na rozbor je s každou zakázkou vyplněn elektronický formulář "příjem vzorků", a to přímo v laboratoři. Doba zpracování rozboru je závislá na momentálním vytížení laboratoře a je dohodnuta při příjmu vzorku s pracovníkem laboratoře, který následně po vystavení protokolu o výsledku zákazníka informuje domluvenou formou. (osobně, emailem). Obvykle jsou výsledky analýzy k dispozici v den přijetí vzorku, nejpozději však následující den po převzetí vzorků. Při zpracování vzorků nám pomáhá na míru vytvořený softwarový systém pro naši laboratoř.

Od ledna 2012 je žadatel o zatřídění vína dle vinařského zákona 321/2004 Sb v aktuálním znění, § 26, odst. 4, písm. b) povinen zajistit rozbor vína v akreditované laboratoři akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy. Výsledky těchto rozborů jsou přikládány k podávané žádosti o zatřídění.

V lednu 2012 bylo uděleno naší laboratoři osvědčení o akreditaci, díky kterému můžeme provádět rozbory pro SZPI za účelem hodnocení a zatřídění vín.

V roce 2016 byla otevřena také vinařská laboratoř ve Znojmě.

Základní analytické rozbory velkobílovické laboratoře tvoří testy na alkohol, pH, titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny, oxid siřičitý volný a veškerý, cukr (glukóza + fruktóza + sacharóza), extrakty a relativní hustotu. Moderní vybavení umožňuje provádět i takové rozbory jako testy na organické kyseliny, stanovení obsahu dusíku s následným doporučením správné výživy, testy bílkovinné a krystalické stability. Speciální rozbory mohou v konečném důsledku ušetřit značné prostředky.


Osvědčení o akreditaci ke stažení laboratoře Velké Bílovice

Ceníky všech laboratorních rozborů ke stažení ZDE.

  

Kontakty laboratoř Velké Bílovice:
Žaneta Beňová - vedoucí laboratoře
+420 702 229 666 
E-maillaborator@vinarskepotreby.cz

Provozní doba PO - PÁ: 7,30 do 16 hodin.

 

Laboratoř Znojmo
Pro aktuální nabídku služeb kontaktujte Bc. Dagmar Tlapákovou - vedoucí laboratoře
+420 727 966 601 
E-mail: laborator@lahofer.cz