Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Příznivé počasí pro padlí révy - BS vinařské potřeby

Příznivé počasí pro padlí révy - BS vinařské potřeby

Vinice

Teplé a suché počasí posledních dnů může vytvářet příznivé podmínky pro infekce padlí révy.

Teplé a suché počasí posledních dnů může vytvářet příznivé podmínky pro infekce padlí révy. V posledních letech způsobuje padlí révy ve vinicích významné škody a je proto třeba věnovat pozornost ochraně.

V našich podmínkách padlí révy přezimuje především v zimních očkách. Dobře známá je skutečnost, že přezimující stádium je citlivé na zimní mrazy. Teploty letošní zimy, které se pohybovaly také okolo -17°C, mohly vést k poškození nebo zničení přezimujícího stádia.

Určitý vliv mohou mít také nízké teploty v období po rašení. Na začátku vegetace se často vyskytují nízké teploty, které mohou vývoj patogenu ovlivnit. Nízké teploty (asi 4 °C po dobu 1 hodiny) mohou vést ke snížení citlivosti listů révy vinné na napadení padlím révy. Teploty nižší než 8 °C po dobu pěti minut až osmi hodin vedou k vyvolání odolnosti mladých listů révy vinné, která se projevuje snížením tvorby rozvětvených hyfových vláken v době 48 hodin po inokulaci. Optimální odolnost se vyvíjí po 24 hodinách chladného počasí (MOYER a kol., 2010).

Nízké teploty před kvetením révy vinné mohou výrazně omezovat produkci nových spor. Může tím docházet k přirozenému snížení napadení padlím v aktuální vegetaci.

Ve většiny vinařských podoblastí již delší dobu panuje suché počasí. Také teploty se, až na sobotní výkyv, pohybují v teplotách velmi příznivých pro padlí révy. Je proto třeba výrazně zaměřit svoji pozornost směrem k ochraně vůči tomuto patogenu.

Černé skvrny jako příznak napadení zelených letorostů (Obrázek 1) zůstávají i po zdřevnatění. Hnědočerné skvrny na zdřevnatělých letorostech (Obrázek 2) nejsou zdrojem infekce. Výrazně však zhoršují vyzrávání letorostů. Letorosty potom mohou přes zimu usychat, a proto bývá problém vybrat vhodné dřevo k řezu.

Padlí révy napadá všechny zelené části révy. První viditelné příznaky je možné pozorovat již brzy po rašení révy. Jedná se o bělavošedé povlaky na listech a vrcholcích letorostů. Označují se termínem „ukazovací výhony“. Objevují se obvykle ve stádiu 3-6 listů. Vyrůstají přímo z infikovaných oček a jsou zdrojem infekce. Právě tato situace může být právě v tuto dobu ve vinicích aktuální.

Dostatečným prostředkem pro prevenci proto padlí révy v tomto období může být ošetření sirnatými přípravky.

Síra působí nejenom kontaktním způsobem, ale také se, za příznivých podmínek počasí odpařuje, a může tak částečně chránit také nové přírůstky révy. Optimální podmínky pro odpařování síry jsou mezi 25-30°C. Účinnost aplikace přípravků na bázi síry je naopak slabá při teplotách okolo 18°C.

Na trhu je k dispozici široké spektrum sirnatých přípravků vhodných pro ochranu proti padlí révy v tomto období. Jestliže bude přetrvávat suché počasí lze očekávat vhodnost zopakování ošetření sirnatými přípravky, během následujících 7 dnů. Teprve potom lze očekávat ošetření před kvetením.
 

Vhodné přípravky pro pro ochranu proti padlí révy: KumulusSulfomaxSulka 

 

Prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.