Doprava již od 59 Kč.

Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

 • Osobní odběr 17 Kč
 • Česká pošta od 85 Kč
 • Zásilkovna 73 Kč
 • Přepravní služba od 115 Kč
Aktuální dotační programy pro vinaře

Aktuální dotační programy pro vinaře

Akce

Jaké jsou aktuální dotační výzvy vhodné pro vinaře a na co můžete čerpat? Nabízíme dotační poradenství.

Aktuálně nabízíme poradenství tohoto dotačního titulu:


SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ - INVESTICE

Příjem žádostí: termín podání žádostí od 1.6.2022 do 31.8.2022.
Realizace: do 31. 1. 2023 musí žadatel na SZIF doručit dokumenty: daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu.
Žadatel: musí provozovat hospodářskou činnost (žadatel musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo musí být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku).

Výše dotace: až 50 % ze způsobilých výdajů, max. 2 mil Kč, spodní hranice velikosti projektu neomezená.

Dotaci lze žádat na:

 • Dřevěné sudy nebo uzavřené dřevěné nádoby na výrobu vína o objemu nejméně 600 l
 • Speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku
 • Cross-flow filtry na hrozny
 • Lisy na hrozny 

Podmínky:
 • Jednoduchá žádost, která je podána datovou schránkou, poštou nebo osobně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na RO SZIF
 • Bez nutnosti výběrového řízení na dodavatele
 • Žádost o podporu je nutné podat před pořízením investice
 • Podpora je vyplácena jen na pořízení nového zařízení, přičemž se nesmí jednat o jednoduché investice na obnovu (tzn. nesmí se jednat o nahrazení stávajícího zařízení zařízením se stejnými nebo horšími parametry)
 • Pořízením nového zařízení musí dojít ke zvýšení celkové výkonnosti podniku
 • Žadatel musí být registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic)
 • Žadatel musí za běžný hospodářský rok a rok tomuto předcházející podat prohlášení o sklizni nebo prohlášení o produkci a prohlášení o zásobách podle zákona o vinohradnictví a vinařství, pokud k tomu měl zákonnou povinnost. Tzn. pro žádosti roku 2022 se daná podmínka vztahuje na prohlášení za rok 2021 a 2022
 • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost)
 • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) -pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení.     

 

V případě dotazů ohledně dotací a poradenství kontaktujte:
Alena Dostálová
dostalova@vinarskepotreby.cz
+420 519 347 528