Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Vhodný termín pro listové rozbory

Vhodný termín pro listové rozbory

Vinice

Analýzu listů je velmi vhodné provádět, jestliže se ve vinici objevují příznaky nedostatku živin.

Ve vinicích začíná zaměkání bobulí, což je jeden z termínů vhodných pro analýzu listů (obrázek 1).
Listová analýza naznačuje aktuální výživový stav révového keře. Analýzu listů je velmi vhodné provádět, jestliže se ve vinici objevují příznaky nedostatku živin.


Obrázek 1 - Začíná zaměkání bobulí

Během zrání hroznů je velmi důležitá optimální výživa révového keře, protože dozrávající hrozny se stávají hlavním příjemcem živin. Dochází proto k přesunu živin z listů, letorostů a trvalých struktur révového keře (kořeny a kmínek) do hroznů. Zcela klíčové jsou markroprvky, jako dusík, draslík, hořčík a vápník, protože se nadbytek nebo nedostatek těchto živin přímo projevuje na kvalitě hroznů.

Z letošního roku již mají vinohradníci zkušenosti s projevem žloutenky ve vinicích. Žloutnutí listů se ve vinici projevilo už v jarním období a v některých vinicích přetrvávalo delší dobu (Obrázek 2). Žloutnutí listů však nemělo výhradně výživový důvod, ale bylo ovlivněné kombinovaným vlivem klimatických a půdních podmínek. V mnoha vinicích totiž se listy postupně vybarvily do zelena, poté co došlo k oteplení.

Obrázek 2 - Projev žloutenky ve vinici

Začátek vegetace byl velmi chladný a vlhký. Půda se proto pozvolna ohřívala. Na vlhké půdě proto také mohlo docházet k výraznějšímu zhutnění půdy. A chloróza způsobená zhutněním půdy je velmi známou skutečností. Tuto skutečnost také potvrdil zvýšený výskyt žloutenky ve spodní části svahů (Obrázek 3). Díky erozi je totiž ve spodní části svahu většinou mohutnější půdní horizont a většinou také vlhčí. Ve studené půdě také dochází k pomalejší mobilizaci zásobních látek, které jsou přes zimu uložené v trvalých strukturách keře (kořeny a kmínek). Na počátku vegetace byla vysoká četnost studených nocí. Réva vinná proto rašila nejpozději za posledních 25 let a vegetace byla také od počátku zpomalená klimatickými podmínkami. Tyto skutečnosti potom způsobily projev žloutenky. Pouze v ojedinělých případech docházelo k výraznějšímu projevu, kdy docházelo k zakrnělému růstu listů a usychání listů (Obrázek 4). V takových případech by bylo vhodné použití listové výživy. V takovém případě může být také vhodné použití biostimulantů, které komplexně podpoří růst révy. Jedná se o biostimulanty na bázi huminových látek nebo mikroorganismů.

 

Obrázek 3 - Výraznější výskyt žkoutenky ve spodní části svahů           Obrázek 4 - Výraznější projev žloutenky

K analýze listů je možné využívat řapíky nebo listové čepele. Příjem živin přímo z půdy mohou nejlépe signalizovat listové řapíky. Analýza listových řapíků může být dobrým ukazatelem pro aplikaci hnojiv na základě požadavků plodiny. V případě analýzy listových čepelí je třeba zohlednit aplikovanou listovou výživu, případně přípravky na ochranu rostlin, které mohou také obsahovat některé živiny.

Pro listovou analýzu používat listy naproti prvnímu hroznu na letorostu a z letorostů v blízkosti kmínku. Jestliže není list naproti prvnímu hroznu dobře vyvinutý, používají se listy naproti dalším hroznů.

V suchých ročnících může být příjem živin z půdy ovlivněný také suchem. Tato skutečnost se potom může projevit ve výsledku listového rozboru. V letošním ročníku by však nemělo docházet k takovému ovlivnění rozboru a listové rozbory by měly být velmi vypovídající a dobře ukázat vztah mezi půdními podmínkami a révovým keřem. Je proto nejvhodnější čas zjistit výživový stav svojí vinice.

Analýzu listů zajišťuje BS laboratoř Velké Bílovice

Žaneta Beňová - vedoucí laboratoře
+420 702 229 666 
E-maillaborator@vinarskepotreby.cz

Provozní doba PO - PÁ: 7,30 do 16 hodin.

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.