Pro postřikové poradenství volejte tel 607 011 407.

Obchod a poradenství

Obchodní zástupci

Jiří Škutík

dočasně pověřen vedením OZ

skutik@vinarskepotreby.cz +420 731 663 556

Ing. Lucie Červenková

obchodní zástupce Velkopavlovicko

cervenkova@vinarskepotreby.cz +420 776 853 758

Michaela Voborníková

obchodní zástupce Mikulovsko, Znojemsko

vobornikova@vinarskepotreby.cz +420 773 947 359

Michaela Hlavničková

obchodní zástupce Slovácko

hlavnickova@vinarskepotreby.cz +420 702 089 532

RNDr. Miloš Šmelko, PhD.

obchodní zástupce Slovensko

smelko@vinarskepotreby.cz +421 949 614 627

Dalibor Šefránek

manažer lahvovací linky pro ČR a Slovensko

sefranek@vinarskepotreby.cz +420 724 002 854

Enologicko-technolog. poradci

Ing. Miloš Vidlář

manažer služeb, enolog

vidlar@vinarskepotreby.cz +420 724 155 006

Ing. Ondřej Horák

enologicko-technolog. poradce

horak@vinarskepotreby.cz +420 775 299 362

Ing. Mgr. Michaela Osičková

enologický poradce - laboratoř, měření kyslíku

enolog@vinarskepotreby.cz +420 702 265 643