Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Optimální termín pro listovou analýzu - BS vinařské potřeby

Optimální termín pro listovou analýzu - BS vinařské potřeby

Vinice

Začátek zaměkání bobulí ke vhodným termínem pro listovou analýzu.

V posledních několika dnech začíná zaměkání mnoha odrůd révy vinné. Začátek zaměkání bobulí ke vhodným termínem pro listovou analýzu.

Listová analýza provedená v tomto termínu má význam pro úpravu výživového stavu révy vinné, ale také umožňuje předpokládat, jaká bude kvalita sklizně v aktuálním ročníku.

Listová analýza je velmi důležitá ve vinicích, kde se objevují problémy s růstem nebo se na listech projevují příznaky nedostatku živin. Z pohledu růstových problémů umožní listová analýza vyhodnotit, zda nejsou u révy vinné problémy s nedostatkem dusíku nebo zda poměry některých živin nepřispívají k blokaci jiných živin a tím pádem způsobují růstové problémy.

V případě konkrétních příznaků nedostatku živin může listová analýza potvrdit, zda se jedná pouze o nedostatek konkrétní živiny nebo zda jde o blokaci živin. Tyto výsledky mohou být v případě makroprvků důležité pro případné hnojení vinic v období vegetačního klidu a v případě mikroprvků o stanovení vhodné strategie mimokořenové výživy ve zbytku vegetace a v následujícím vegetačním období.

Listová analýza na začátku zaměkání bobulí však může být důležitá také ve vztahu ke kvalitě hroznů v aktuálním vegetačním období.

 

Do začátku zaměkání bobulí je možné označit za hlavního příjemce živin listy, respektive zelené části révového keře. Živiny, které jsou během vegetace přijímané z půdy, vytvořené při asimilaci révového keře nebo dodané prostřednictvím mimokořenové výživy se hromadí především v listech.

Jakmile však začíná zrání hroznů, stávají se hrozny hlavním příjemcem živin. Živiny se translokují ze všech částí révového keře do hroznů a dochází tak k ovlivnění kvalitativních parametrů.

Patrně nejvýraznější vztah je možné pozorovat u dusíku. Asimilovatelný dusík je velmi důležitým kvalitativním parametrem. Je důležitý jednak pro optimální průběh kvašení, ale také pro tvorbu aromatických látek. Sucho může negativně ovlivňovat obsah asimilovatelného dusíku. Sucho omezuje příjem dusíku z půdy a tím pádem potom dochází k translokaci nižšího podílu do hroznů. Důsledkem potom mohou být problémy s nedostatkem asimilovatelného dusíku. Nízký obsah dusíku v listech proto může naznačovat nízký obsah asimilovatelného dusíku.

Dalším klíčovým makroprvkem pro révu vinnou je draslík, který souvisí s odolností k suchu, cukernatostí a kyselinami. Nízký obsah draslíku může naznačovat vyšší citlivost révového keře k suchu. U keřů se proto mohou dříve projevovat problémy způsobené suchem. Nedostatek draslíku může také omezovat tvorbu cukrů. Naproti tomu, vysoký obsah draslíku v listech může naznačovat vysoké pH moštu a nižší kyseliny. Vysoké pH může být problémem letošního ročníku a právě listová analýza může naznačovat, jaký bude podíl draslíku přijímaného z půdy.

Dalším důležitým makroprvkem je vápník, který má velký význam pro zpevnění rostlinných pletiv. Vápník proto může ovlivňovat zejména odolnost hroznů k hnilobám. V případě nedostatku vápníku se mohou provádět postřiky vápníkem za účelem zpevnění slupky.

Listová analýza provedená na začátku zaměkání bobulí je proto cenný nástroj vinohradníka ve vztahu k optimalizaci výživového stavu vinice, růstových poměrů a dosažení vysoké kvality hroznů.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.