Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

 • Osobní odběr 17 Kč
 • Česká pošta od 85 Kč
 • Zásilkovna 73 Kč
 • Přepravní služba od 115 Kč
Jaký efekt na váš vinohrad mají rostliny v BS ozeleňovacích směsích? - BS vinařské potřeby

Jaký efekt na váš vinohrad mají rostliny v BS ozeleňovacích směsích? - BS vinařské potřeby

Vinice

Díky ozelenění dochází na vinicích k nižšímu vymývání aplikovaných hnojiv.

Ozeleňovací směsi disponují řadou pozitivních vlastností, zastávají mnoho funkcí, jsou šetrné k viniční půdě, keřům révy vinné, stanovišti a tak i celkově k životnímu prostředí. O jejich praktickém uplatnění v integrované produkci tedy není pochyb.
Díky ozelenění dochází na vinicích například k nižšímu vymývání aplikovaných hnojiv, kdy ozelenění živiny z půdy průběžně vyvazuje a ukládá je do své biomasy. Vinice si tak vlastně sama „vyrábí“ hnojivo do dalších let. Po zapravení ozelenění do půdy dochází k postupné mineralizaci této biomasy, živiny jsou pomalu uvolňovány a zpřístupňovány keřům révy vinné. Jedná se o efektivní hnojení s dlouhodobým účinkem. Literatura uvádí, že ozelenění přes zimu dokáže vytvořit až 14 t čerstvé biomasy na hektar, což představuje asi 53 kg dusíku, 22 kg P2O5 a 76 kg K2O. Proč jsou ve směsích zrovna rostliny z čeledi bobovitých? Jaké poslání vlastně zastoupené rostlinné druhy v ozeleňovacích směsích mají?

Bobovité
Rostliny zastoupené v čeledi bobovitých mají výbornou schopnost, a to zcela přírodně poutat vzdušný dusík do půdy. Tento proces probíhá symbioticky ve spolupráci kořenů rostlin a hlízkových bakterií r. Rhizobium. Bobovité rostliny hostí tyto bakterie ve speciálně utvořených hlízkách na svých kořenech. Během tohoto procesu probíhá přeměna dusíku na formu snadno přijatelnou rostlinami (dusičnanovou N-NO3- nebo amidickou N-NH2-). Jedná se o velký přínos, jelikož ztráty dusíku z půdy mohou být z běžně používaných minerálních hnojiv vysoké. Odběry této živiny révou vinnou jsou přitom během vegetace dosti vysoké. Pohybují se průměrně od 50 do 60 kg N na 1 ha. Bobovité rostliny vlastně představují ekologický způsob hnojení a ošetřování půdy, jelikož díky hlubokému kořenění zabraňují erozi. Bobovitých rostlin existuje až 12 000 druhů, jsou jednoleté, dvouleté nebo trvalé.     

 • Vikev panonská – jednoletá
 • Vičenec ligrus – trvalý
 • Jetel luční – trvalý
 • Jetel nachový - jednoletý
 • Jetel plazivý – vytrvalý
 • Tolice dětelová – jednoletá až vytrvalá
 • Hrachor setý – jednoletý až krátce vytrvalý
 • Štírovník růžkatý – dvouletý až vytrvalý
   

Lipnicovité
Rostliny z čeledi lipnicovitých plní hodnotnou funkci ochrany půdy před mrazy. Při tzv. suchých zimách, kdy není na vinici dostatek sněhové pokrývky a vyskytuje se přitom mnoho slunečných dnů, brání tyto rostliny přílišnému vypařování vody z půdy. A tady si připomeňme, kolik takových zim v předešlých letech bylo... Lipnicovité vytváří velmi tenké kořeny a jejich postupné zakořenění probíhá poměrně mělce. Takový typ kořenového systému však zase umožňuje lepší zpevnění povrchu a při častém využívání pojezdové mechanizace tak posiluje odolnost stanoviště proti utužení půdy. Nevýhodou lipnicovitých je nižší tvorba zelené hmoty. Tato čeleď také není vhodná do velmi mladých vinic, jelikož odčerpává příliš mnoho vody a je tak přímým konkurentem čerstvě vysazeným sazenicím. Od třetího roku po výsadbě, při splnění podmínek vitálního růstu sazenic, je již jejich výsev možný. Konkurence není tak významná.

 • Kostřava červená – vytrvalá
 • Kostřava ovčí - vytrvalá

Obr. Růst kořenů u bobovitých a lipnicovitých druhů.

 

Brukvovité
Na světě existuje celkem asi 3200 druhů z čeledi brukvovitých. Vzhledem k tomu, že jsou brukvovité poměrně náročné na síru, mohou tyto rostliny indikovat nedostatek síry v půdě projevením specificky žlutého zabarvení. Brukvovité minimalizují půdní únavu, která v předešlých letech na stanovišti vznikala díky působení patogenů či škodlivých organismů. Díky bujně rostoucímu kořenovému systému brukvovitých dochází ke kvalitnímu prokypření půdy a obohacení zejména hlubších půdních profilů o humus. Významným kladem těchto rostlin je také schopnost přilákat větší množství prospěšného hmyzu a opylovačů. Výsev těchto rostlin tedy může být důležitý zejména u odrůd, u kterých během kvetení dochází k nedokonalému opylení a které vykazují zvýšenou náchylnost ke sprchávání. Kvetoucí brukvovité druhy totiž prospěšný hmyz na vinici dokáží přilákat.

 • Lnička setá – jednoletá
 • Hořčice bílá - jednoletá

 

Ostatní dvouděložné, kvetoucí druhy ve směsích BS vinařské potřeby:

 • Pohanka setá – jednoletá (rdesnovité)
 • Svazenka vratičolistá – jednoletá (brutnákovité)
 • Kmín kořenný – dvouletý (miříkovité)