Akreditované laboratorní rozbory

BS Vinařské potřeby
26. října

Od ledna 2012 je žadatel o zatřídění vína dle vinařského zákona 321/2004 Sb v aktuálním znění, § 26, odst. 4, písm. b) povinen zajistit rozbor vína v akreditované laboratoři akreditovanými metodami stanovenými pro rozbory vína právními předpisy. Výsledky těchto rozborů jsou přikládány k podávané žádosti o zatřídění.

V lednu 2012 bylo uděleno naší laboratoři osvědčení o akreditaci, díky kterému můžeme provádět rozbory pro SZPI za účelem hodnocení a zatřídění vín.

V roce 2016 byla otevřena také vinařská laboratoř ve Znojmě.

Akreditovaná laboratoř ČIA 

Laboratoř společnosti BS vinařské potřeby s.r.o. je od roku 2012 zkušební laboratoří č. 1619 akreditovanou ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005. Všechny prováděné testy jsou v souladu s OIV metodami. K dispozici máme nejmodernějších přístroje, mezi které patří např. automatická destilační jednotka Gibertini, určená k destilaci vín, lihovin, parfémů a piv za účelem stanovení obsahu alkoholu a ve spojení s generátorem páry i těkavé acidity, dále automatický titrátor Metrohm se zobrazením průběhu titrační křivky, detekcí bodu ekvivalence a následným výpočtem hodnot, v neposlední řadě vybavení pro stanovení bílkovinné a krystalické stability atd.
Při příjmu vzorků na rozbor je s každou zakázkou vyplněn elektronický formulář "příjem vzorků" a to přímo v laboratoři. Vzorky jsou přijímány každý den od 7:30 - 16:00 přímo v laboratoři. Doba zpracování rozboru je závislá na momentálním vytížení laboratoře a je dohodnuta při příjmu vzorku s pracovníkem laboratoře, který následně po vystavení protokolu o výsledku zákazníka informuje domluvenou formou. (osobně, emailem). Obvykle jsou výsledky k dispozici ještě ten samý, nejpozději následující den po převzetí vzorků. Při zpracování vzorků nám pomáhá na míru vytvořený softwarový systém pro naši laboratoř.

Nabídka analýz

Základní analytické rozbory velkobílovické laboratoře tvoří testy na alkohol, pH, titrovatelné kyseliny, těkavé kyseliny, oxid siřičitý volný a veškerý, cukr (glukóza + fruktóza + sacharóza), extrakty a relativní hustotu. Moderní vybavení umožňuje provádět i takové rozbory jako testy na organické kyseliny, stanovení obsahu dusíku s následným doporučením správné výživy, testy bílkovinné a krystalické stability. Speciální rozbory mohou v konečném důsledku ušetřit značné prostředky.

Doporučené rozbory

Analýza hroznů a moštů  - rozbor na cukr, potenciální alkohol, titrovatelné kyseliny, pH a YAN (asimilovatelného dusíku) s následným doporučením správné výživy.
Analýza v průběhu fermentace – stanovení skutečného alkoholu, cukrů, titrovatelných kyselin, pH.
Analýza vína před láhvováním – stanovení obsahu volného oxidu siřičitého testy bílkovinné a krystalické stability.

Laboratoř nově nabízí základní rozbor půdy a listů. Více informace k analýzám viz sekce Vinohrad.

Provozní doba akreditované laboratoře Velké Bílovice:

Po – Pá: 7,30 – 16 h

Kontakt laboratoř:
Žaneta Beňová
vedoucí laboratoře
laborator@vinarskepotreby.cz
+420 519 347 531

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním