Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Může se jednoduchá záclona vrátit do moravských vinic? - BS vinařské potřeby

Může se jednoduchá záclona vrátit do moravských vinic? - BS vinařské potřeby

Vinice

U jednoduchého závěsu je třeba pečlivě dodržovat zatížení a počet oček ponechaných po zimním řezu na keři.

Jednoduchá záclona nebo také jednoduchý závěs je pěstitelský tvar, který se již v moravských vinicích v minulosti využíval. Ve slovenských vinicích je jeho využívání častější i v současnosti. V souvislosti s obnovou vinic a důrazem na kvalitu hroznů postupně mizí také jednoduchá záclona z moravských vinic.

Změny průběhu počasí během vegetace, vyšší četnost jarních mrazů, výrazný pokles kyselin v hroznech a větší možnost využití mechanizace ve vinicích, mohou činit tento pěstitelský tvar opět zajímavějším.

Jedná se o tvar s vysokým kmínkem. Zóna hroznů se proto nachází ve výšce přibližně 1,6 až 2,0 m nad zemí, právě v závislosti na výšce kmínku. V takových podmínkách potom mohou být odlišné mikroklimatické podmínky, než ve výšce 0,6-0,8 m na rýnsko-hessenském vedení.  V hroznech potom může být i vyšší obsah kyselin, což zejména u odrůd, kde dochází k výraznému poklesu kyselin, může být zajímavé. Tento tvar proto může být vhodný např. pro Tramín, Rulandské šedé, Rulandské bílé nebo i Muškát moravský.

Další výhoda se může vztahovat k jarním mrazům. Letorosty se po řezu nevyvazují. Nachází se proto často ve výšce okolo dvou metrů, kde jsou teploty většinou vyšší než při zemi. U letorostů, které se nevyvazují, je výrazný projev apikální dominance. Očka na koncové části letorostů raší intenzivně a potlačují rašení níže postavených oček. Jarní mrazy potom poškodí především zelené letorosty na vrcholu. V tomto případě platí stejná pravidla, jako u nevyvázaných letorostů na rýnsko-hessenském vedení. Jednoduchá záclona proto může představovat jistou prevenci proti jarním mrazům.

Další přednosti ve vztahu k prevenci proti chorobám kmínku souvisí s kordónovým tvarem. Pro zapěstování kordónového ramena platí zcela stejná pravidla, jako pro kordón na středním vedení révy. Důležité je, aby plodné dřevo bylo rozmístěné pouze na horní straně ramena.

Zcela zásadní je proto čištění kmínků a kordónových ramen. V zeleném stavu je třeba odstranit obrost na celém kmínku a také spodní straně ramena. Toto je vlastně jediná ruční zelená práce, kterou je třeba u tohoto tvaru provádět. Velmi důležitá je však kvalita a přesnost provedení. Díky tomu, že se v minulosti neprovádělo čištění kmínků a ramen zcela přesně, došlo k velkým řezům na starém dřevě a keře byly naopak výrazněji poškozené chorobou ESCA. Pouze kvalitní provedení je proto prevencí proti ESCA.

Na jednoduché zácloně také platí jiná pravidla pro řez plodného dřeva než na kordónech na středním vedení. Není vhodný řez pouze na čípky nebo krátké plodné dřevo. Při řezu na čípky je zóna hroznů umístěna velmi blízko kordonového ramena a keř je velmi přehuštěný. Vhodný je proto řez na krátké tažně nebo polotažně, kdy je listová plocha a zóna hroznů rozmístěná ve větším prostoru a je méně přehuštěná. Větší a volněji uspořádaná listová plocha je lépe osluněná, představuje vyšší výkonnost asimilace a lepší oslunění hroznů.

U jednoduchého závěsu se tažně nevyvazují. Během růstu letorostů dochází k postupnému převisání zelené hmoty keře. Uspořádání listové plochy je možné ovlivnit především pravidelným rozložením plodného dřeva na kordonovém ramenu. Listová plocha je následně ovlivňovaná ošetřením mechanizačními prostředky a prouděním větrů ve vinici, které může vést také k vylamování letorostů.

U jednoduchého závěsu je třeba pečlivě dodržovat zatížení a počet oček ponechaných po zimním řezu na keři. Lehce může docházet k přeplození. Důležité je také kvalitní a včasné provedení zelených prací. Při dodržování všech výše uvedených zásad by bylo možné vyzkoušení vhodnosti tvaru ve vztahu k nepřímé ochraně proti chorobám kmínku.

OBRÁZEK 2 - Špatně založené rameno s velkým počtem řezných ran
OBRÁZEK 2 - Špatně založené rameno s velkým počtem řezných ran.

OBRÁZEK 3 - Dobře založené kordónové rameno
OBRÁZEK 3 - Dobře založené kordónové rameno.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.