Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

 • Osobní odběr 17 Kč
 • Česká pošta od 85 Kč
 • Zásilkovna 73 Kč
 • Přepravní služba od 115 Kč
Aktuální dotační programy pro vinaře

Aktuální dotační programy pro vinaře

Akce

Jaké jsou aktuální dotační výzvy vhodné pro vinaře a na co můžete čerpat? Nabízíme dotační poradenství.

Aktuálně nabízíme poradenství tohoto dotačního titulu:


SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ - INVESTICE

Příjem žádostí: termín podání žádostí od 1.6.2023 do 31.8.2023.
Realizace: do 31. 1. 2024 musí žadatel na SZIF doručit dokumenty: daňový doklad a doklad o úhradě daňového dokladu.
Žadatel: musí provozovat hospodářskou činnost (žadatel musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo musí být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku).

Výše dotace: až 50 % ze způsobilých výdajů, max. 2 mil Kč, spodní hranice velikosti projektu neomezená.

Dotaci lze žádat na:

 • Dřevěné sudy nebo uzavřené dřevěné nádoby na výrobu vína o objemu nejméně 600 l
 • Speciální kvasná nádoba s aktivním potápěním matolinového klobouku
 • Cross-flow filtry na hrozny
 • Lisy na hrozny 

Podmínky:
 • Jednoduchá žádost, která je podána datovou schránkou, poštou nebo osobně Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu na RO SZIF
 • Bez nutnosti výběrového řízení na dodavatele
 • Žádost o podporu je nutné podat před pořízením investice.
 • Žadatel musí být registrován jako výrobce vinařských produktů (tzn. musí mít podáno „Prohlášení o zahájení výroby produktů“ na ÚKZÚZ – Registr vinic).
 • Žadatel musí provozovat hospodářskou činnost (žadatel musí být registrován jako zemědělský podnikatel nebo musí být zapsán v Obchodním nebo Živnostenském rejstříku).
 • Žadatel musí mít ještě před podáním žádosti podány na Portálu farmáře aktuální průřezové přílohy „Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či středních podniků“ a „Identifikace příjemců dotací“.
 • Žadatel se nesmí nalézat v obtížích ve smyslu Pokynů pro státní podporu na záchranu a restrukturalizaci nefinančních podniků v obtížích.
 • Pokud dochází k výměně starého zařízení za nové, lze výměnu původního zařízení začít provádět až po provedení kontroly ověřující stav původního zařízení.
 • Pokud je pořízení zařízení financováno formou úvěru, nesmí dojít k převodu vlastnického práva na jinou osobu/subjekt (úvěrující společnost).
 • 5 let od právní moci rozhodnutí o poskytnutí podpory žadatel nesmí investici převést (prodej, darování) na jiný subjekt a zároveň nesmí ukončit produkční činnosti (tzn. nepřestane vyrábět víno) -pokud by k tomuto došlo, bude částka podpory předepsána k vrácení.     

 

V případě dotazů ohledně dotací a poradenství kontaktujte:
Alena Dostálová
dostalova@vinarskepotreby.cz
+420 519 347 528