Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Vinné kvasnice a problémy na ČOV - BS vinařské potřeby

Vinné kvasnice a problémy na ČOV - BS vinařské potřeby

Vinice

Proč se vyplatí využít služeb kalolisu? Jaká jsou rizika spojená s vlastní likvidací?

Po prokvašení moštů začínáme řešit, co s kvasnicemi („odpadem“), které vznikají jako vedlejší produkt z výroby vína.

Většina vinařů nemá dostatek financí k investici do kalolisu. BS vinařské potřeby již druhým rokem tekuté vinné kvasnice vykupují a poskytují tak vinařům zajímavou službu.

Tímto způsobem lze kvasnice pohodlně, environmentálně šetrně zlikvidovat a také si drobně finančně přilepšit. Výlisek o přibližné vlhkosti 30 % je poté dále zužitkován. Výkupní cena tekutých kvasnic se pohybuje v závislosti na kvalitě (zejména na obsahu alkoholu) od 0,50 do 1 Kč za 1 l.

Stále častěji se v praxi setkáváme s případy, kdy se vinař rozhodne zbavit kvasnic tou nejpohodlnější cestou, tj. nelegálním vylitím do obecní kanalizace. Co se potom děje a k jakým komplikacím tímto krokem na čistírnách odpadních vod (ČOV) dochází? Jedná se o poměrně velký problém, který ve finále vlastně všichni zaplatíme z vlastní kapsy. Níže stručné vysvětlení…

Zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), jsou definovány v § 38 odpadní vody. Vedlejší produkty vznikající při výrobě vína (vinné kvasnice) nejsou odpadními vodami ve smyslu uvedené legislativy. V obcích jsou provozovány městské ČOV, na které přitékají městské odpadní vody. Každá ČOV má definovaný svůj kanalizační řád (KŘ), ve kterém jsou stanoveny nejvyšší přípustné míry znečištění, které lze na čistírnu vypustit. Taková ČOV už je plně zaběhlá a ví, jak s vlastními odpadními vodami technologicky pracovat.

Vlivem neuváženého vypouštění kvasnic do kanalizace dochází na ČOV k řadě komplikacím. Kvasnice čistícím technologiím rozhodně nesvědčí, naopak zde způsobují problémy. Původci tohoto typu znečištění jsou přitom v dnešní době snadno dohledatelní. Prvotním znakem, že na ČOV něco není v pořádku, je náhlé překročení hodnot CHSK (chemická spotřeba kyslíku) a BSK (biochemická spotřeba kyslíku). Přípustné hodnoty uvedené v KŘ jsou u CHSK 800 mg/l a u BSK 400 mg/l. Obecně platí, že čím vyšší je hodnota BSK, tím je voda z hlediska rozpuštěných organických látek znečištěnější. Vysoké CHSK značí celkovou míru znečištění vody organickými a také veškerými oxidovatelnými anorganickými látkami.

Při kontaminaci ČOV kvasnicemi dochází často k nevratným změnám, značně se navýší spotřeba kyslíku, stoupají hodnoty CHSK a BSK. V těchto případech dochází až k několikanásobnému překročení nejvyšší přípustné hodnoty chemické spotřeby kyslíku. Mikroorganismy podílející se na čištění odpadních vod, které ke své existenci kyslík potřebují, nejsou schopny dál fungovat. V důsledku znečištění dochází k narušení zaběhnutého čistírenského procesu, v horších případech až ke kolapsu celé technologie. Po takových haváriích je potřeba provést řadu složitých opatření k uvedení ČOV do původního funkčního stavu.

Jakmile dojde k havárii, musí být většinou veškerý aktivovaný kal odvezen, vyměněn a nové zprovoznění ČOV se tak stává časově a ekonomicky náročnou záležitostí. Pokud bychom tyto škody, které jsou ve finále placeny z kapes daňových poplatníků, vyčíslili, jednalo by se o velmi vysoké položky. Ve smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou uvedeny definice neoprávněného odběru vody a neoprávněného vypouštění. Za neoprávněný odběr a neoprávněné vypouštění je dodavatel oprávněn uplatnit vůči odběrateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, případně odběratel za nejvyšší překročení ukazatele koncentrační hodnoty znečištění o každé jedno procento zaplatí smluvní pokutu jedno procento za dobu 30 dnů. V ČR již padla řada pokut. Ty se nejčastěji pohybují v řádech desetitisíců (malá vinařství) až statisíců (velká vinařství).