Odborná poradna

BS směsi pro trvalé ozelenění

BS Vinařské potřeby
27. března

Nabízíme 2 druhy směsí pro trvalé ozelenění vinic - směs VINICE EKONOM a VINICE EXTRA.

Směs pro trvalé ozelenění – VINICE EKONOM

Směs pro trvalé ozelenění VINICE EKONOM odpovídá pravidlům pro integrovanou produkci révy vinné. Směs obsahuje druhy, které vytváří příznivé podmínky pro révu vinnou. Je vhodná do všech viničních půd, s vyjímkou extrémně suchých stanovišť, kde je vhodná směs VINICE EXTRA.

Složení směsi zaručuje rychlý pokryv půdy, díky lničce, pohance a svazence a vytvoří také příznivé podmínky pro růst ostatních druhů.

Složení směsi a vlastnosti jednotlivých druhů:
Rostliny z čeledi bobovité
Vičenec ligrus Vhodný pro lehké až středně těžké půdy. Velmi vhodný do víceletých směsí. Silné a hluboké kořeny. Dobře prokořeňuje také horní vrstvu půdy
Jetel nachový Rychle rostoucí. Středně hluboko zakořeňuje. Vhodný na střední a lehké půdy. Střední odolnost k suchu. Vhodný pro zúrodňování půdy a zelené hnojení.
Vikev panonská Ozimá, přezimuje. Rychlý růst po výsevu a vysoká tvorba biomasy. Velmi dobré prokořenění půdy. Vhodný druh pro teplejší a sušší oblasti.
Jetel luční Středně bujně rostoucí. Nejvhodnější na hlubší, humózní půdy. Dobré prokořenění půdy. Méně vhodný do suchých podmínek. Náročný na dostatek vláhy.
Tolice dětelová Hluboko kořenící. Nízko rostoucí. Vhodná i pro suché půdy. Vhodná do víceletých směsí.
Jetel plazivý Pomalý růst po výsevu. Nízký vzrůst. Dobrá pokryvnost půdy. Rozvětvený kořenový systém. Vhodný na středně těžké až těžší půdy. Snáší i sucho, ale roste méně intenzivně.
Rostliny z čeledi lipnicovité
Kostřava červená Nízké požadavky na půdní podmínky. Vhodná na lehké a středně těžké půdy. Mělce kořenící. Náročnější na dusík. Pomalu rostoucí. Dobře snáší sucho.
Kostřava ovčí Vhodnější do suchých půdních podmínek. Nízko rostoucí. Nízká tvorba biomasy.
Ostatní dvouděložné druhy rostlin
Pohanka obecná Rychle rostoucí. Vytváří rychlý pokryv půdy. Středně hluboko zakořeňuje. Vhodná na hluboké, výživné půdy
Lnička setá Rychlý vývoj po výsevu. Dobrá pokryvnost půdy. Nízký vzrůst.
Svazenka vratičolistá Rychle rostoucí druh. Hluboko zakořeňuje. Vhodný také na suchá stanoviště. Atraktivní pro hmyz, během kvetení. Vhodný druh na zelené hnojení.

Směs zajišťuje také tvorbu vyššího podílu biomasy a tím také může být dobrým zdrojem pro zvyšování obsahu humusu v půdě. Obrázky ukazují vývoj této ozeleňovací směsi v minulých letech.

Jeteloviny ozelenění do vinic Pohanka ozelenění
Jeteloviny                                                                               Pohanka, svazenka, jeteloviny

Ozeleňovací směs Vinice ekonom
Ozeleňovací směs Vinice ekonom

Směs pro trvalé ozelenění – VINICE EXTRA

Směs pro trvalé ozelenění VINICE EXTRA odpovídá pravidlům pro integrovanou produkci révy vinné. Směs obsahuje většinu druhů, které jsou také odolné k suchu. Směs je proto vhodná pro většinu viničních půd a zejména pro stanoviště, kde se výrazněji projevuje vliv sucha.

V této směsi jsou také druhy s hlubokým kořenovým systémem, např. hrachor setý a štírovník růžkatý. Hluboké prokořenění půdy je velmi přínosné pro strukturu půdy a také vytváří příznivé podmínky pro zakořeňování révy.

Složení směsi a vlastnosti jednotlivých druhů:
Rostliny z čeledi bobovité
Vičenec ligrus Vhodný pro lehké až středně těžké půdy. Velmi vhodný do víceletých směsí. Silné a hluboké kořeny. Dobře prokořeňuje také horní vrstvu půdy
Jetel nachový Rychle rostoucí. Středně hluboko zakořeňuje. Vhodný na střední a lehké půdy. Střední odolnost k suchu. Vhodný pro zúrodňování půdy a zelené hnojení.
Vikev panonská Ozimá, přezimuje. Rychlý růst po výsevu a vysoká tvorba biomasy. Velmi dobré prokořenění půdy. Vhodný druh pro teplejší a sušší oblasti.
Hrachor setý Vhodný do dobrých půdních podmínek. Vhodný pro sezónní ozelenění. Hluboký kořenový systém.
Jetel luční Středně bujně rostoucí. Nejvhodnější na hlubší, humózní půdy. Dobré prokořenění půdy. Méně vhodný do suchých podmínek. Náročný na dostatek vláhy.
Tolice dětelová Hluboko kořenící. Nízko rostoucí. Vhodná i pro suché půdy. Vhodná do víceletých směsí.
Jetel plazivý Pomalý růst po výsevu. Nízký vzrůst. Dobrá pokryvnost půdy. Rozvětvený kořenový systém. Vhodný na středně těžké až těžší půdy. Snáší i sucho, ale roste méně intenzivně.
Rostliny z čeledi lipnicovité
Kostřava červená Nízké požadavky na půdní podmínky. Vhodná na lehké a středně těžké půdy. Mělce kořenící. Náročnější na dusík. Pomalu rostoucí. Dobře snáší sucho.
Kostřava ovčí Vhodnější do suchých půdních podmínek. Nízko rostoucí. Nízká tvorba biomasy.
Štírovník růžkatý Hluboký kořenový systém. Vhodný také na lehké a suché půdy s nízkým obsahem humusu. Velmi dobře snáší sucho. Nízký růst a menší produkce biomasy.
Ostatní dvouděložné druhy rostlin
Pohanka obecná Rychle rostoucí. Vytváří rychlý pokryv půdy. Středně hluboko zakořeňuje. Vhodná na hluboké, výživné půdy
Lnička setá Rychlý vývoj po výsevu. Dobrá pokryvnost půdy. Nízký vzrůst.
Svazenka vratičolistá Rychle rostoucí druh. Hluboko zakořeňuje. Vhodný také na suchá stanoviště. Atraktivní pro hmyz, během kvetení. Vhodný druh na zelené hnojení.
Kmín kořenný  

Směs VINICE EXTRA je koncipovaná takovým způsobem, aby byla příznivá pro révu vinnou a nepředstavovala konkurenci révě vinné. Velmi pozitivní je také velmi příznivý vliv na strukturu půdy

 

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním