Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Ideální doba pro půdní rozbory

Ideální doba pro půdní rozbory

Vinice

BS laboratoř nabízí vinařům také zpracování analýzy půdy.

Půdní úrodnost charakterizujeme jako schopnost půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro jejich růst a zdravý vývoj. Samotná půda by měla vytvářet hlavní kvalitativní dispozici daného místa pro pěstování révy vinné a představovat jakousi „alma mater“ každého vinohradníka, od které je potřeba se neustále mnohé učit. Znalost a případná úprava stávajících půdních charakteristik stanoviště pomáhá vždy k co nejlepší tvorbě finálního vína, do kterého se vždy specificky otiskne.

Úroveň jednotlivých půdních parametrů je tedy důležitým ukazatelem budoucích výnosů na vinici a kvalitativních parametrů sklizně. Úrodnost každé vinice je však specifická, dynamická a závisí na řadě faktorů fyzikálních, chemických a biologických. Každý rok si réva z půdy „bere svoje“, přičemž dochází k úbytku živin, poklesu humusu a s tím spojené minimální proměně hodnoty pH. Hodnota pH půdního roztoku významně ovlivňuje přijatelnost každé z živin a pro révu vinnou je ideální v rozmezí hodnot 6,5 – 7,5.
 

 

Zejména na jaře před započetím sezóny je potřeba neopomenout doplnit živiny do půdy. Roční odběr živin je charakteristický pro danou odrůdu, půdní typ a má svá specifika dle průběhu aktuálního ročníku. Pro lepší představu, na vinicích bývá průměrný roční odběr základních živin vyjádřených jako N 50-70 kg/ha, P2O5 11-23 kg/ha, K2O 50-90 kg/ha a sekundárních živin jako MgO 14-20 kg/ha, CaO 50-70 kg/ha, S 10-20 kg/ha (srovnatelné s odběrem P2O5).

Zajímavostí je, že přímý vliv minerálního složení půdy a podloží na výskyt určitého aroma a chutě ve víně se zatím nepodařilo prokázat. Na druhou stranu méně sledovaný parametr pH půdy chuť vína ovlivňuje velmi. Zdejší zásadité vápencové půdy podporují zachovávání kyselin v bobulích. Naproti tomu kyselá reakce, která je typická například pro štěrkovité půdy, odbourávání kyselin v bobulích urychluje.

 

Zásadním faktorem, který ovlivňuje vitalitu mladých výsadeb a perspektivní ujatelnost sazenic, je kvalitně vyhnojená půda. Minerální hnojiva poskytují révě rychle přístupné a velmi pohotové živiny, organickým hnojením dodáváme půdě úrodnost a sílu. Jakmile se začne zvyšovat denní teplota a dojde k prohřívání půdy, nastane optimální doba pro provedení půdních rozborů. Tyto pomohou zmapovat, který půdní parametr je potřeba upravit. Aby bylo možné půdu dobře připravit, je třeba se soustředit také na stav v hlubších vrstvách půdy. Pouhý pohled na povrch půdy téměř nic neřekne o hloubce půdního horizontu, struktuře půdy, matečné hornině atd. A právě tyto informace jsou velmi důležité pro optimální přípravu půdy. Našim zákazníkům nabízíme tři druhy půdních rozborů – základní, rozšířený a extra.
 

Základní typ představuje nejstručnější variantu rozboru a je vhodná především do plodných vinic, které bývají pravidelně zásobeny zejména organickými hnojivy. Jsou vhodné tam, kde je potřeba pouze přihnojit rychle přístupnými minerálními živinami. Do tohoto rozboru půd jsou zahrnuty stanovení: pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík.
 
Rozšířený rozbor nabízí navíc analýzu obsahu humusu a dusíku. Doporučujeme jej zvláště pro vinice před výsadbou, kde humus určuje budoucí prosperitu vinice a pomáhá mladým sazenicím poutat živiny. Také správný poměr mezi dusíkem a humusem je pro mladou vinici velmi důležitý a je součástí zhodnocení. V případě, že humus v půdě chybí, což na základě rozborů zjišťujeme velmi často, je ideální volbou aplikace chlévského hnoje, kompostu či provedení paralelního výsevu zeleného hnojení do každého meziřadí či celoplošně.
Také správný poměr mezi dusíkem a humusem je pro mladou vinici s prosperující budoucností velmi důležitý. Na základě rozšířeného rozboru získáte následující informace: pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík, humus, dusík.

Extra půdní rozbor poskytuje nejrozsáhlejší informace o kvalitě vaší půdy a je nejvhodnější pro vinice před výsadbou s cílem získat co nejkomplexnější informace o stavu daného stanoviště. Jedná se o ještě bohatší výčet stanovovaných parametrů, než je možné najít u rozšířeného rozboru. Zde se navíc dozvíte aktuální koncentrace uhličitanů a huminových kyselin. Znát obsah uhličitanů je například důležité pro co nejlepší výběr podnože do nově plánovaných vinic. Uhličitany představují významnou složku minerálního podílu půdy, mají významný vliv při nasycování sorpčního komplexu a silně ovlivňují i ostatní půdní vlastnosti. Stanovení uhličitanů podává mimo jiné informace o potřebě případného vápnění. Při pěstování révy vinné a ovocných dřevin předurčuje dostatečný obsah huminových kyselin významně vyšší a kvalitnější úrodnost. Tyto látky se mimo jiné podílejí na detoxikaci rostlin a zlepšují příjem živin z půdy rostlinami. Jsou velmi důležité před založením nové vinice. Ujatelnost sazenic je pak podstatně vyšší. U extra rozboru stanovujeme: pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík, humus, dusík, uhličitany, huminové kyseliny.

Pokyny pro odběr vzorku půdy ZDE.

 

Minerální hnojiva - produkty

SUPERFOSFÁT 5 kg a SUPERFOSFÁT 25 kg

SÍRAN DRASELNÝ 3 kg a SÍRAN DRASELNÝ 25 kg

MOČOVINA 3 kg a MOČOVINA 15 kg

CERERIT 5 kg, 10 kg, 25 kg

NPK 5 kg, 10 kg

DRAFOS 1 kg, 4kg a 25 kg

 

Organická hnojiva - produkty

GRANULOVANÝ KRAVSKÝ HNŮJ 25 kg

HUMAC AGRO 25 kg
 

Při pěstování révy vinné je doporučováno využít všechny způsoby, které jsou nápomocny přirozenému způsobu zlepšení půdních vlastností a úrodnosti. Vyšší obsah organické hmoty v půdě vytváří příznivé podmínky pro pěstování keřů révy vinné a přispívá k omezení stresových podmínek. Jednou z možností zlepšení půdních vlastností je krátkodobé ozelenění. Dříve vyseté ozelenění je vhodné zapravovat do půdy v závislosti na půdní vláze. V sušších letech koncem března, ve vlhčích obdobích potom až během května. Ozelenění vyseté na jaře má tendenci vytvořit při správných vláhových podmínkách zelenou hmotu ve značném množství a tím pádem vysoce obohatit půdu o organickou hmotu. Speciálně navržené směsi zeleného hnojení pro vinice jsou již nyní k dispozici na našich prodejnách.

Zelené hnojení - produkty

ZELENÉ HNOJENÍ – ZIMNÍ v balení 2 a 10 kg

ZELENÉ HOJENÍ – LETNÍ v balení 2 a 10 kg

ZELENÉ HNOJENÍ PŘED VÝSADBOU v balení 2 a 10 kg