Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Ozelenění během vegetace a výživa révy vinné - BS vinařské potřeby

Ozelenění během vegetace a výživa révy vinné - BS vinařské potřeby

Vinice

Ve vinicích se často zapomíná na ozelenění krátkodobé, které může mít pohotovější vliv na révu vinnou.

Ve vinicích se stále diskutuje téma trvalého ozelenění, ale zapomíná se na ozelenění krátkodobé, které může mít pohotovější vliv na révu vinnou.

V současné době je vhodné vysévat ozelenění, které může sloužit jako zelené hnojení. Krátkodobé ozelenění se vysévá do meziřadí, které nejsou oseté trvalým ozeleněním. Jelikož ve většině vinic je trvalým ozeleněním oseté každé druhé meziřadí, není žádný problém vysévat směsi do meziřadí, které jsou udržované systémem černého úhoru.

Ozelenění nesmí v žádném případě konkurovat révě vinné a zhoršovat podmínky pro produkci kvalitních hroznů. Zda krátkodobé ozelenění vysévat nebo nevysévat závisí na půdní vláze a klimatických podmínkách.

Pro krátkodobé ozelenění je vhodné využívat druhy rostlin, které rychle vytvoří dostatek zelené hmoty, kterou bude možné zapravit do půdy. Termín zapravení ozelenění do půdy závisí na růstu ozelenění, ale také na klimatických podmínkách. V okamžiku, kdy se začne projevovat sucho, je čas ozelenění zapravit do půdy. Právě tato zelená hmota rostlin je po mineralizaci vhodným zdrojem živin.

Ve viničních půdách na Moravě je nízký obsah humusu. Je proto vhodné využívat každou agrotechnickou možnost, jak působit ve směru zlepšení struktury půdy a obsahu humusu v půdě.

Mineralizace zelené hmoty neprobíhá zcela automaticky a potřebuje určité podmínky. Teplota půdy a vlhkost jsou faktory, které ovlivňují mineralizaci organické hmoty a tím také průběh uvolňování dusíku. Dalším důležitým faktorem, který ovlivňuje mineralizaci je obsah humusu v půdě, struktura půdy a půdní edafon a mikrobiální aktivita. V souvislosti s vzestupem teploty mezi 5-25°C dochází ke zrychlení mikrobiálních procesů v půdě, což vede k výraznějšímu uvolňování dusíku do půdního roztoku. Z uvedeného je logické, že mineralizace nejlépe probíhá v jarním období v souvislosti s oteplováním půdy a využíváním zimní vláhy. Velmi často se následně během léta objevuje sucho a tím pádem jsou v půdě méně příznivé podmínky pro mineralizaci a mineralizace neprobíhá nebo probíhá velmi pomalu.

Jakmile je zelená hmota zapravená mělce do půdy a existují příznivé podmínky pro mineralizaci, může k ní docházet i během několika týdnů. Závisí to však na vhodných podmínkách pro mineralizaci. Půda není „perpetum mobile“, která pracuje na požádání.

Mineralizace probíhá daleko lépe, jestliže je rostlinná hmota v kontaktu s půdou. Optimální je mělké zapravení do půdy, aby byl zajištěný přístup kyslíku. Ponechání rostlinné hmoty na povrchu půdy nebo zapravení hluboko do půdy podstatně omezuje mineralizaci. Právě z toho důvodu je vhodným zdrojem dusíku krátkodobé ozelenění, které je možné kdykoliv zapravit do půdy. Zelenou hmotu je třeba před zapravením do půdy pomulčovat a rozmělnit na menší části.

Ke krátkodobému ozelenění je vhodné využívat jednoleté druhy. Pozitivní je také hlubší prokořenění půdního profilu, které zlepšuje strukturu půdy (Obrázek 1).

Čeleď nebo skupina rostlinDruhy vhodné pro ozelenění během vegetace
Lipnicovité

Pšenice obecná
Ječmen setý
Žito seté
Jílek mnohokvětý

Bobovité

Bob obecný
Jetel egyptský
Jetel podzemní
Hrách setý
Lupina bílá
Hrachor setý
Vikev setá
Vikev huňatá
Vikev panonská
Ptačí noha setá

Brukvovité

Hořčice bílá
Lnička setá
Brukev řepka olejka
Ředkev olejná

Ostatní

Pohanka obecná
Svazenka vratičolistá

Využívání rostlin z čeledi lipnicovité, tzn. obilovin je méně vhodné. Obiloviny sice představují menší konkurenci pro révu vinnou, i v období sucha. Na druhé straně však vytváří menší podíl zelené hmoty a také mineralizace je obtížnější.

V roce 2016 byla pokusně vysetá směs složená z následujících druhů: hrách setý, svazenka vratičolistá, tolice dětelová,  ředkev olejná a pohanka obecná. Výsev byl provedený 6.5.2016. Po měsíci došlo k zapojení porostu a tvorbě zelené hmoty (Obrázek 2). Následně potom v závislosti na klimatických podmínkách ročníku, může dojít k zapravení do půdy, které by mělo být kombinací mulčování a mělkého zapravení do půdy (Obrázek 3).

Ke krátkodobému ozelenění během vegetace a vlastně zelenému hnojení je možné využívat například tyto kombinace druhů rostlin:

Směs 1: hrách setý, svazenka vratičolistá, tolice dětelová, ředkev olejná, pohanka obecná

Směs 2: svazenka vratičolistá, pohanka obecná, ředkev olejná.

Krátkodobé ozelenění vinice představuje cestu, jak omezit po určitou dobu půdní erozi, zhutnění půdy, pozitivně působit na dostupnost dusíku v půdě a dlouhodobě působit na zlepšování obsahu humusu.

V nabídce BS vinařské potřeby najdete zelené hnojení LETNÍ 10 kg a 2 kg.

 

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.