Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

 • Osobní odběr 17 Kč
 • Česká pošta od 85 Kč
 • Zásilkovna 73 Kč
 • Přepravní služba od 115 Kč
Pozor na primární infekci peronospory - BS vinařské potřeby

Pozor na primární infekci peronospory - BS vinařské potřeby

Vinice

Deštivé počasí posledních dnů vytvořilo velmi příznivé podmínky pro primární infekci peronospory.

Deštivé počasí posledních dnů vytvořilo velmi příznivé podmínky pro primární infekci peronospory. Na některých lokalitách byl splněný dostatečný úhrn srážek již kolem 10. května a na ostatních lokalitách k tomu došlo v posledních několika dnech.

Klíčení oospor začíná, když teplota půdy dosáhne 12°C a půda je vlhká. Pro prolomení dormance oospor je potřebná suma teplot 160°C (při teplotě 8°C) (ROUZET a JACQUIN, 2003). Po ukončení dormance je klíčení ovlivněné teplotou, dešťovými srážkami a vlhkostí vzduchu. 

Déšť proto sehrává významnou úlohu při vzniku primární infekce plísně révy:

 • poskytuje ovlhčení potřebné pro klíčení oospor.
 • zabezpečuje ovlhčení povrchu půdy pro podporu uvolňování zoospor ze sporangia a přežívání zoospor.
 • zajišťuje ovlhčení povrchu rostlin, aby mohlo dojít k infekci.
 • umožňuje přesun zoospor z povrchu půdy na povrch rostliny díky rozstřikování dešťových kapek (ROSSI a CAFFI, 2012).

K rozšíření zoospor na zelená pletiva rostlina dochází prostřednictvím intenzivních srážek, kdy se zoospory dostávají s rozstřikovanou vodou nejčastěji na listy nebo na letorosty a listy na neočištěných kmíncích. Na ovlhčených listech se zoospory dostávají do průduchů, na spodní straně listů. Zoospory vytváří hyfová vlákna, která pronikají do listových pletiv. Na konci inkubační doby se potom objevují na listech „olejové skvrny“, která jsou prvním příznakem infekce. Po úspěšné infekci dochází k tvorbě sporangioforů se sporangiemi. Sporangia obsahují nepohlavní zoospory, které jsou zdrojem inokula pro následující sekundární infekce.

Pohlavní stádium houby je důležité pro vznik primární infekce. Oospory proto hrají klíčovou úlohu v rozvoji epidemie plísně révy. Čím účinněji se podaří eliminovat primární infekce, tím nižší je rozvoj sekundárních infekcí.

Pro vznik primární infekce se využívají pravidla označovaná jako 3 krát 10

 •  teplota vzduchu je ≥ 10°C
 •  letorosty révy vinné jsou dlouhé nejméně 10 cm
 •  srážky během 24-48 hodin představují nejméně 10 mm.

Z pohledu úhrnu srážek během 24-48 hodin byly na mnoha lokalitách splněné jednodenní i dvoudenní podmínky pro vznik primární infekce. Splnění „srážkových podmínek“ pro vznik infekce si může každý vinohradník sledovat prostřednictvím srážkoměru. Také ovlhčení listů v posledních dnech bylo dlouhodobé. Lze proto předpokládat, že došlo k primárním infekcím peronospory.

Primární infekce způsobuje pouze nižší napadení révy vinné. Vytváří se průměrně 1-2 olejové skvrny na 50 m délky listové stěny. Sporulace na spodní straně olejových skvrn probíhá při relativní vzdušné vlhkosti, teplotě vyšší než 13°C a vyžaduje minimálně 4 hodiny tmy.

Při sekundárních infekcích potom probíhá rozmnožování houby nepohlavním způsobem a může docházet k výrazným epidemiím.

V tuto chvíli je proto třeba věnovat velkou pozornost ošetření proti peronospoře a na některých lokalitách to může být současně ošetření před kvetením révy. K ošetření je proto využít systémové fungicidy, která mají v mnoha případech preventivní, kurativní i eradikativní působení a také delší dobu působení. V nadstavbovém managementu integrované produkce jsou proto, v tuto chvíli, nejvhodnějším řešením.

Doporučené přípravky vhodné pro primární infekci peronospory:
   Cabrio Top plíseň révová  Ridomil gold plíseň révová  Pergado F plíseň révová    

 Melody Combi, Cassiopee.