Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Je trvalé ozelenění prospěšné pro vinice?

Je trvalé ozelenění prospěšné pro vinice?

Vinice

Druhově bohaté ozeleňovací směsi přináší do vinice více pozitivních vlivů než negativních.

Trvalé zatravnění ve vinicích se postupně proměnilo na trvalé ozelenění a projevily se také velmi výrazně pozitivní stránky využívání druhově bohatých směsí pro ozelenění meziřadí ve vinicích.
Druhově bohaté ozeleňovací směsi přináší do vinice více pozitivních vlivů než negativních. Nejsme už proto v situaci, kdy ozelenění velmi výrazně odebírá révě vinné vodu a dusík.
Může to být právě naopak. Větší zastoupení druhů rostlin s sebou přináší také větší variabilitu zakořenění těchto rostlin. Nevytváří se proto mělký a hustý kořenový systém, jako tomu bylo v případě různých druhů trav. Různé druhy mají různě rozvětvené, hluboké a mohutné kořeny. Umožňují prokypření půdy a zlepšují podmínky pro vsakování vody. Prostřednictvím druhově bohatého ozelenění se tak může dostat do půdy větší množství vody.
Druhově bohaté ozelenění tak vede k omezení eroze a neproduktivnímu odtékání vody z vinice. Více vody tak zůstává ve vinici.
Čím více vody se dostane do půdy, tím má réva vinná lepší podmínky z pohledu zásobování vodou a omezuje se tak působení stresu způsobeného suchem. Zatravnění využívané v minulosti způsobovalo výrazný stres a naopak dobře ošetřované druhově bohaté ozelenění může omezovat stres.
Také obsah asimilovatelného dusíku v hroznech se výrazně zlepšil, jakmile se začaly používat druhově bohaté směsi.  Vliv na zlepšení obsahu asimilovatelného dusíku může mít využívání rostlin z čeledi bobovité, které mohou na základě symbiózy s hlízkovými bakteriemi, poutat vzdušný dusík a také vyšší tvorba biomasy.
Velmi důležité, aby nebylo ošetřování půdy ve vinici „statickou záležitostí“, ale s ozeleněním se neustále pracovalo. Velmi důležité je podporovat druhovou diverzitu ozelenění, protože právě druhová rozmanitost přináší pozitivní působení na révu vinnou.
Jakmile se začne ztrácet druhová diverzita a začne se z ozelenění stávat „travní“ monokultura, je třeba provést nový výsev.
Základem směsí pro trvalé ozelenění jsou druhy rostlin z čeledí bobovité a lipnicovité.

   
Směs Vinice EXTRA ve vinici                                        Zastoupení  druhů ve směsi VINICE EXTRA z výsevu v roce 2017

     
Směs Vinice extra v roce 2018 (výsev 2017)                   Směs VINICE EXTRA v roce 2018, z výsevu v roce 2016


Ozelenění bobovitými rostlinami může významně přispívat k celkové bilanci dusíku ve vinici a u révy vinné. Skupinou bakterií, které jsou schopné poutat vzdušný dusík v symbióze s rostlinami z čeledi bobovité (Fabaceae), jsou bakterie rodu Rhizobium. Ty fixují atmosférický dusík (N2) a díky tomu jsou bobovité rostliny bohaté na dusík. Hlízkové bakterie mohou svojí aktivitou krýt až 80 % nároků rostlin na dusík. Ozelenění rostlinami z čeledi bobovitých (Fabaceae) je ve vztahu k bilanci dusíku efektivní pouze v případě, když se nepoužívá výživa minerálním dusíkem, který může brzdit nebo zcela znemožnit poutání vzdušného dusíku pomocí hlízkových bakterií. Množství vázaného dusíku je závislé na druhu rostliny, pH, teplotě a vlhkosti půdy a obsahu dusíku v půdě. Bobovité mají schopnost regulovat příjem vzdušného dusíku. Jestliže je dostatek přístupného dusíku v půdě, je poutání vzdušného dusíku bakteriemi omezené anebo zcela zastavené a bobovité rostliny využívají dusík dostupný v půdě.
Rostliny z  čeledi lipnicovité (trávy) prokořeňují velmi intenzivně horních 10–20 cm půdního horizontu a vytvářejí velmi hustý kořenový systém. Velmi mělce pod povrchem půdy prakticky vytváří souvislou zónu kořenů. Tato souvislá zóna kořenů potom představuje konkurenci pro révu vinnou. Nejvýrazněji je možné pozorovat konkurenci ve vztahu k vodě a dusíku. Ozelenění odebírá vysoký podíl srážkové vody. Pokud se provádí hnojení minerálním dusíkem na povrch ozelenění, spotřebovává také výraznou část dusíku. Pozitivní stránkou je naopak využití rostlin z čeledi lipnicovité pro omezení zhutnění půdy v oblasti kolejových stop, které vznikají v důsledku opakovaných přejezdů mechanizačních prostředků. Trávy z čeledi lipnicovité se však tradičně využívají ke stabilizaci půdy v pojezdových kolejích, protože jejich velmi hustý kořenový systém snižuje utužení.

BS Vinařské potřeby má ve své nabídce následující směsi pro trvalé ozelenění:

Vinice EXTRA

Vičenec ligrus, jetel nachový, vikev panonská, jetel luční, hrachor setý, tolice dětelová, jetel plazivý, štírovník růžkatý, kostřava červená, kostřava ovčí, pohanka setá, lnička setá, svazenka vratičolistá, kmín kořenný.
Tato směs obsahuje nejširší spektrum druhů právě s cílem podpořit výraznou variabilitu prokořenění půdy a také schopnost různých druhů poutat vzdušný dusík. Ve směsi jsou druhy hlubokokořenící, ale také s rozvětveným kořenovým systémem. V případě dobrých půdních a klimatických podmínek směs velmi dobře vzchází a zachovává druhovou diverzitu.

Vinice EKONOM

Vikev panonská, vičenec ligrus, jetel nachový, jetel luční, tolice dětelová, jetel plazivý, kostřava červená, kostřava ovčí, pohanka setá, svazenka vratičolistá, lnička setá.

Vinice STANDARD

Vikev panonská, vičenec ligrus, jetel nachový, jetel luční, jetel plazivý, kostřava červená, kostřava ovčí, pohanka setá, svazenka vratičolistá, lnička setá.

Na ozelenění je třeba pohlížet na „nástroj“, který přinese vinici mnoho pozitivního a nikoliv jako na „nutnost“, kterou předepisují pravidla IP.
V horkých obdobích roku stoupá také význam ozelenění jako regulátoru teploty ve vinici. Při porovnání půdy v podobě černého úhoru a ozeleněné půdy, je možné dosáhnout výrazného snížení teploty ve vinici. Tato regulační schopnost je většinou pozitivní pro růst révy, fotosyntézu a kvalitu hroznů.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.