Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Praskání bobulí a hniloby hroznů - BS vinařské potřeby

Praskání bobulí a hniloby hroznů - BS vinařské potřeby

Vinice

Jakmile začnou révové keře intenzivněji přijímat vodu, může docházet k praskání slupky u bobulí.

Dalo by se s nadsázkou říct, že se stalo to, v co již nikdo téměř nedoufal, začalo pršet. Dešťové srážky mohou mít v tomto stádiu vývoje hroznů pozitivní, ale také negativní vliv na zdravotní stav hroznů a kvalitu.

Dlouhé období sucha ovlivnilo také vývoj bobulí. V některých vinicích jsou proto velmi malé bobule, protože sucho omezilo jejich růst. Negativní vliv na růst bobulí měly také vysoké teploty v uplynulém období.

Jakmile začnou révové keře intenzivněji přijímat vodu, může docházet k praskání slupky u bobulí, které byly ovlivněné suchem a vysokými teplotami. Praskání bobulí může mít negativní vliv na zdravotní stav hroznů. Na bobulích se následně může rozvíjet celé spektrum hnilob, protože bobule již mají dostatečný obsah cukru, který využívají původci hnilob. Hniloba na takto poškozených bobulích potom může být i sekundárním zdrojem hniloby pro napadení dalších hroznů.

Praskání-bobulí-a-začátek-rozvoje-šedé-hniloby
Praskání bobulí a začátek rozvoje šedé hniloby

Je proto také vhodný čas, zabývat se ochranou proti šedé hnilobě hroznů. Některé odrůdy však mají již cukernatost okolo 20°NM. Na takových bobulích se proto v příznivých podmínkách může rozvíjet ušlechtilá hniloba.

Jakmile se voda dostane dovnitř hroznů, může docházet k infekci případných zdrojů šedé hniloby na třapině nebo konidiální infekcí z vnějšího prostředí, která je způsobená konidiemi, které se pohybují v prostředí a pochází z infekčních zdrojů, jako jsou napadené bobule, listy nebo jednoleté dřevo.


Rozvoj hniloby z vnitřní části hroznu

Příznivé podmínky pro konidiální infekci představují teploty mezi 15–25 °C spojené s ovlhčením rostlinných pletiv pod dobu 12 až 24 hodin. Optimální je teplota mezi 20–24 °C. Za příznivého počasí se tvoří větší množství konidioforů s konidiemi. Klíčení konidií a počátek infekce probíhá za vysoké vlhkosti a příznivé teploty. Po proniknutí do pletiva hostitele hyfy rostou a po jejich rozvětvení se tvoří husté šedé mycelium, na němž se vyvíjí konidiofory a konidiemi. Klíčovými klimatickými parametry pro rozvoj šedé hniloby jsou teplota a trvání ovlhčení. Voda je důležitá pro klíčení spor.

Šedá hniloba na hroznech
Šedá hniloba na hroznech

V období trvalejších nebo pravidelnějších srážek je vhodná ochrana proti šedé hnilobě hroznů. Jelikož je již pokročilé stádium vývoje hroznů je třeba zohledňovat ochrannou lhůtu přípravku.

Bez ohledu na ochrannou lhůtu je možné využívat ekologický přípravek Serenade ASO. Jelikož se jedná o ekologický přípravek, je ochranná lhůta nulová. Možné je proto ošetřit hrozny i krátce před sklizní. Dosavadní pokusy prokazují velmi dobrou účinnost tohoto přípravku. V případě, že by přetrvávaly pravidelné srážky je vhodné ošetření opakovat. Po ošetření bobule napadené šedou hnilobou postupně zasychají a nedochází k rozšiřování šedé hniloby.

Možné je také využití přípravku HYCOL-E-Víno, který je vhodný aplikovat před infekcí a může mít taký určitý stupeň působení proti šedé hnilobě, díky tvorbě vrstvy na bobulích.

K ochraně proti šedé hnilobě je možné využívat kontaktní i systémové fungicidy určené proti šedé hnilobě. V těchto případech je však třeba dodržovat již zmíněné ochranné lhůty ve vztahu k předpokládané sklizni hroznů.

 

Zdroj: Pavel Pavloušek