Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Aktuální doporučení přípravků proti plísni šedé

Aktuální doporučení přípravků proti plísni šedé

Vinice

Nejvyšší riziko napadení šedou hnilobou hrozí pokaždé u ranějších odrůd, jako např. Irsay Oliver, Muškát Moravský nebo Müller Thurgau.

Víkendové vydatné srážky zažehnaly na našem území půdní sucho, bobule tak ještě mohou do sklizně dostatečně zvětšit svůj objem a ovlivnit výnosy. V případě již dozrávajících velmi raných odrůd by však místy mohlo zesílit i riziko praskání bobulí. Počátkem zaměkání a zrání vzniká na vinicích hlavní rizikové období z pohledu šedé hniloby, kdy se postupně na dozrávajících bobulích může vytvořit charakteristický šedý hustý povlak. Ten se pak za příznivých podmínek velmi rychle rozšiřuje. Každoročně se boj s plísni šedou jeví problematickým zejména u odrůd hůře odkvétajících a s hustě zahuštěným hroznem (např. Neuburské). Deštivé počasí během kvetení mohlo letos na vinicích vytvořit příznivé podmínky nejenom pro rozvoj plísně révy, ale právě i šedé hniloby révy (Botrytis cinerea).
 

Botrytis cinerea – kultivace (kolonie po 14 dnech při 25 °C) a mikroskopické znázornění (terminálně větvený konidiofor s konidiemi).

Na řadě míst máme letos možnost ve velké míře pozorovat až úplně seschlá květenství, která byla zasažena horším průběhem počasí během kvetení. Květenství špatně odkvetla a většinou došlo k neúplnému opadnutí květních čepiček. To může představovat velké riziko v kontextu s rozvojem šedé hniloby. Tento jev totiž může následně participovat při dalším rozvoji infekce u dozrávajících hroznů. Určitý podíl nekrotického, hnědě zbarveného pletiva na květech a květních čepičkách vždy poskytuje prostor pro infekci houbou Botrytis cinerea. Pokud uvnitř hroznů došlo k primární inokulaci již během kvetení a nastanou-li i vhodné podmínky k dalšímu šíření infekce, stávají se hrozny s bobulemi těsně poskládanými vedle sebe doslova rájem pro plíseň. Spolehlivě příznivé faktory pro rozvoj choroby jsou trvale ovlhčená místa v okolí zóny hroznů i vysoká vlhkost půdy. To je nebezpečné hlavně nyní, v době dozrávání hroznů.
 
Botrytis cinerea na hroznech v době dozrávání

Nejvyšší riziko napadení šedou hnilobou hrozí pokaždé u ranějších odrůd, jako např. Irsay Oliver, Muškát Moravský nebo Müller Thurgau. Přesné doporučení vhodného fungicidního přípravku závisí pokaždé na řadě faktorů, hlavní je současná míra infekce, dosavadní průběh, předešlý použitý prostředek a je pochopitelně potřebné zohlednit i předběžný sklizňový termín. Jedná se vždy o individuální záležitost.

S ohledem na aktuální fenofázi na vinicích by měla být v tuto chvíli základní fungicidní ochrana především dlouhodobá. V tomto ohledu se jeví jako nejlepší doporučit použít přípravek SWITCH, který zajistí díky 35i denní ochranné lhůtě nejdelší a nejlepší možný účinek z pohledu ochrany keřů. To s pomocí výborné kontaktní i systémové účinné látky cyprodinil a fludioxonyl. Obě zmíněné látky jsou z pohledu posílení odolnosti keřů proti plísni šedé velmi kvalitní a zákazníci mají s přípravkem ty nejlepší zkušenosti. Nezřídka jej tedy u nás nakupují k použití i před kvetením révy, čímž minimalizují riziko poškození květenství prvními infekcemi plísní šedou na minimum.  

SCALA je dalším z dlouhodobě působících přípravků. S účinnou látkou pyrimethanil poskytuje ochranu keřům až na 28 dní. Jde o fungicid ze skupiny anilinopyrimidinů, se zcela odlišným mechanismem účinku proti plísni šedé oproti klasickým fungicidům. Jedná se o kontaktní fungicid, který působí preventivně, translaminárně a fumigačně. Až po dobu 3 dnů vykazuje i kurativní účinek. Spolehlivě účinkuje i při teplotách už od 5 °C, kdy mohou jiné systemické fungicidy běžně selhávat. Přípravek SCALA je přímým nástupcem známého přípravku Mythos, který se již nepoužívá. Obsahuje stejnou účinnou látku ve větším množství na objemovou jednotku. Plusovým bodem je, že SCALU můžete v případě potřeby použít i na vašich zahradách, třeba proti strupovitosti nebo skládkovým chorobám jádrovin.

V následujícím období očekáváme spíše silný tlak z pohledu plísně šedé. Aktuálně proto doporučujeme používat nejefektivnější, a především dlouhodobě působící přípravky, kde kalkulujeme právě s jejich dlouhou ochrannou lhůtou a bereme v potaz termín sklizně. Preventivní opatření je nanejvýš vhodné na problematických místech a určitě tam, kde již některé indície napadení keřů existují. Směrem k zaměkání bobulí a jak se budeme blížit sklizni, bude vhodné přejít k přípravkům s kratším působením. Jedním z nejspolehlivějším a zároveň nejoblíbenějším přípravkem do koncových fází je mezi zákazníky stále TELDOR s velmi spolehlivou účinnou látkou fenhexamid. Zde je potřeba hlídat si ochrannou lhůtu 14 dnů. Přípravek je do konečných fází před sklizní obzvlášť vhodný, protože poskytuje skutečně velmi solidní ochranu. Pokud se situace na vinicích pár dní před sklizní zhorší výrazně, pak s jistotou šáhněte po tomto přípravku.
Dále je možné využít ekologický přípravek SERIFEL na bázi Bacillus amyloliquefaciens kmen MBI 600, který má vůbec nejkratší poaplikační ochrannou lhůtu 3 dny. Zde je ale nutné dávat si pozor na mísitelnost, není možné jej mísit s přípravky obsahujícími účinné látky folpet (PEGASO F, CASSIOPEE) nebo metalaxyl-M (FOLPAN GOLD). Dalším biologickým přípravkem proti plísni šedé je SERENADE ASO s obsahem Bacillus subtilis QST 713. V tomto případě je základem úspěchu správně načasovaná aplikace, která musí proběhnout bezvýhradně preventivně před rozvojem choroby. Musí totiž dojít k aktivaci spór, které následně začnou produkovat lipopeptidy. Kurativní účinek v tomto případě není možný.

Se středně dlouhodobým účinkem na rostliny doporučujeme PYRUS, použijte nejpozději 3 týdny před sklizní. Obsahuje kontaktní látku pyrimethanil a působí až 21 dní. Z nabídky je dále možné zvolit přípravek těšící se oblibě mezi hobby vinaři MAGNICUR QUICK alias starý známy TELDOR v novém obleku se všemi jeho výhodami. Účinná látka fenhexamid ze skupiny hydroxyanilidů po aplikaci proniká do rostlin částečně a působí lokosystémově.

V závěru nutno podotknout, že při výběru přípravku lze narazit například na fungicidy CASSIOPEE nebo MELODY COMBI, které jsou sice primárně určené na ochranu proti plísni révy, nicméně spolehlivý účinek zajišťují právě i proti šedé hnilobě hroznů. Lze tedy využít i tyto kvalitou vynikající přípravky.

Nezapomínejme, že i v této době je stále velmi důležitá prevence. Základem v boji proti plísni šedé nadále zůstávají dobře provedené zelené práce, odstranění zálistků v zóně hroznů (v závislosti na různých faktorech dále i 1-3 listů), rovnoměrné rozložení zastrčených letorostů do drátěnky a v neposlední řadě i optimální výživa rostlin. 

Zdroj: Ing. Klára Halouzková