Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Bude potřeba podpora růstu révy vinné? - BS vinařské potřeby

Bude potřeba podpora růstu révy vinné? - BS vinařské potřeby

Vinice

Tvorba zásobních látek na podzim 2019 a průběh jarního počasí velmi ovlivnil růst révy vinné.

Jarní počasí si s vinohradníky pěkně pohrálo. Réva vinná začínala rašit již kolem 10. dubna. Tvorba zásobních látek na podzim 2019 a průběh jarního počasí však velmi ovlivnil růst révy vinné. Průběh počasí byl velmi atypický, díky výrazným výkyvům teplot i během dne.

Teploty blížící se k 20°C se střídaly s teplotami na hranici bodu mrazu, během jednoho dne. Tyto výkyvy zcela zákonitě ovlivňovaly také růst révy vinné a réva byla několikrát během jara vystavena chladovým periodám. Je proto zcela reálné, že v některých vinicích může být potřebné podpořit růst réva vinné.

Uhlíkaté a dusíkaté zásobní látky se ukládají v kořenech a dřevitých strukturách révového keře. Dusíkaté látky jsou v podobě aminokyselin a bílkovin, uhlíkaté látky jsou představované sacharidy, tzn. škrobem a cukry. Zásobní látky však réva vinná vytváří na konci předcházející vegetace. Teploty a srážky na konci vegetačního období ovlivňují fotosyntetickou aktivitu listů, stárnutí listů a příjem dusíku. Toto všechno ovlivňuje ukládání zásobních látek. Ke konci vegetačního období, během stárnutí listů, jsou dusíkaté látky postupně přesouvané z listů do trvalých struktur keře.

Podzim 2019 byl však teplý a suchý. Nižší dostupnost vody, v kombinaci s vyššími teplotami, ovlivňovala fyziologii révového keře. Tvorba zásobních látek mohla být zákonitě nižší. Tato skutečnost, se v mnoha vinicích, prakticky ukázala během slzení révy vinné. I v později řezaných vinicích bylo možné pozorovat méně intenzivní slzení – vytékání mízy. A právě v míze jsou rozpuštěné zásobní látky. Už podle tohoto fyziologického projevu je možné očekávat potřebu podpory růstu révy.  Podobná situace nastala na jaře 2012. Růst letorostů byl pomalý a slabý zejména díky nižší tvorbě zásobních látek, způsobených suchým a teplým podzimem v roce 2011. Svůj vliv měly také chladové stresy na jaře 2012, kdy došlo také k výraznějšímu poškození jarními mrazy.

Téměř polovina potřeby dusíku během intenzivního růstu letorostů a listové plochy může být pokrytá zásobními látkami. Nedostatek zásobních látek ovlivňuje růst letorostů, vývoj listové plochy a násady bobulí. Kořeny představují nejdůležitější zásobní orgán, ve kterém se ukládají dusíkaté látky a sacharidy, v porovnání ke kmínku, tažňům a letorostům.

Rašení révy vinné je zajištěné právě výše zmíněnými zásobními látkami. Réva může využívat tyto zásobní látky až do kvetení. Rozhodující je však skutečnost, jaká byla zásoba těchto látek u révy vinné. Zákonitě proto může docházet ke zpomalení růstu révy vinné. V letošním roce k tomu mohou přispívat i chladové stresy.

Vinice krátce po rašení 
Vinice krátce po rašení 17.4.2020                                                           Vinice 27.4.2020

Kořenový systém začíná být aktivní v závislosti na teplotě půdy. Ohřívání půdy aktivuje kořenový systém a jestliže je v půdě také dostatek vláhy, dochází k příjmu živin z půdy, prostřednictvím kořenového systému.

Ve vinicích je vidět, že oteplení v týdnu kolem 5.5. podpořilo růst letorostů. Podpora růstu proto nemusí být potřebná plošně, ale pouze ve vinicích, ve kterých se budou objevovat růstové problémy.


Vinice 5. 5. 2020

K podpoře růstu je potřeba využívat přípravky, které jsou určené ke stimulaci a podpoře růstu. Jedná se o přípravky, které se aplikují na list. Tento typ přípravků je založený na rostlinných hormonech, aminokyselinách nebo huminových látkách. Možné je využívat také biostimulanty. Nejedná se o prostředky, které by byly založené na směsi minerálních látek a přímo dodávaly jednotlivé živiny rostlinám. Jedná se o prostředky, jejichž funkci je stimulovat a ovlivňovat biochemické, fyziologické a molekulární děje u rostlin. Tyto prostředky působí zlepšení antioxidačního obranného systému rostlin, zlepšují fotosyntetickou aktivitu a vodní poměry, pozitivně ovlivňují kořenový systém, příjem živin, příjem a uvolňování dusíku a hormonální aktivitu rostliny.

Přípravky na bázi huminovych látek samozřejmě tvoří nedílnou součást našeho portfolia. Mezi osvědčené a nejvíce oblíbené patří následujíci podpůrné přípravky:

Algahumin

  
Algahumin               Lignohumin                      Alga 95                                             Amalgerol

vínofit
Vínofit - mořské řasy s obsahem přírodních fytohormonu naleznete mimo jiné také v našem vícesložkovém hnojivu pro révu vinnou

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.