Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Jak provést správně výsev ozeleňovacích směsí? - BS vinařské potřeby

Jak provést správně výsev ozeleňovacích směsí? - BS vinařské potřeby

Vinice

Správná příprava půdy před výsevem je velmi důležitá.

V péči o ozeleňovací směsi patří příprava půdy před výsevem a pak provedení samotného výsevu osiv bezpochyby mezi nejdůležitější kroky.
Je potřeba využívat především půdní vláhu. Zároveň je však důležité, aby už půda nebyla promrzlá a byla více ohřátá. Ideálně by měla být půda před výsevem připravená tak, že je po rozmělnění v rukou dostatečně sypká, bez větších hrudek, aby osivo po vysetí nemělo problém se vzcházením.

Pro výsev směsí pro trvalé ozelenění vinic je obvyklý jarní termín, který je zřejmě nejvhodnější. Ve směsích, kde jsou zastoupeny spíše přezimujícími druhy, je možné volit také podzimní výsev v srpnu a září. Zejména při suchém jaru a nedostatku půdní vláhy mohou nastat výrazné problémy se vzcházením ozeleňovacích směsí. Někteří pokusníci doporučují na suchých stanovištích provádění výsevu dokonce ve dvou krocích, což se také osvědčilo. Je velmi vhodné zkultivovanou půdu před samotným výsevem uválet. Výsev je vhodné provádět mělce až povrchově, ideálně do maximální hloubky 2 cm. Po výsevu je potřeba půdu opět uválet např. s použitím prizmatických válců (obr 1).

Velmi důležité a přínosné jsou dešťové srážky po výsevu směsí. V roce 2016 vzcházelo osivo v takových podmínkách velmi dobře a po 14 dnech došlo k velmi dobrému zapojení porostu ozelenění. Průběh počasí neovlivníme, je proto třeba při plánování výsevu využívat předpovědí ohledně srážek. Na obrázcích níže lze vidět úspěšné zapojení našich směsí na vinici po měsíci od výsevu (obr 2, 3, 4).

Výsev, vzcházení i péče o ozeleňovací směsi bylo v loňském roce v rámci firemního výzkumu úspěšně otestováno a jsme rádi, že poskytlo velmi dobré výsledky. S ohledem na loňské praktické zkušenosti bylo přistoupeno k mírné úpravě složení těchto směsí tak, aby nedocházelo ke konkurencím mezi jednotlivými travními druhy a aby péče o ozelenění na vinici byla pro naše zákazníky co nejjednodušší. Pozitivní je fakt, že došlo také k částečnému snížení cen ozeleňovacích směsí EKONOM  a EXTRA. Na našich pobočkách je tedy toto velmi aktuální zboží dostupné, a to nejen pro pěstitele v integrované produkci révy vinné.