Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
DRAFOS v časopise Zemědělec

DRAFOS v časopise Zemědělec

ReferenceVinice

Jaké byly výsledky nezávislého testování hnojiva Drafos, které realizoval ÚKZUZ?

V letech 2019-2020 testoval UKZUZ naše „chytré hnojivo“ DRAFOS. Cílem této studie bylo srovnání účinnosti fosforečných hnojiv na bázi Struvitu a hnojiva Drafos s účinností běžně používaného hnojiva superfosfátu. Hypoteticky se jako výsledek testování očekávalo, že aplikace všech zkoušených hnojiv zvýší výnos plodiny (ječmene jarního) na úroveň srovnatelnou s výnosem po aplikaci ověřeného fosforečného hnojiva.

Pro lepší představu srovnávacího struvitu přiblížíme, co vlastně tato sloučenina znamená z pohledu hnojiv. Výroba struvitu představuje jednu z možností recyklace fosforu obsaženého v odpadních vodách v podobě využitelné ke hnojení. Struvit je minerál zpravidla biogenního původu, který vzniká v prostředí s vysokým obsahem amonných NH4+, hořečnatých Mg2+ a fosforečnanových iontů PO43-. Z chemického hlediska se jedná přesně o hexahydrát fosforečnanu hořečnato-amonného MgNH4PO4.6H2O. Velmi často se struvit nalézá v kombinaci s apatitem. Tento již známější minerál slouží v průmyslu k výrobě fosforu. Struvit vzniká například při zpracování čistírenských kalů a při anaerobní digesci a jako hnojivo je znám pro svou velmi pomalou přístupnost živiny fosforu (jako P2O5) rostlinám.

 Naproti tomu hnojivo Drafos je považováno za velmi pohotový zdroj fosforu pro rostliny. Vyniká mimo jiné svou chelatizační schopností, kdy usnadňuje proces příjmu živin do rostlin.  Fosfor je zde obsažen ve formě polyfosfátů, tj. ve vysoce inovované formě ve srovnání s běžně dostupnými hnojivy. Polyfosfáty se často používají například v hydroponii, kde kromě živinného potenciálu také zabraňují usazování vodního kamene v hydroponickém pěstebním systému. Drafos je v současnosti registrován BS vinařskými potřebami ke hnojení zahradních plodin, aplikuje se na list nebo zálivkou a primárně je používán pěstiteli révy vinné. Nicméně zkoušky UKZUZ jasně prokázaly, že má budoucnost také v polním pěstitelství, a to především při provedení aplikace na list.

Rostliny ječmene potřebují značná kvanta P již v počátečních stadiích růstu. Potřebný fosfor získávají z fytinu v semeni a dále z lehce přístupných forem fosforu ze sloučenin z vnějšího prostředí. V této fázi růstu však kořenový systém není ještě plně rozvinut, a proto má velký význam hladina přijatelného fosforu v blízkosti jeho primárních kořenů. Výsledky řady pokusů prokazují obecně významný vliv dodaného fosforu na zvýšení jeho obsahu v rostlině, což se projevuje v optimálním růstu rostlin a tvorbě semen s jeho zvýšeným obsahem. Dobrá zásoba fosforu v půdě zabezpečuje nejen kvalitní výnosy, ale zajišťuje i jeho koloběh v celém potravním řetězci. U révy vinné se fosfor podílí zejména na kvalitním opylení květenství, zdravém odkvětu, nasazování bobulí a úměrně s jeho koncentrací v rostlinách roste i výnos produkovaných hroznů a kvalita jejich fenolické vyzrálosti. Při nedostatku se objevuje sprchávání květenství, nízké výnosy a velmi často také zakrslý nebo omezený růst keřů.

Celý článek o testování fosforečných hnojiv z dílny UKZUZ vyšel v časopise Zemědělec (41/2020) a je ke shlédnutí níže:

Jaké tedy podal výsledky DRAFOS u ječmene? Výborné! Shrňme je:

  • nejvyšší výnos zrna a slámy u ječmene jarního po aplikaci hnojiva Drafos zálivkou do půdy (průkazně převyšoval výnos všech ostatních hodnocených variant)
  • zvýšený obsah fosforu ve slámě po aplikaci hnojiva Drafos na list (ostatní varianty měly obsah fosforu srovnatelný s kontrolou)
  • prokázána nejvyšší hodnota odběru fosforu po aplikaci hnojiva Drafos do půdy (téměř 2x převýšen odběr fosforu než po aplikaci ostatních fosforečných hnojiv)
  • prokázán nejvyšší výnos po aplikaci hnojiva Drafos zálivkou do půdy (průkazně převyšoval výnos dosažený po aplikaci Superfosfátu)
  • hnojivo Drafos aplikované do půdy výrazně zvýšilo obsah P v zrnu a odběr P výnosem oproti ostatním hnojeným variantám
  • hnojivo Drafos je zdrojem lehce přijatelného P, který je velmi rychle čerpán plodinou.

 

Obr. 1

Rostliny ječmene na konci sloupkování. Čísla nádob 1 – 7 odpovídají variantám pokusu 1.Kontrola, 2.N, 3.NP-superfosfát, 4.NP-Struvit 1, 5.NP-Struvit 2, 6.Drafos na list, 7.Drafos do půdy.

Obr. 2

Rostliny ječmene ve fázi metání. Čísla nádob 1 – 7 odpovídají variantám pokusu 1.Kontrola, 2.N, 3.NP-superfosfát, 4.NP-Struvit 1, 5.NP-Struvit 2, 6.Drafos na list, 7.Drafos do půdy.

Obr. 3

Rostliny ječmene před sklizní. Čísla nádob 1 – 7 odpovídají variantám pokusu 1.Kontrola, 2.N, 3.NP-superfosfát, 4.NP-Struvit 1, 5.NP-Struvit 2, 6.Drafos na list, 7.Drafos do půdy.

Kompletní výsledky testování byly publikovány v časopise Zemědělec v roce 2020. U hnojiva Drafos byly jasně prokázány velmi zajímavé výsledky, zejména pak zvýšené hektarové výnosy při aplikaci na list. Jelikož u révy vinné potlačuje Drafos díky pH hodnotě 10 rozvoj houbových chorob, je tento efekt jistě očekáván také u jiných plodin náchylných k těmto chorobám. Toto by mělo být předmětem dalšího zkoumání. Z těchto důvodů bude v rámci prodlužování registrace v letošním roce rozšířena možnost jeho aplikace také mezi polní plodiny. Tam by měl průkazně zvyšovat výnosy a přímo se také podílet na omezení houbových chorob obilnin, zejména pak při jeho aplikaci na list. Přípravek, který rostliny vyživí a zároveň je chrání, může být pro polaře velmi zajímavá informace.

U révy vinné je DRAFOS ideální k použití od doby počátku zapojování hroznů až téměř do sklizně. Tedy v období, kdy již začíná převládat snaha o co největší omezení zbytečných vstupů syntetických látek z pesticidů do hroznů. Kromě 100% obsahu živin fosforu a draslíku poskytuje rostlinám díky alkalické hodnotě pH 10 také velmi slušnou ochranu před nežádaným rozvojem plísní. Díky krystalickému a velmi mírně „lepivému“ charakteru zůstává účinná látka velmi dlouho na povrchu rostlin a chrání je tak před růstem mycélií velmi dlouho. Díky tomu jej není nutné používat v tankmixu současně se smáčedlem. Tripolyfosfát jakožto hlavní účinná látka obsažená v přípravku navíc vyniká svou chelatizační schopností, což předurčuje lepší vstřebatelnost živin do rostlin. Toto vyplývá i ze zkoušky s ječmenem. Právě pro výše uvedené vlastnosti je DRAFOS v tuto dobu na vinicích mimořádně vhodný k použití. U přípravku není stanovena ochranná lhůta, doporučujeme však provést poslední aplikaci týden před sklizní. K dostání na našich prodejnách i e-shopu v následujících baleních:

Ukázky z letošních aplikací Drafosu na vinicích: 

 

Keř 10 dní po aplikaci Drafosu

 

Detail listu 10 dní po aplikaci Drafosu 

Detail bobulí 10 dní po aplikaci Drafosu