Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Možnosti využití kordónových tvarů - BS vinařské potřeby

Možnosti využití kordónových tvarů - BS vinařské potřeby

Vinice

Kordónové tvary je vhodné začít využívat především u odrůd citlivých na ESCA nebo v lokalitách výrazněji zamořených ESCA.

Jak již bylo vícekrát řečeno, je minimalizace řezných ran jednou z možností nepřímé ochrany proti chorobám kmínku révy, kam patří také ESCA.
Houbové patogeny se mohou do dřeva nejčastěji rozšiřovat prostřednictvím velkých řezných ran do starého dřeva. Řezy do jednoletého nebo dvouletého dřeva představují menší příležitost pro rozšiřování těchto patogenů.

Jednou z možných cest jak eliminovat velké řezy do starého dřeva jsou kordónové tvary. Kordónové tvary mají svoje výhody i nevýhody. Zároveň nejsou vhodné automaticky pro všechny odrůdy révy vinné.

Aby mohl tento systém dobře fungovat, je třeba dodržovat základní pravidlo pro kordónové tvary. Plodné dřevo a tím pádem také řezy by měly být rozmístěné pouze na horní straně kordónového ramena. Spodní část kordónového ramena by měla být hladká, bez řezných ran (Obrázek 1). Veškerý obrost by měl být odstraněný v zeleném stavu.

OBRÁZEK 1 - Dobře založené kordónové rameno.
OBRÁZEK 1 - Dobře založené kordónové rameno.

Tato skutečnost je velmi důležitá pro zásobování révového keře vodou a živinami. Spodní strana ramena, bez řezných ran, zajišťuje plynulý tok vody a živin. Dodržování této zásady je rovněž nejobtížnější, protože je třeba, ve správnou dobu provádět odstranění nepotřebného zeleného obrostu na kordónovém ramenu.

Na horní části kordónového ramena se potom rozmístí plodné dřevo. Jestliže se kordónový tvar přebuduje z rýnsko-hessenského vedení s řezem na tažně, slouží jako plodné dřevo dvou až tříoké čípky. Pro takový tvar se proto hodí odrůdy, které dobře plodí na krátkém dřevě. Při výběru odrůd lze také vycházet ze zkušeností, které byly na Moravě s pěstitelským tvarem Vertiko.

Aby bylo možné vytvořit skutečně kvalitní kordónové rameno je třeba vinici připravit na přechod s plochého tažně na kordón (Obrázek 2). Během vegetace 2018 se bude připravovat základ kordónu na rok 2019. Při podlomu je proto třeba vylomit všechny letorosty, které vyrůstají ze spodních oček, respektive oček na spodní straně kordónového ramena. Díky tomu také dojde k dobrému rozmístění plodného dřeva na horní straně ramena (Obrázek 3, 4). V roce 2019 se potom při řezu ponechá 4-5 čípků, dobře rozmístěných na horní straně kordónového ramena.


OBRÁZEK 2 - Plochý tažeň-základ kordonového ramena

OBRÁZEK 3 - Špatně založený kordónový tvar. Čípky jsou na obou stranách kordónového ramena.
OBRÁZEK 3 - Špatně založený kordónový tvar. Čípky jsou na obou stranách kordónového ramena.

Při zimním řezu se proto provádí řezné rány zejména do jednoletého, případně dvouletého dřeva. Tento postup tak může být nepřímou ochranou proti chorobám kmínku.

OBRÁZEK 4 - Dobře rozmístěné letorosty, jako základ kordónového ramena.
OBRÁZEK 4 - Dobře rozmístěné letorosty, jako základ kordónového ramena.

Nevýhodou kordónových tvarů může být zahuštění listových stěn a obrůstání starého dřeva.  Velmi záleží na dobrém rozmístění plodného dřeva. Hlavní snahou při zimním řezu musí být rozmístit plodné dřevo takovým způsobem, aby se co nejvíce blížilo rozmístění na plochém tažni. Plochý tažeň vytváří totiž nejlepší předpoklad pro dobré rozmístění letorostů v listové stěně.

Vysoký podíl starého dřeva může vést k výraznějšímu obrůstání zelenými letorosty. Tento způsob proto může vytvářet vyšší náročnost na čištění kmínků a podlom.

Jelikož nesou kordónové tvary svoje výhody a nevýhody bylo by vhodné je začít využívat především v rizikových lokalitách, tzn. u odrůd citlivých na ESCA nebo v lokalitách výrazněji zamořených ESCA.

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.