Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Důležitost zelených prací v letním období - BS vinařské potřeby

Důležitost zelených prací v letním období - BS vinařské potřeby

Vinice

Zelené práce mohou nejvýrazněji ovlivňovat mikroklima listové stěny ve vinici.

V letošním roce určitě nikdo nebude mluvit o suchu ve vinicích. Dalo by se říct, že „réva vinná roste jako z vody“. Tak jako se v některých z minulých let vinice třeba vůbec neosečkovala, dnes je potřeba osečkování daleko důležitější.

Zelené práce mohou nejvýrazněji ovlivňovat mikroklima listové stěny ve vinici. Mikroklima ovlivňuje podmínky pro rozvoj houbových chorob a také pro zrání hroznů.

Z houbových chorob je v tomto období zásadní ochrana proti padlí révy a šedé hnilobě hroznů. Tyto choroby jsou nejvýrazněji ovlivněné hustotou listové stěny a mikroklimatem v zóně hroznů. Z pohledu nepřímé ochrany proti těmto chorobám by se proto nabízelo výraznější odlistění zóny hroznů.

Na druhé straně si je však třeba uvědomit vliv zelených prací na kvalitu hroznů. A právě výrazné odlistění může ovlivňovat kvalitu hroznů i negativně.

Z pohledu vývoje kvalitativních parametrů je nezbytné, aby do zóny hroznů pronikalo rozptýlené sluneční záření. Sluneční záření aktivuje biochemické procesy v bobulích, které umožňují změny jednotlivých obsahových látek. Nejvýrazněji jsou ovlivňované kyseliny, aromatické látky a antokyanová barviva.

V tuto chvíli není možné přesně předpovědět vývoj počasí a zelené práce proto musí odpovídat současnému stavu ve vinici.

Díky dešťovým srážkám a teplotám réva vinná stále roste. Směrem k zaměkání bobulí bude růst postupně ustávat a ztrácet dynamiku. Je proto třeba věnovat zvýšenou pozornost včasnému osečkování. Včasné osečkování je výrazná nepřímá ochrana proti chorobám. Jakmile letorosty a zálistky intenzivně rostou, zahušťují výrazně listovou stěnu. Zhoršují mikroklima keřů a vytváří příznivé podmínky pro rozvoj houbových chorob. Zahuštění může také zhoršovat aplikaci používaných přípravků k ochraně proti houbovým chorobám, které se nemusí dostat na rostlinná pletiva, zejména hrozny. Ochrana je potom méně účinná. Osečkování se provádí pravidelně, podle růstu révy.

O něco náročnější je termínování odlistění zóny hroznů, protože je třeba mít na paměti, aby nebyla kvalita ovlivněná negativně. Optimální termín pro odlistění je krátce po odkvětu, během nasazování bobulí. V tomto období je už prostor pouze pro odlisťování ve velmi zahuštěných keřích. Není vhodné provádět odlisťovat na začátku prudkých změn počasí. V období, kdy se po chladné periodě předpovídá výraznější oteplení, není vhodné provádět odlistění zóny hroznů. Hrozny jsou totiž „studené“ a výrazná změna teploty a prudké oslunění mohou způsobit poškození bobulí. K výraznému poškození bobulí došlo v roce 2007 a hrozny byly v tu dobu ve stejné fenofázi. Také tehdy se po chladné první dekádě července prudce oteplilo. Odlistění by se proto mělo provádět až po období s vysokými teplotami (Obrázek 1, 2).


OBRÁZEK 1 - Různá stádia slunečního úžehu na jednom hroznu


OBRÁZEK 2 - Sluneční úžeh ovlivňuje negativně vzhled stolních hroznů

V závislosti na současném vývoji počasí je optimální, aby byly v zóně hroznů odstraněné pouze 1-2 listy (Obrázek 3, 4). Výraznější odlistění by mohlo negativně ovlivňovat zejména vývoj kyselin v bobulích. Ošetřování vinice by proto mělo směřovat k co nejvýraznějšímu uchovávání kyselin.


OBRÁZEK 4 - Optimální odlistění zóny hroznů

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.