Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Provádíme analýzy půdy - BS vinařské potřeby

Provádíme analýzy půdy - BS vinařské potřeby

Vinice

Úroveň jednotlivých půdních parametrů je důležitým ukazatelem budoucích výnosů na vinici a kvalitativních parametrů sklizně.

Půdní úrodnost charakterizujeme jako schopnost půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro jejich růst a vývoj. Úroveň jednotlivých půdních parametrů je pak důležitým ukazatelem budoucích výnosů na vinici a kvalitativních parametrů sklizně.

Rozbory půd by tak měly tvořit nedílnou součást prvotních opatření před založením mladé vinice.

Úrodnost každé vinice je specifická, dynamická a závisí na řadě faktorů fyzikálních, chemických a biologických. Každý rok si réva z půdy „bere svoje“, přičemž dochází k úbytku živin, humusu a s tím spojené minimální proměně hodnoty pH. Roční odběr živin je přitom charakteristický pro danou odrůdu, půdní typ a je také specifický dle průběhu aktuálního ročníku. Pro představu, na vinicích bývá průměrný roční odběr základních živin v závislosti na odrůdě N 50-70 kg/ha, P2O5 11-23 kg/ha, K2O 50-90 kg/ha a sekundárních živin MgO 14-20 kg/ha, CaO 50-70 kg/ha, S 10-20 kg/ha (srovnatelné s odběrem fosforu).

Zásadním faktorem, který ovlivňuje vitalitu mladých výsadeb a jejich správné vzcházení, je kvalitně vyhnojená půda. Minerální hnojiva poskytují révě vinné rychle přístupné živiny, organickým hnojením dodáváme půdě úrodnost a sílu. Nyní probíhá optimální doba pro provedení půdních rozborů, které vám pomohou zmapovat, který půdní parametr je potřeba upravit, aby keře rév vinné dobře prosperovaly.

Od roku 2017 nabízíme celkem tři druhy půdních rozborů včetně odborných komentářů – základní, rozšířený a extra. Odlišují se souborem stanovovaných parametrů.

Základní typ rozboru je de facto nejstručnější varianta rozboru a je vhodná zejména do vinic, které jsou plodné a bývají pravidelně zásobeny organickými hnojivy. Jsou vhodné tam, kde je potřeba pouze přihnojit rychle přístupnými živinami. Do základního rozboru půd jsou zahrnuty stanovení: pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík.

Rozšířený rozbor nabízí navíc analýzu obsahu humusu a dusíku. Doporučujeme jej zvláště pro vinice před výsadbou, kde humus určuje budoucí prosperitu vinice a pomáhá mladým sazenicím poutat živiny. Také správný poměr mezi dusíkem a humusem je pro mladou vinici velmi důležitý a je součástí zhodnocení. V případě, že humus v půdě chybí, což na základě rozborů zjišťujeme velmi často, je ideální volbou aplikace chlévského hnoje, kompostu či provedení paralelního výsevu zeleného hnojení do každého meziřadí či celoplošně (BS Vitis Zelené hnojení před výsadbou  nebo BS Vitis Zimní zelené hnojení - viz e-shop).

Extra půdní rozbor poskytuje nejrozsáhlejší informace o kvalitě vaší půdy a je vhodný zejména pro vinice před výsadbou. Vyjma parametrů stanovovaných v rozšířeném rozboru se navíc dozvíte i aktuální koncentrace uhličitanů a huminových kyselin na vaší vinici. Znát obsah uhličitanů je například důležité pro přesnější výběr podnože do plánovaných vinic. Uhličitany představují významnou složku minerálního podílu půdy, mají významný vliv při nasycování sorpčního komplexu a silně ovlivňují ostatní půdní vlastnosti. Stanovení uhličitanů podává mimo jiné informace o potřebě případného vápnění. Při pěstování révy vinné a ovocných dřevin předurčuje dostatečný obsah huminových kyselin významně vyšší a lepší úrodnost. Tyto látky se podílejí na detoxikaci rostlin a zlepšují příjem živin z půdy rostlinami. Jsou velmi důležité například před založením nové vinice, ujatelnost sazenic je pak podstatně lepší. Vhodným přípravkem k doplnění těchto látek je například HUMAC AGRO. Na všechny typy rozborů se vztahuje zákaznická BS sleva.

Po provedení rozborů půdy vám prostřednictvím protokolu či osobního poradenství navrhneme optimální hnojivo pro vaši vinici.

Půdní úrodnost charakterizujeme jako schopnost půdy zajišťovat rostlinám nezbytné podmínky pro jejich růst a vývoj. Úroveň jednotlivých půdních parametrů je pak důležitým ukazatelem budoucích výnosů na vinici a kvalitativních parametrů sklizně. Rozbory půd by tak měly tvořit nedílnou součást prvotních opatření před založením mladé vinice.

Úrodnost každé vinice je specifická, dynamická a závisí na řadě faktorů fyzikálních, chemických a biologických. Každý rok si réva z půdy „bere svoje“, přičemž dochází k úbytku živin, humusu a s tím spojené minimální proměně hodnoty pH. Roční odběr živin je přitom charakteristický pro danou odrůdu, půdní typ a je také specifický dle průběhu aktuálního ročníku. Pro představu, na vinicích bývá průměrný roční odběr základních živin v závislosti na odrůdě N 50-70 kg/ha, P2O5 11-23 kg/ha, K2O 50-90 kg/ha a sekundárních živin MgO 14-20 kg/ha, CaO 50-70 kg/ha, S 10-20 kg/ha (srovnatelné s odběrem fosforu).

Zásadním faktorem, který ovlivňuje vitalitu mladých výsadeb a jejich správné vzcházení, je kvalitně vyhnojená půda. Minerální hnojiva poskytují révě vinné rychle přístupné živiny, organickým hnojením dodáváme půdě úrodnost a sílu. Nyní probíhá optimální doba pro provedení půdních rozborů, které vám pomohou zmapovat, který půdní parametr je potřeba upravit, aby keře rév vinné dobře prosperovaly.

Od letošního roku nabízíme celkem tři druhy půdních rozborů včetně odborných komentářů – základní, rozšířený a extra. Odlišují se souborem stanovovaných parametrů.

Základní typ je de facto nejstručnější varianta rozboru a je vhodná zejména do vinic, které jsou plodné a bývají pravidelně zásobeny organickými hnojivy. Jsou vhodné tam, kde je potřeba pouze přihnojit rychle přístupnými živinami. Do základního rozboru půd jsou zahrnuty stanovení: pH, fosfor, draslík, vápník, hořčík.

Rozšířený rozbor nabízí navíc analýzu obsahu humusu a dusíku. Doporučujeme jej zvláště pro vinice před výsadbou, kde humus určuje budoucí prosperitu vinice a pomáhá mladým sazenicím poutat živiny. Také správný poměr mezi dusíkem a humusem je pro mladou vinici velmi důležitý a je součástí zhodnocení. V případě, že humus v půdě chybí, což na základě rozborů zjišťujeme velmi často, je ideální volbou aplikace chlévského hnoje, kompostu či provedení paralelního výsevu zeleného hnojení do každého meziřadí či celoplošně (BS Vitis Zelené hnojení před výsadbou  nebo BS Vitis Zimní zelené hnojení - viz e-shop).
 

Extra půdní rozbor poskytuje nejrozsáhlejší informace o kvalitě vaší půdy a je vhodný zejména pro vinice před výsadbou. Vyjma parametrů stanovovaných v rozšířeném rozboru se navíc dozvíte i aktuální koncentrace uhličitanů a huminových kyselin na vaší vinici. Znát obsah uhličitanů je například důležité pro přesnější výběr podnože do plánovaných vinic. Uhličitany představují významnou složku minerálního podílu půdy, mají významný vliv při nasycování sorpčního komplexu a silně ovlivňují ostatní půdní vlastnosti. Stanovení uhličitanů podává mimo jiné informace o potřebě případného vápnění. Při pěstování révy vinné a ovocných dřevin předurčuje dostatečný obsah huminových kyselin významně vyšší a lepší úrodnost. Tyto látky se podílejí na detoxikaci rostlin a zlepšují příjem živin z půdy rostlinami. Jsou velmi důležité například před založením nové vinice, ujatelnost sazenic je pak podstatně lepší. Vhodným přípravkem k doplnění těchto látek je například HUMAC AGRO. Na všechny typy rozborů se vztahuje zákaznická BS sleva.

Po provedení rozborů půdy vám prostřednictvím protokolu či osobního poradenství navrhneme optimální hnojivo pro vaši vinici.
 

Pokyny pro odběr půdy ke stažení ZDE.