Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Ošetřování nových výsevů ozeleňovacích směsí - BS vinařské potřeby

Ošetřování nových výsevů ozeleňovacích směsí - BS vinařské potřeby

Vinice

Teplé počasí posledních dnů pozitivně působí na růst ozeleňovacích směsí vysetých v jarním období roku 2017.

Teplé počasí posledních dnů pozitivně působí na růst ozeleňovacích směsí vysetých v jarním období roku 2017.

Z pohledu ošetřování si je třeba uvědomit, že směs je složená z několika skupin rostlin. V každé ozeleňovací směsi jsou zastoupené rostliny, které velmi rychle vzchází a chrání půdu proti erozi. Tyto druhy zajistí, že půda je v jarním období poměrně rychle chráněná proti erozi. Zároveň také chrání půdu před nadměrnému oteplováním a neproduktivnímu vypařování. Mezi druhy, které se nejčastěji využívají k tomuto účelu, patří svazenka (Obrázek 1), pohanka (Obrázek 2) a hořčice (Obrázek 3).

1_BS ozeleneni_Porost-svazenky2 BS-ozeleneni_Porost-pohanky-a-svazenky

3_BS-ozeleneni-Porost-svazenky-a-hořčice

Tyto rostliny však také velmi rychle rostou a často začínají prorůstat do zóny hroznů, jak ukazují příklady hořčice (Obrázek 4) svazenky (Obrázek 5).

4 BS-ozeleneni-Porost-hořčice5 Porost-kvetoucí-svazenky

Jaké opatření je proto třeba provést, aby tyto rostliny nepřerůstaly a neovlivňovaly mikroklima v zóně hroznů? Nejdříve si je však třeba uvědomit, že ozeleňovací směs je složená z mnoha druhů, které začínají vzcházet později a postupně se objevují v podrostu výše uvedených rostlin. Ošetření proto musí být takové, aby omezila růst hořčice, pohanky nebo svazenky, ale aby neomezilo nebo dokonce nezničilo ostatní druhy v podrostu.

Nejčastější metodou ošetřování ozelenění je mulčování. Je si však třeba uvědomit, že mulčování je velmi drastický zásah, který může výrazně poškodit rostliny. Důkazem tohoto tvrzení je skutečnost, že v pravidelně mulčovaných meziřadí, po určité době zcela dominují travní druhy, protože jsou vůči mulčování nejodolnější. V roce výsevu není vhodné druhově bohatou ozeleňovací směs mulčovat. Obrázek 6 ukazuje druhově bohatou směs, která byla mulčovaná v srpnu 2016 a následně i na jaře 2017 a ve směsi přežil pouze jetel plazivý a druhy trav.
6 BS-ozeleneni---Mulčovaná-druhově-bohatá-směs-s-dominancí-trav

Nejvhodnějším způsobem ošetřování v roce výsevu je proto kosení nebo válení. Před provedením operace je vhodné sledovat, jak postupně rostliny ve směsi vzchází. Optimální termín ošetření je, jestliže už v porostu začínají vzcházet bobovité druhy. Pokud k tomu zatím nedochází, je vhodné ošetřit ozelenění při výšce rostlin 20-30 cm.

Při kosení je vhodné provádět ošetření ve výšce přibližně 15 cm. V žádném případě není vhodné pokosit extrémně nízko. Tím se opět všechny rostliny, které ve směsi vzchází, zničí nebo poškodí.

Další možností ošetření je válení, které je také vhodné provádět při výšce porostu kolem 30 cm. Jestliže totiž použité válce nemají schopnost rozmělnit stonky rostlin na menší části, zůstávají ležet celé rostliny v meziřadí a tlumí růst ostatních rostlin.

Z pohledu dostupnosti mechanizace je vhodnějším způsobem kosení, protože moderní válce pro ošetřování ozelenění nemá prozatím většina vinařů ve svém mechanizačním parku.

V následujících dnech bude na webových stránkách postupně seznamováni s růstem ozeleňovacích směsí a dalšími poznatky pro jejich ošetřování.

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.