Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Péče o révu vinnou po odkvětu

Péče o révu vinnou po odkvětu

Vinice

Během kvetení révy vinné se nedoporučuje do rostlin jakkoli chemicky zasahovat a zvyšovat tak riziko špatného odkvětu a následného nasazování bobulí. Před a po kvetení je už ale ochrana nezbytností.

Proces kvetení révy vinné probíhá různě dlouho. V této fenofázi se vždy významně rozhodne o budoucí úrodě.
Nástup kvetení je ovlivněn zejména odrůdově, lokálně a z největší míry aktuálním průběhem počasí. Faktem je, že vinice na jižních svazích či na exponovaných výhřevných půdách budou vždy kvést jako první. Při extrémních teplotách může réva odkvétat skutečně velmi rychle, v řádu několika dní, což lze očekávat i letos. Květenství jsou během kvetení citlivá, proto se nedoporučuje do rostlin jakkoli chemicky zasahovat a zvyšovat tak riziko špatného odkvětu a následného nasazování bobulí. Před a po kvetení je už ale ochrana nezbytností.

V posledních dnech došlo díky teplým nocím k výraznému posunu v růstu směrem ke kvetení. Některé odrůdy jsou nyní těsně před kvetením, u některých již tato fáze probíhá. V letošním roce už je zřejmé, že réva odkvete opožděně. Oproti průměru přibližně o 14 dní. Stejně tak lze díky aktuálním vysokým teplotám a nastartování vegetace na vinicích počítat s rychlejším tempem odkvětu. Pouze v případě, že by došlo k frekventovaným dešťovým srážkám spolu s prudším ochlazením, celý proces by byl prodloužen. Květenství by mohla být v horších případech ohrožena sprcháváním nebo botrytidou.

Proto je nutné sledovat aktuální situaci a věnovat se preventivnímu ošetření keřů již před kvetením, nejlépe se systémovými přípravky. Rostliny jsou tak vždy chráněny dlouhodobě a omezuje se významně riziko silného rozvoje houbových chorob v době následné. Díky dynamickému působení systémového účinku je zajištěna ochrana i nově přirůstajících částí rostlin. Taková vlastnost představuje jednoznačné plus fungicidně vyspělých látek. Systemické přípravky zajišťují velmi účinnou ochranu s dlouhou reziduální účinností. U kontaktních přípravků je vždy nutné dokonalé pokrytí listové plochy postřikem, jelikož likvidace houbových patogenů proběhne pouze na těch místech, kde aplikovaná kapalina přistane. Ideální je pak samozřejmě kombinace systemických a kontaktních účinných látek dohromady. To lze doporučit hlavně v případě, kdy je infekční tlak na vinicích velmi silný. Velmi často se tehdy používají i tzv. zhášeče (např. CYMBAL nebo KARATHANE NEW).

Na lokalitách jižní Moravy se nyní infekční tlak plísňových chorob projevuje ve slabé až střední intenzitě. Vzhledem k vyšším teplotám, které již delší dobu přesahují 21 °C a nyní až atakují 35 °C, musíme nyní předpokládat vhodné podmínky pro šíření patogenů. Dynamicky se nyní zvyšuje především tlak padlí. Roli sehrávají vysoké teploty a nulové srážky minulého období. Na výhřevných místech (v blízkosti rozpálených silnic, skalek apod.) lze pozorovat první symptomy napadení. Taková místa mohou dobře sloužit jako indikátory napadení na dané lokalitě. Nyní je intenzivní ochrana proti padlí révy nezbytná a správně by měla vždy proběhnout před a po odkvětu. Ihned po kvetení doporučujeme provést ošetření systémovým fungicidem, aby byly chráněny nové přírůstky. Velkou pozornost je určitě potřeba věnovat odrůdám náchylným na padlí, ke kterým patří Modrý Portugal, Veltlínské zelené, Frankovka, Neuburské nebo Chardonnay. Důležité bude také klást důraz na antirezistentní strategii použitých přípravků na ochranu rostlin. V tuto chvíli doporučujeme proti padlí révovému použít jeden z přípravků DYNALI (cyflufenamid, difenokonazol), VIVANDO (metrafenon), PROSPER (spiroxamin) či je ideálně postupně prostřídat.

První příznaky padlí révového

První příznaky padlí révového

V minulém období byly na vybraných lokalitách zaznamenány také primární výskyty plísně révové. Díky stále se zvyšující relativní vlhkosti vzduchu mohou být v tuto chvíli podmínky pro šíření vhodné. Stav na většině lokalit je díky kumulativním úhrnům srážek a příznivým teplotám nadále hodnocen jako sporadicko-kalimitní až kalamitní, což je nutné v ochraně keřů nepodceňovat a při volbě vhodných ochranných přípravků zohlednit. Praktické je v tento čas opět použití kombinovaného přípravku se systemickou a kontaktní účinnou látkou v jednom. Ideálně pak takové fungicidy, které působí synergicky proti plísni révové a plísni šedé, například MELODY COMBI (folpet, iprovalikarb) - NYNÍ ZA AKČNÍ CENU nebo CASSIOPEE (folpet, fosetyl-Al, irpovalikarb). U odrůd každoročně náchylných k plísní šedé, dále u odrůd s kompaktním hroznem a takových s tendencí tvořit vysoce husté olistění jsou výše uvedené přípravky vysoce účinné.

Na poli spolehlivé ochrany révy vinné je zcela unikátním přípravkem CABRIO TOP (metiram, pyraklostrobin) s lokálně systemickým účinkem. Ten totiž působí paralelně na plíseň i padlí a rostliny dokáže spolehlivě chránit.

Botrytiová hniloba květenství

Botrytiová hniloba květenství

 

Symptomy plísně révové na vrchní a spodní straně listu 

Symptomy plísně révové na vrchní a spodní straně listu

Dále je možné proti plísni použít kombinovaný fungicid ORVEGO (ametokradin, dimethomorf). Výborné výsledky zaznamenávají vinaři po aplikaci přípravku MILDICUT (kyazofamid), který velmi dobře funguje v době frekventovaných dešťových srážek (už 30 minut po aplikaci nedochází ke smytí z povrchu listů). Proti patogenu účinkuje MILDICUT až 14 dní a po ošetření lze v průběhu následujících dnů na listech révy vinné pozorovat tzv. green efekt. Výrobce deklaruje mimo jiné příznivý vliv na celkovou kondici rostlin, cukernatost hroznů a obsah asimilovatelného dusíku v bobulích. Výše popsané účinky jsou důvodem dlouhodobé oblíbenosti přípravku u našich zákazníků.

Během následujících dnů musí réva rychle dohánět růst, který vlivem chladných teplot předešlých týdnů postrádala. V letošním roce by tedy měla proběhnout živinná podpora ve formě listových hnojiv. Zde se nabízí ideálně komplexní řešení s přípravkem VÍNOFIT, které je určené přímo pro révu vinnou. Obsahuje mix všech základních živin a mikroživin v lehce přijatelné formě pro rostliny, chelátově vázané železo a také mořské řasy jakožto biostimulant s růstově regulační schopností na rostliny. Odrůdy, které jsou náchylné na sprchávání, jednoznačně doporučujeme podpořit přípravky na bázi bóru jako CARBONBOR a molybdenu LAMAG MOLYBDEN. Důležitý k prorůstání pylové láčky po kvetení je také zinek, který je obsažen v hnojivu WUXAL SUS KOMBI. Toto hnojivo je také řešením v případě nedostatku dusíku, který je potřebný k vitálnímu růstu a správně fungující fotosyntéze rostlin. Ideálně pak na lokalitách, kde jsou evidentní známky potlačování růstu keřů. Vinice s vysokým pH půdy či obecně lokality, na kterých se pravidelně vyskytují příznaky chloróz z nedostatku železa, podpořte přípravkem CARBON Fe-Si nebo vysoce vyspělým přípravkem TENSO Fe.

Příznaky chlorózy z nedostatku železa se vyskytují zejména na koncových částech letorostů

Příznaky chlorózy z nedostatku železa se vyskytují zejména na koncových částech letorostů

Ačkoli situace na vinicích nyní není z pohledu chorob nijak kritická, nelze se na příznivý vývoj v následujícím období spoléhat. Věřme však, že správnou volbou přípravků v tuto chvíli dokážeme značně ovlivnit a rozhodnout o kvalitě letošní úrody.