Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Přednosti druhově bohatých směsí pro zelenění vinic

Přednosti druhově bohatých směsí pro zelenění vinic

Vinice

Ozeleňovací směsi představují více výhod pro pěstování révy vinné.

V minulosti se ve vinicích ve velké míře využívalo zatravnění nebo spontánní ozelenění. V obou způsobech byly dominantními druhy rostlin trávy.

Trávy mají hustý kořenový systém mělce pod povrchem půdy. Představují tak výraznou konkurenci pro révu vinnou, protože odebírají srážkovou vodu a dusík. Réva se tak velmi často dostávala do stresu. Stres se projevoval především na kvalitativních parametrech hroznů a zejména obsahu asimilovatelného dusíku. Nedostatek asimilovatelného dusíku se potom projevoval v aromatickém charakteru vyrobených vín.
Obrázek 1-Zatravnění = dominance travních druhů ve vinici

Zatravnění = dominance travních druhů ve vinici

Druhově bohaté ozeleňovací směsi představují zásadní přelom v pohledu na využívání ozelenění ve vinicích. Ozeleňovací směsi představují více výhod pro pěstování révy vinné. Ve vinicích je také možné pozorovat zvýšení obsahu asimilovatelného dusíku, také v suchých a teplých ročnících.

Asimilovatelný dusík je podíl dusíkatých látek v bobulích révy vinné, které mohou kvasinky využívat v průběhu alkoholového kvašení. Dusík je zásadní pro růst kvasinek a jejich metabolismus. Složení dusíkatých látek v moštu však může totiž velmi výrazně ovlivnit senzorické vlastnosti vína. Především aminokyseliny jsou velmi výraznými prekurzory „aromatických esterů“ a dokážou velmi výrazně ovlivnit květinové a ovocné aromatické tóny ve vínech. Výrazně se proto podílí na aromatickém charakteru bílých a růžových vín.

V bobulích se vyskytuje dusík v anorganické i organické formě. Anorganický dusík je představovaný amonnou formou a tato forma je velmi dobře využitelná kvasinkami. Organickou formou představují aminokyseliny, peptidy a bílkoviny. Z organické formy jsou kvasinkami využitelné volné aminokyseliny a některé malé peptidy.

Z pohledu obsahu asimilovatelného dusíku si je třeba uvědomit, ve kterých částech bobule se nachází určitý podíl sloučenin představujících asimilovatelný dusík.  Nejvýznamnější zastoupení asimilovatelného dusíku se nachází v dužnině (60-65%), následovaná slupkou (20-30%) a semeny (10-15%).  Problémy s nedostatkem asimilovatelného dusíku jsou proto závažnější u bílých odrůd s ohledem na zpracování hroznů a využívání asimilovatelného dusíku ze všech částí bobule.
Obrázek 2 - Růst rostlin z čeledi bobovité v ozeleňovací směsi. 

Růst rostlin z čeledi bobovité v ozeleňovací směsi.            Směs Vinice extra v roce 2018 (výsev 2017)

Výraznou předností druhově bohatých ozeleňovacích směsí je také rozmanitost kořenového systému jednotlivých druhů rostlin. Rozmanitost kořenů umožňuje dobré prokořenění půdního profilu. Dochází tak ke zlepšení struktury a pórovitosti půdy. Může to být také přirozený prostředek omezující zhutnění půdy. Rozmanité prokořenění půdy umožňuje také postupné zasakování srážkové vody. Dochází tak k výraznému omezené eroze, ke které dochází zejména na zhutnělých nebo kultivovaných půdách.

V druhově bohatých ozeleňovacích směsích jsou výrazně zastoupené také druhy z čeledi bobovité. Baktérie rodu Rhizobium jsou skupinou baktérií, které jsou schopné poutat vzdušný dusík v symbióze s rostlinami z čeledi bobovité (Fabaceae). Baktérie rodu Rhizobium fixují atmosférický dusík (N2) a v důsledku toho jsou bobovité rostliny obohacené o dusík.

Poutání vzdušného dusíku je proces přeměny plynné formy dusíku do formy nitrátové a amonné. Produkce dusíku prostřednictvím hlízkových baktérií je samoregulační proces. Jestliže je v půdě dostatečná zásoba dusíku, omezuje se poutání vzdušného dusíku, protože bobovité rostliny využívají přednostně dusík obsažený v půdě. Množství poutaného dusíku dále závisí na pH půdy, teplotě půdy, vlhkosti půdy. Prostřednictvím mineralizace se následně dusík vázaný v zelené hmotě bobovitých rostlin stává přístupný pro révu vinnou. Mineralizaci organické hmoty ovlivňuje půdní druh. K pomalé mineralizaci dochází v těžkých, jílovitých půdách. Naproti tomu lehké a písčité půdy uvolňují díky mineralizaci dostatek dusíku. Bobovité rostliny proto mohou zajišťovat přirozenou výživu révy vinné dusíkem.

Množství fixovaného dusíku je závislé na populaci hlízkových baktérií na kořenech. Díky této symbióze mohou bobovité rostliny fixovat až 80 kg N/ha ročně. Mohou proto pokrývat roční potřebu révy vinné na dusík.
 

Směs VINICE EXTRA v roce 2018, z výsevu v r. 2016.  Zastoupení mnoha druhů ve směsi VINICE EXTRA z výsevu v r. 2017.

Jaro 2021 představuje ideální podmínky pro výsev druhově bohatých ozeleňovacích směsí. V půdě je dostatek půdní vláhy, a jakmile dojde k oteplení, nastanou příznivé podmínky pro vzejítí osiva a růst. Dostatek půdní vláhy vytváří předpoklad, že ve směsích zůstane zachovaná druhová rozmanitost a jednotlivé druhy rostlin budou plnit pozitivní funkce ve prospěch révy vinné.

BS Vinařské potřeby nabízí následující druhově bohaté ozeleňovací směsi pro trvalé ozelenění vinic.

Směsi jsou určené trvalé ozelenění vinic. V rámci trvalého ozelenění se ponechávají růst směsi v meziřadí vinic po dobu 3-5 let, respektive pokud existuje druhová rozmanitost. Jakmile se směsi stanou „monokulturou“ trav je vhodné provést nový výsev ozeleňovací směsi.

Ozeleňovací směsi „VINICE Extra“ a „VINICE Ekonom“ představují druhově rozmanité směsi, které mají mnohostranné pozitivní působení na révu vinnou a mohou sloužit k podpoře kvality hroznů.

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.