Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Možnosti rozvoje houbových chorob u révy - BS vinařské potřeby

Možnosti rozvoje houbových chorob u révy - BS vinařské potřeby

Vinice

U většiny odrůd již došlo k uzavírání hroznů a u nejranějších odrůd by v krátké době mělo docházet k zaměkání bobulí.

Vzhledem k vývoji počasí je již réva vinná v pokročilých fenologických stádiích. U většiny odrůd již došlo k uzavírání hroznů a u nejranějších odrůd by v krátké době mělo docházet k zaměkání bobulí.

Tento fenologický vývoj se projeví také v citlivosti révových keřů a ochraně proti houbovým chorobám.

Mezi hlavní choroby, které se ve vinici projevují během vegetačního období, patří především plíseň révy a padlí révy. Ve vztahu révy vinné a těchto houbových chorob se postupně projevuje ontogenická odolnost, respektive odolnost související se stárnutím rostlinných pletiv.

Vysoká náchylnost hroznů k plísni révy se projevuje především během kvetení a krátce po kvetení. Postupně dochází ke zpevnění slupky bobule a bobule se stává odolná. Ve stádiu, ve kterém se réva vinná aktuálně nachází, potom může docházet k napadení bobulí, především přes stopku bobulí. Jestliže je napadená stopka bobule, dochází potom k usychání bobulí, protože dojde k přerušení přísunu vody, živin a asimilátů.

Ve vztahu k padlí révy jsou již bobule ve fázi ontogenické odolnosti, tzn. pokud doposud nedošlo k napadení bobulí padlí, měly by již být bobule odolné k padlí a nemělo by dojít k nové infekci. Existuje však stále riziko, že pokud již byly bobule napadené, může i v tomto stádiu docházet k rozvoji infekce. Důkazem tohoto je skutečnost, že zejména ke konci vegetace mohou být na keřích napadené listy padlím révy a bobule jsou zcela zdravé.

Z pohledu listové plochy se riziko napadení přesunuje postupně na mladší listovou plochu na zálistcích. Listová plocha na zálistcích proto může být stále citlivá na napadení plísní révy a padlím révy, v případě příznivých podmínek pro rozvoj houbových chorob.

Důkazem odolnosti starších listů je skutečnost, že jestliže jsou starší, bazální listy napadené během měsíce srpna padlím révy, dochází k velmi pomalému rozvoji padlí, protože zde réva vinná projevuje opět ontogenickou rezistenci.

Vzhledem k fenologickému vývoji révy a klimatickým podmínkám, je proto v současné době jedna z posledních možností zvýšeného tlaku houbových chorob. Chladné počasí posledních dnů, je méně příznivé pro rozvoj houbových chorob. Pokud by na révě vinné došlo k infekci, bude vývoj rozvoje choroby pomalý.

Zvýšený infekční tlak, proto může přinést oteplení. V tuto chvíli potom bude třeba věnovat velkou pozornost ochraně proti padlí révy a plísně révy. Pokud by nedošlo následně k prudké změně počasí, bude to patrně poslední ochranný zásah proti plísni révy a padlí révy. 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.