Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Nebezpečné choroby kmínku - BS vinařské potřeby

Nebezpečné choroby kmínku - BS vinařské potřeby

Vinice

Nejvýznamnější chorobou kmínku je chřadnutí a odumírání révy, označované jako ESCA.

Do komplexu chorob kmínku (Grapevine Trunk Disease – GTD) patří několik chorob, přičemž nejvýznamnější je zatím chřadnutí a odumírání révy, označované jako ESCA.

ESCA je patrně nejvýznamnější chorobou kmínku ve vinicích v České republice. Na vzniku ESCA se podílejí endofytické houby Phaeomoniella chlamydospora (Pch), Phaeoacremonium aleophilum (Pal) a také Fomitiporia mediterranea (Fmed). Všechny houby způsobující ESCA jsou schopné v rostlině přežívat i více let a opětovně způsobovat infekci. Napadené révové keře postupně chřadnou a nakonec odumírají. Chřadnutí může probíhat i několik let, během nichž výrazně klesá výnos a kvalita hroznů.

K infekci révových keřů dochází nejčastěji přes řezné rány. Největší riziko nákazy proto hrozí při zimním řezu. Některé studie ukazují, že řez v předjarním období snižuje citlivost řezných ran k infekci v porovnání s řezem v pozdním podzimu nebo na začátku zimy (AGUSTÍ-BRISACH a kol., 2015). ESKALEN a kol. (2007) uvádějí, že řezné rány mohou být citlivé k infekci až po dobu čtyř měsíců po provedeném řezu. Uvolňování spor Pa. chlamydospora je závislé na dešťových srážkách, zatímco uvolňování spor Pm. aleophilum na srážkách závislé není (ESKALEN a GUBLER, 2011).

V poslední době se také začíná mluvit o přenosu původců choroby ESCA prostřednictvím nářadí využívaného při zimním řezu a při produkci révových sazenic. ZANZOTTO a kol. (2013) uvádějí, že ke zvýšenému výskytu ESCA dochází v rámci řady ve vinici, což naznačuje, že k rozšiřování zdroje infekce dochází prostřednictvím nářadí využívaného k zimnímu řezu.

Základem ochrany proti chorobě ESCA je prevence. Stresové situace mohou zvyšovat citlivost keřů k chorobě a urychlovat projev infekce. Riziko představuje stres vytvořený dlouhotrvajícím suchem a vysokými teplotami. Základním prostředkem je proto udržovat vinici v dobré kondici a prostřednictvím agrotechniky se snažit těmto situacím předcházet.

Choroby kmínku se u révy vinné rozšiřují směrem do řezných ran. Během vegetace byly na vybraném keři příznaky akutní formy ESCA.

Největší riziko infekce představují velké řezné rány na vrcholu kmínku (Obrázek 1). Houbové patogeny postupně napadají vodivá pletiva a dochází k poškození dřeva. Hlavní příčinou hynutí keřů je poškození vodivých pletiv v révovém kmínku. Kmínek keře je vysoký přibližně 70 cm a postupně byl rozřezávaný směrem k patě kmínku (Obrázek 2). Další obrázky zcela zřetelně ukazují postup poškození dřeva. V blízkosti řezných ran je poškození největší a směrem k patě kmínku se postupně snižuje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázky názorně ukazují, že napadení zasahuji až na patu kmínku, těsně nad místo roubování. U takových keřů již není možná žádná náprava. Keře je třeba z vinice odstranit. Odstraněné keře je třeba ihned vynášet z vinice a co nejrychleji je spálit. Jestliže zůstane dřevo ležet delší dobu na okraji vinohradu, může také postupně docházet k uvolňování spor houbových patogenů.

O zmlazení keřů se je možné pokusit v případě chronické formy ESCA. U této formy nemusí být poškození dřeva tak rozsáhlé a v blízkosti paty kmínku je možné najít zdravé dřevo. Zpětný řez kmínku je třeba provádět v zimním období. Cílem je omezit rozšiřování patogenů do celého kmínku.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.