Odborná poradna

Citlivost révy vinné k houbovým chorobám v období kvetení révy

BS Vinařské potřeby
12. června

V období kvetení révy vinné jsou zelená pletiva révy vinné nejcitlivější na napadení houbovými patogeny. Květy, květenství, listy a malé bobule mohou být napadené jak plísní révy, tak také padlím révy.

Aktuální počasí může nabízet podmínky pro rozvoj obou hlavních patogenů, zejména při krátkodobých dešťových srážkách a následných periodách sucha.

Již v prvním červnovém týdnu byly na některých lokalitách splněné podmínky pro primární infekci plísně révy. Další intenzivní srážky proto mohou opět vytvořit příznivé podmínky pro plíseň révy a vést k rozvoji primární infekce. Mnoho vinohradníků má jistě na paměti ročník 2016, kdy došlo k podcenění primárních infekcí a výraznému poškození květenství.

Plíseň révy na listech

Plíseň révy na listech

Ve vztahu k případným srážkám, je proto třeba věnovat pozornost sledování splnění podmínek pro primární infekce a ochranu proti plísni révy.

Dlouhodobé suché počasí může být naopak velmi příznivé pro rozvoj padlí révy. Během kvetení a krátce po něm se většinou rozhoduje o napadení hroznů padlím révy i ve zbytku vegetačního období.

Začátek infekce padlím révy na listech                         Počátek infekce padlím révy na bobulích

Začátek infekce padlím révy na listechPočátek infekce padlím révy na bobulích

KAST a BLEYER (2011) v této souvislosti uvádí, že květenství jsou citlivá k infekci padlí révy asi týden před kvetením (BBCH55) a bobule jsou citlivé přibližně do velikosti 2 mm (BBCH 73). Následně začínají fungovat mechanismy ontogenické rezistence. Z uvedeného vyplývá, že intenzivní ochrana proti padlí révy by před a po dokvětu měla být provedená vždy, protože může výrazně ovlivnit ochranu proti této chorobě, v následujícím období.

Jestliže nedojde v toto období k infekci, projevuje se následně velmi pozitivně ontogenická rezistence a hrozny zůstávají zdravé. Jakmile však dojde v tomto období k infekci, může dojít k projevu infekce během vývoje bobulí a také po zaměkání bobulí. Ontogenická rezistence se proto projevuje ve vztahu k infekci.

V období kolem kvetení je jednoznačně nejvhodnější systémové fungicidy. Systémové fungicidy umožní ochranu celé rostliny, delší období ochrany. Nejvhodnější je jejich preventivní působení, ale mohou omezit rozvoj patogenů i v počátečních stádiích infekce. Při používání systémových fungicidů je však třeba zohledňovat antirezistentní strategii, tzn. je třeba kombinovat fungicidy z různých skupin účinných látek, případně ve vhodné období kombinovat s kontaktními fungicidy. Před a během kvetení je však vždy nejlepší strategií využívat systémové fungicidy.

V tomto období je proto třeba sledovat průběh počasí, využívat metody prognózy a signalizace, použít nejvhodnější přípravek na ochranu rostlin a dodržet podmínky aplikace, tzn. především dávku na hektar.

Doporučené přípravky dle infekčního tlaku

ošetření padlí révového

 

ošetření plísně révové

   

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Akreditovaná laboratoř

č. 1619 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Po - Pá: 7:30 - 16:00

Vedoucí laboratoře ~ Žaneta Beňová
+420 702 229 666

  • Analýza hroznů a moštů
  • Analýza v průběhu fermentace
  • Analýza vína před láhvováním