Dárek ke každé objednávce nad 500 Kč

Akreditovaná laboratoř

bs LABORATOŘ

Laboratoř společnosti BS vinařské potřeby ve Velkých Bílovicích je od roku 2012 zkušební laboratoří č. 1619 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005.

Všechny prováděné testy jsou v souladu s OIV metodami. K dispozici máme nejmodernějších přístroje, mezi které patří např. automatická destilační jednotka Gibertini, určená k destilaci vín, lihovin, parfémů a piv za účelem stanovení obsahu alkoholu a ve spojení s generátorem páry i těkavé acidity, dále automatický titrátor Metrohm se zobrazením průběhu titrační křivky, detekcí bodu ekvivalence a následným výpočtem hodnot, v neposlední řadě vybavení pro stanovení bílkovinné a krystalické stability atd.

Při příjmu vzorků na rozbor je s každou zakázkou vyplněn elektronický formulář "příjem vzorků", a to přímo v laboratoři. Doba zpracování rozboru je závislá na momentálním vytížení laboratoře a je dohodnuta při příjmu vzorku s pracovníkem laboratoře, který následně po vystavení protokolu o výsledku zákazníka informuje domluvenou formou. (osobně, emailem). Obvykle jsou výsledky analýzy k dispozici v den přijetí vzorku, nejpozději však následující den po převzetí vzorků. Při zpracování vzorků nám pomáhá na míru vytvořený softwarový systém pro naši laboratoř.

Od ledna 2012 je žadatel o zatřídění vína dle vinařského zákona 321/2004 Sb v aktuálním znění, § 26, odst. 4, písm. b) povinen zajistit rozbor vína v akreditované laboratoři akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy. Výsledky těchto rozborů jsou přikládány k podávané žádosti o zatřídění.

V lednu 2012 bylo uděleno naší laboratoři osvědčení o akreditaci, díky kterému můžeme provádět rozbory pro SZPI za účelem hodnocení a zatřídění vín.

V roce 2016 byla otevřena také vinařská laboratoř ve Znojmě.

Základní analytické rozbory velkobílovické laboratoře tvoří testy na alkohol, pH, titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny, oxid siřičitý volný a veškerý, cukr (glukóza + fruktóza + sacharóza), extrakty a relativní hustotu. Moderní vybavení umožňuje provádět i takové rozbory jako testy na organické kyseliny, stanovení obsahu dusíku s následným doporučením správné výživy, testy bílkovinné a krystalické stability. Speciální rozbory mohou v konečném důsledku ušetřit značné prostředky.


Osvědčení o akreditaci ke stažení laboratoře Velké Bílovice

Ceníky všech laboratorních rozborů ke stažení ZDE.

  

Kontakty laboratoř Velké Bílovice:
Žaneta Beňová - vedoucí laboratoře
+420 702 229 666 
E-maillaborator@vinarskepotreby.cz

Provozní doba PO - PÁ: 7,30 do 16 hodin.

 

Laboratoř Znojmo
Pro aktuální nabídku služeb kontaktujte Bc. Dagmar Tlapákovou - vedoucí laboratoře
+420 727 966 601 
E-mail: laborator@lahofer.cz