Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Proč je výhodné krátkodobé ozelenění vinic? - BS vinařské potřeby

Proč je výhodné krátkodobé ozelenění vinic? - BS vinařské potřeby

Vinice

Jednou z možností zlepšení půdních vlastností je krátkodobé ozelenění.

Při pěstování révy vinné je vhodné využívat všechny způsoby, které napomáhají přirozeným způsobem zlepšovat půdní vlastnosti a půdní úrodnost. Vyšší obsah organické hmoty v půdě vytváří příznivé podmínky pro pěstování rostlin a také přispívá k omezení stresových podmínek.

Jednou z takových možností zlepšení půdních vlastností je krátkodobé ozelenění. Při systému trvalého ozelenění každého druhého meziřadí, je vhodné trvale neozeleněná meziřadí využívat právě pro krátkodobé ozelenění.

Nejefektivnějším způsobem je ozelenění přes zimu. Představuje totiž pouze minimální konkurenci pro révu vinnou. Ozelenění využívá živiny a vodu v období, kdy je již příjem živin kořenovým systémem révy vinné omezený. Ozelenění potom může představovat zdroj živin.

K ozelenění přes zimu je vhodné využívat nepřezimující i přezimující druhy rostlin. Důležité je, aby se do zámrazu vytvořila dostatečná zelená hmota rostlin. Pokrývá půdu a tím ji také přirozeně chrání před poškozením mrazy.

Velmi důležitý je správný termín výsevu, který by měl být směřovaný na polovinu srpna. Velkým problémem však může být suché počasí, které může omezovat vzcházení osiva. Přesto je však velmi vhodné být právě v těchto dnech připravený na výsev. V závislosti na předpovědi srážek je potom vhodné provést výsev.

Čím dříve dojde k výsevu, tím lépe. Rostliny vytvoří rychle pokryv meziřadí a během vinobraní se bude možné ve vinici dobře pohybovat.

Základem tohoto typu ozelenění by měly být především druhy z čeledí brukvovité a bobovité.

Rostliny z čeledi brukvovité mají mohutný kořenový systém a dobře tak prokypří půdu. Zároveň také vytváří velké množství zelené hmoty, které představuje následně zdroj živin. Jelikož se jedná o druhy poměrně rychle rostoucí, je možné využívat i nepřezimující druhy. Nejvhodnější je využívat ředkev olejnou.

Rovněž z čeledi bobovité je vhodnější využití rychle rostoucích druhů, což představují různé druhy vikví. Využívá se také jetel inkarnát.

Z důvodu rychlého pokryvu půdy je vhodné využití ozimých obilovin, zejména žita. Optimální jsou směsi složené ze 2-4 druhů.

V jarním období je vhodné ozelenění zapravovat do půdy v závislosti na půdní vláze. V sušších letech koncem března, ve vlhčích obdobích potom až během května. Pozitivní může být, jestliže také na jaře dojde k růstu ozelenění. Vytvoří se tak dostatečná zelená hmota a tím pádem potenciál pro obohacení půdy o organickou hmotu.

Na jaře jsou potom třeba dva kroky. Nejdříve rozmělnit zelenou hmotu na menší části, tzn. ozelenění pomulčovat. Přibližně 10-14 dnů po mulčování potom mělce zapravit do půdy. Mineralizace potom probíhá nejlépe v ohřáté a vlhké půdě. Uvolňují se potom živiny, které přijímá réva vinná.


Směs pro ozelenění přes zimu – BS Zelené hnojení zimní

BS Vinařské potřeby nabízí směs, které je sestavená na základě požadavků pro směsi určené pro ozelenění přes zimu. Směs je určená pro ozelenění půdy v zimním období. Výsev je vhodné provést na začátku nebo v polovině srpna. Směs pak může dobře chránit půdu během vinobraní a také během zimního období. Složení směsi: • žito seté ozimé • ozimá vikev • ředkev olejná.

Praktický pokus provedený v roce 2016, s touto směsí ukázal, že směs je rychle a bujně rostoucí. Ve velmi krátkém období došlo k pokrytí meziřadí, čímž dochází o omezení eroze a také zhutnění půdy. Fotografie také ukazuje kořenový systém ředkve olejné. Ředkev olejná svým kořenovým systémem prokořeňuje velmi dobře půdu a tím vytváří příznivé podmínky pro zakořenění révy vinné.

Zelená hmota představuje velmi významný zdroj živin a zejména dusíku. Ozelenění přes zimu využívá dusík, který by se neproduktivně vymýval v půdě a dusík vázaný v zelené hmotě se naopak může stát dostupný pro révu vinnou.

Ozelenění přes zimu je proto velmi efektivním a ekologickým způsobem ošetřování půdy ve vinici.

 

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.