Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Jak zapěstovat kordónový tvar

Jak zapěstovat kordónový tvar

Vinice

Kordonové tvary jsou v současné době oblíbené zejména díky úsporám v nákladech na ošetřování vinic.

Kordonové tvary se v našich vinicích využívaly už v minulosti. Dobře známá jsou proto také negativní stránky jejich využívání. Jedná se zejména o výrazné obrůstání kordonových ramen a s tím spojené výrazné zahuštění keřů. Důsledkem potom může být silné napadení padlím révy a hnilobami hroznů.

Kordonové tvary jsou v současné době oblíbené zejména díky úsporám v nákladech na ošetřování vinic. Zimní řez je možné provádět mechanizovaně. Neprovádí se také vyvazování plodného dřeva, protože se využívá řez na čípky.
Kordony je však třeba zapěstovat tak, aby se minimalizovaly negativní stránky používání tohoto tvaru a využívaly se především výhody.
Na založení kordonového tvaru se je třeba připravit. Na jaře 2024 se proto mohou začít připravovat keře, pro řez na kordóny v roce 2025. Rychlý přechod na kordonový tvar, během jedné vegetace není vhodný, protože se potom vždy projevují negativní stránky kordonů.

Rozmístění plodného dřeva

Ve vinici, kde je záměrem přebudování na kordonový tvar je třeba založit plochý tažeň. Začátek založení kordonu je právě při provádění podlomu. Aby bylo budoucí plodné dřevo dobře rozmístěné na keři, je vhodné zcela vylomit letorosty vyrůstající z každého druhého očka. Optimální je vylamovat letorosty z oček na letorostu, které směřují dolů. Na plochém tažni potom vždy zůstane jeden letorost, z každého druhého očka (obrázek 1 a 2).

  

Obr 1 Plochý tažeň před podlomem                                   Obr 2 Plochý tažeň před podlomem

Dosáhne se tak dobrého rozmístění plodného dřeva. Vzdálenost mezi budoucím plodným dřevem určuje délka internodií a tím pádem odrůda. Vliv má ale také intenzita růstu letorostů. Jestliže je keř ve stresu, růst je většinou slabší a internodia krátká (obrázek 3  a 4).
Uspořádání čípků na kordonu je potom příliš husté. Vinice vhodná pro převod na kordon proto musí být v dobré růstové kondici.

  
Obr 3 Příliš krátká internodia a velmi husté uspořádání čípků


Obr 4 Optimální délka čípků

Na keři potom zůstane 4-5 letorostů, které budou tvořit základ plodného dřeva na budoucím kordonu. Vhodné je, aby jedna strana budoucího kordonového ramena byla prostá řezných ran a zachovala se tak celistvost vodivých pletiv (obrázek 5).

Obr 5 Spodní strane kordonového ramena je bez řezných ran


Názory jsou rozdílné na umístění prvního letorostu na keři. Jedna verze mluví o tom, že by na kmínku neměl být žádný obrost ani zásobní čípek a první letorost vyrůstal až za ohybem kordonového ramena (obrázek 6).

Obr 6 Kordon bez zásobního čípku


Druhý názor doporučuje ponechání zásobního čípku nebo letorostu, který vyrůstá na vrcholu kmínku, před ohybem kordonového ramena. Druhá verze umožňuje kdykoliv „vrátit“ řez zpět na vrchol kmínku, jakmile by bylo záměrem kordonový tvar používat. Jednoduše řečeno, na vrcholu kmínku vždy zůstává nějaká záloha jako prevence před poškozením kordonu. Z agrobiologického pohledu je tento názor logičtější.

Délka plodného dřeva

Nejpoužívanější je řez na dvouoké čípky. Jestliže jsou čípky příliš krátké, tzn. jsou krátká internodia, bude docházet k výraznému zahuštění keře, protože na minimálním prostoru může růst až třeba šest letorostů. Je proto vhodné provést podlom na jeden letorost z jednoho očka. V následujícím roce je potom vhodné provádět řez na níže postaveném letorostu. Jestliže je vinice růstově vitální, je takto možné dosáhnout již delších internodií a snížit tak zahuštění keře (obrázek 7).

Obr 7 Nesprávně založený kordon a výrazné zahuštění keře


Už při založení kordonu a také dále při řezu je třeba pamatovat na prevenci zahuštění keře a dobré rozmístění plodného dřeva (obrázek 8 a 9)
  
Obr 8 Dobře rozmístěné plodné dřevo na kordonovém ramenuObr 9 Ideálně zapěstovaný kordon

Zelené práce

U kordonových tvarů mají zelené práce velký význam. Je třeba se vyvarovat řezným ranám do starého dřeva na kordonovém ramenu. Omezí se tak tvorba spících oček a díky tomu také intenzita obrůstání starého dřeva. Z dříve využívaných kordonů je dobře známé, že když se prováděly řezy bez jakýchkoliv pravidel, keře také velmi intenzivně obrůstaly ze spících oček. Zvyšuje se tak náročnost na zelené práce. Prostřednictvím zelených prací je třeba zajistit dobré rozmístění letorostů v drátěnce.

Jestliže se neprovede kvalitně příprava na přechod ke kordonovému tvaru, může docházet k přetížení keřů. Na keřích je velmi vysoká násada hroznů. Hrozny i bobule bývají malé. Při současném stresu způsobeného suchem nebo vysokými teplotami, může docházet k výraznému poklesu výnosu.
Jestliže se řeže plodné dřevo z každého letorostu na původním tažni, keř je zcela extrémně hustý. Letorosty se navzájem překrývají a v takových podmínkách vzniká velmi příznivé mikroklima, pro rozvoj padlí a hnilob hroznů.

Jestliže se proto záměrem pěstitele přejít na kordonový tvar, je optimální čas, pro provedení podlomu, který vytvoří dobrý základ kordonového tvaru.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.