Dárek ke každé objednávce nad 500 Kč

Vhodný čas pro listový rozbor - BS vinařské potřeby

Vhodný čas pro listový rozbor - BS vinařské potřeby

Vinice

Kromě přípravy vinobraní je začátek zaměkání bobulí také možností pro provedení listové analýzy na obsah živin.

Ve vinicích postupně, v závislosti na odrůdě, začíná zaměkání bobulí. Blíží se tak zrání hroznů a vinobraní.
Kromě přípravy vinobraní je však začátek zaměkání bobulí také možností pro provedení listové analýzy na obsah živin.

Kořenový systém, je z pohledu příjmu živin nejaktivnější mezi kvetením a právě zaměkáním bobulí. V letošním roce byly optimální podmínky pro příjem živin, díky dostatečné vláze v půdě a také teplotě půdy. Hlavní hmota kořenů by se měla nacházet v hloubce 40-80 cm, takže je důležité zásobování vodou právě v této části půdního profilu.

Po zaměkání bobulí ustává příjem živin z půdy a postupně dochází k přesunům živin v rostlinných pletivech. Hlavním příjemcem živin jsou hrozny. Dochází proto k translokaci živin z listů, zálistků, případně letorostů právě do bobulí.

Zejména v září a říjnu je možné ve vinicích pozorovat příznaky nedostatku živin na listech, zejména hořčíku (obrázek 1) a draslíku (obrázek 2). Tento příznak naznačuje, že réva vinná přijala z půdy méně příslušných živin a poté co se živiny z listů přesunuly do hroznů, projevil se na listech příznak nedostatku těchto živin.


Obrázek 1 - Nedostatek hořčíku

Výživové problémy se mohou projevovat také postupně během vegetace. Kromě listů se mohou výživové problémy objevovat také na hroznech. Typickými problémy s výživou je abiotické vadnutí třapiny nebo vadnutí hroznů. V obou případech má výživa révy vinné svůj význam.

Nedostatek draslíku 
Obrázek 2a, b - Nedostatek draslíku

Listový rozbor je možné provádět z listových řapíků nebo listových čepelí. Rozbor listových řapíků blíže naznačuje, jaký je příjem živin z půdy. Rozbor listových čepelí může být více ovlivněný aplikací listových hnojiv nebo i prostředků na ochranu rostlin. Stav v půdě proto blíže odráží stav živin v řapících.

Listové čepele i řapíky je vhodné odebírat v zóně hroznů a v blízkosti kmínku. Vhodné je proto odebírat spíše starší listy, které mohou lépe ukázat výživový stav révového keře. Rozhodně není vhodné odebírat nejmladší listy ani listy ze zálistků. Odebrané listy není vhodné ukládat do mikrotenových sáčku. Nejvhodnější jsou běžné svačinové papírové sáčky. Listy nebo řapíky je potom třeba předat do laboratoře k analýze.

Z pohledu současného trendu vývoje počasí se ukazuje také vhodnou strategií výživy réva vinné hnojení organickými hnojivy a zlepšení přirozených půdních podmínek z pohledu výživy révy vinné.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.
 

Více informací o listových analýzách se dozvíte v BS videu:

Video spustíte kliknutím na obrázek nebo ZDE

Pokyny pro odběr listů révy vinné ke stažení ZDE.