Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
HUMAC® Agro v nových výsadbách

HUMAC® Agro v nových výsadbách

Vinice

HUMAC® Agro je možné aplikovat plošně v rámci přípravy půdy před výsadbou. Možná je však také aplikace přímo k révovým sazenicím, po výsadbě vinice.

Restrukturalizace vinic probíhá velmi překotným způsobem. Vinice se na podzim vyklučí a na jaře už se vysazuje nová vinice. Není proto vůbec prostor pro optimální přípravu půdy před výsadbou.

Primárním cílem před výsadbou je vytvořit takové půdní podmínky, které vytvoří příznivé podmínky pro zakořenění révy vinné a také tvorbu kořenového systému.

Kvalita likvidace staré výsadby révy vinné má vliv na růst a vývoj nové výsadby. Špatný růst a úhyn sazenic v nových výsadbách jsou nejčastěji spojené s nekvalitní likvidací staré výsadby, nedostatečnou přípravou půdy před výsadbou, nedostatečným hnojením před výsadbou nebo chorobami a škůdci, které mohou přežívat v půdě nebo na rostlinných zbytcích. Jedná se o háďátka, viry, houbové patogeny napadající kořeny nebo houbové patogeny napadající dřevo.

Základním krokem je odstranění veškerých zbytků po vyklučených keřích. Je třeba odstranit nadzemní i podzemní část keřů. Rostlinné zbytky mohou být totiž zdrojem škodlivých patogenů, které by se mohly následně projevit v nové výsadbě. Důležitost tohoto zásahu je možné odvodit také z monitoringu škodlivých činitelů ve vinici, která se bude klučit.

Velmi důležitým krokem je odstranit zhutnění půdy (Obrázek 1). Zhutnění půdy omezuje zakořenění révy vinné a také růst a vývoj kořenového systému. Pórovitost půdy je základem půdní struktury. Jestliže je půda silně utužená, výrazně se narušuje struktura půdních pórů a réva vinná nemá možnost dobře zakořenit.
Obrázek 1 - Půdní profil se silně zhutnělou vrstvou půdy.

Obrázek 1 - Půdní profil se silně zhutnělou vrstvou půdy.

Tříletý cyklus přípravy půdy před výsadbou je ideální, protože během 3 let je možné velmi dobře zlikvidovat starou výsadbu, optimalizovat zásobní hnojení a provést všechny kroky, které směřují k odstranění půdní únavy.

S úbytkem organického hnojení dochází ke ztrátě organické hmoty a živin, zhoršuje se infiltrační a akumulační schopnost půdy. Důsledkem dehumifikace půdy je ztráta půdních agregátů, snížení poutání živin a ohrožení vod eutrofizací. Řešením je dostatečné organické hnojení – kladná bilance organických látek.

Pokud nedojde k tříletému cyklu přípravy půdy před výsadbou, je třeba udělat vše pro snížení půdní únavy a především zlepšení výživového stavu půdy i ve zkrácené době. Základním prostředkem k dosažení tohoto cíle jsou organická hnojiva nebo materiály organického původu. Jedním z takových materiálů je také HUMAC® Agro.

HUMAC® Agro pomáhá zlepšovat půdní strukturu, optimalizuje pH půdy a zvyšuje sorpční a pufrovací schopnost půdy. Pozitivně přispívá ke zvýšení obsahu humusu. Zároveň vytváří příznivé podmínky z pohledu uvolňování dusíku a jeho využívání révy vinné. Projev dodání přípravku Humac Agro se odvíjí od výchozího poměru C:N. Ve většině vinic, kde byl Humac Agro použitý je však vliv velmi dynamický, ve prospěch výživy révy vinné.

HUMAC® Agro v půdě vytváří také příznivé podmínky pro zakořenění révy vinné a pro příjem živin (Obrázek 2). V kombinaci s hnojením zlepšuje využitelnost hnojiv a celkově výživu révy vinné. 
Obrázek 2 - Zakořenění révové sazenice.

Obrázek 2 - Zakořenění révové sazenice.

Z hlediska tvorby humusu má 500 kg HUMAC® Agro stejnou bioaktivní hodnotu jako 50 tun chlévského hnoje. V rámci přípravy půdy před výsadbou je proto možné aplikovat samotný přípravek HUMAC® Agro v dávce 500 – 1000 kg/ha nebo v kombinaci s chlévským hnojem nebo komposty, kdy může dojít k úpravě dávky přípravku HUMAC® Agro v závislosti na použitém množství chlévského hnoje nebo kompostu.
 

HUMAC® Agro je možné aplikovat plošně v rámci přípravy půdy před výsadbou. Možná je však také aplikace přímo k révovým sazenicím, po výsadbě vinice. Tato aplikace potom může dostat přípravek, přímo k révové sazenice, do půdy, kde sazenice zakořeňuje. Dochází proto k maximalizaci pozitivního využití v nové výsadbě. V tomto případě je vhodné aplikovat HUMAC® Agro ve vzdálenosti přibližně 30 cm od vysazených sazenic do hloubky přibližně 30 cm.

HUMAC® Agro díky působení na půdní podmínky pozitivně ovlivňuje růst révy vinné. V nových výsadbách se potom projevuje dobrý růst letorostů díky zlepšení půdních vlastností a výživy. Obrázek 3 ukazuje růst keřů ve vinici v následujícím roce po výsadbě. Keře již bylo možné také zatížit úrodou (Obrázek 4). Obrázek 5 potom ukazuje hrozny odrůdy Irsai Oliver v následujícím roce po výsadbě.
 

Obr 3 Velmi dobrý vývoj listové plochy keře i ozelenění   Obr 4 Násada hroznů na keři Vetlínského zeleného.

Použití přípravku HUMAC® Agro v nové výsadbě vede k větší vyrovnanosti růstu nové výsadby. Je potom daleko jednodušší zapěstovat kmínek nebo i kratší tažeň. Pozitivně působí také na zdravotní stav keřů a vyzrálost letorostů.
Obrázek 5 - Irsai Oliver před sklizní

Obrázek 5 - Irsai Oliver před sklizní

V případě slabého růstu výsadby je možné HUMAC® Agro aplikovat také ve druhém nebo třetím roce po výsadbě.

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

 

Fotogalerie