Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Hycol E-Víno jako prevence proti hnilobám hroznů - BS vinařské potřeby

Hycol E-Víno jako prevence proti hnilobám hroznů - BS vinařské potřeby

Vinice

Během zrání hroznů představuje největší nebezpečí napadení hroznů hnilobami.

Během zrání hroznů představuje největší nebezpečí napadení hroznů hnilobami. V rámci ochrany proti hnilobám hroznů je nejvhodnější využívat postupy přímé a nepřímé ochrany, případně další alternativní postupy, které mohou omezit napadení bobulí.

Jedním z alternativních postupů je posílení odolnosti slupky bobulí prostřednictvím hnojiva Hycol-E-Víno. Základním nosným roztokem hnojiv Hycol je roztok kolagenního hydrolyzátu. Tento roztok má schopnost vytvořit na rostlinných pletivech vrstvu, která může omezovat vstup houbových patogenů do rostliny. Účinnost hnojiva proti hnilobám byla prokázaná v mnohaletých pokusech, kdy ve vinicích ošetřovaných tímto hnojivem byl výrazně nižší výskyt šedé hniloby hroznů.

Tuto skutečnost potvrzují také pokusy z roku 2017 u odrůd Hibernal, Merlot a Pálava. Nosný roztok hnojiv Hycol byl aplikovaný během vegetace s cílem získat poznatky o vlivu na omezení rozvoje houbových chorob. V daných variantách nebyla aplikovaná ochrana proti houbovým chorobám. 

U všech sledovaných odrůd je patrné, že napadení šedou hnilobou hroznů bylo výrazně nižší než u varianty IP.

K napadení hroznů šedou hnilobou (Botrytis cinerea) může docházet několika způsoby:
a) latentní infekce způsobovaná konidiemi během kvetení nebo nasazování bobulí,
b) přímou infekcí bobulí konidiemi produkovanými z různých zdrojů inokula,
c) infekce z bobule na bobuli způsobovaná myceliem z infikovaných bobulí na hroznu.

Ošetření hnojivem Hycol-E-Víno bude působit především proti konidiální infekci, ke které dochází z vnějšího prostředí. Aplikace Hycolu-E-Víno při zaměkání bobulí nepůsobí na infekci, ke které může docházet z latentní infekce na třapině. Omezené může být také při rozšiřování infekce z bobule na bobuli.

Příznivé podmínky pro konidiální infekci představují teploty mezi 15-25°C spojené s ovlhčením rostlinných pletiv pod dobu 12 až 24 hodin. Optimální je teplota mezi 20-24°C. Za příznivého počasí se tvoří větší množství konidioforů s konidiemi. Konidie mohou být na začátku vegetačního období přenášené větrem nebo rozstřikováním dešťových kapek na zelené rostlinné pletivo.

Klíčení konidií a počátek infekce probíhá za vysoké vlhkosti a příznivé teploty. Po proniknutí do pletiva hostitele hyfy rostou a po jejich rozvětvení se tvoří husté šedé mycelium na němž se vyvíjí konidiofory a konidiemi. Klíčovými klimatickými parametry pro rozvoj šedé hniloby jsou teplota a trvání ovlhčení. Voda je důležitá pro klíčení spor.

Zaměkající bobule je proto vhodné ošetřit hnojivem Hycol-E-Víno, protože pouze ošetření před začátkem výše popsané infekce, může omezit rozvoj hniloby. Ošetření je možné během zrání také opakovat, protože mnohaleté pokusy vždy prokázaly pozitivní působení hnojiva na kvalitu.

 

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.