Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
VINTEC – prevence proti ESCA - BS vinařské potřeby

VINTEC – prevence proti ESCA - BS vinařské potřeby

Vinice

Již delší dobu se zkouší možnosti biologické prevence nebo dokonce přímé ochrany proti houbovým patogenům, které způsobují ESCA.

Již delší dobu se zkouší možnosti biologické prevence nebo dokonce přímé ochrany proti houbovým patogenům, které způsobují ESCA. Působení biologické ochrany je možné ukázat na výsledcích získaných přímo v pokusu, v moravských vinicích.

V rámci pokusu byl ve vinici ve znojemské vinařské podoblasti hodnocený přípravek Vintec. Účinnou látkou přípravku je Trichoderma atroviride, kmen SC1 10 miliard CFU/g. Přípravek se aplikuje na révové keře po zimním řezu. Aplikaci je vhodné provádět, co nejdříve po řezu, kdy denní teploty musí dosahovat 10 °C po dobu alespoň 5 hodin a relativní vlhkost vzduchu by měla být nad 70 %. Následujících 48 hodin by mělo být bez deště. Trichoderma atroviride, kmen SC1 aktivně kolonizuje řezné rány a chrání tak před pronikáním houbových patogenů. Při aplikaci pomocí rosičů je důležité dobré pokrytí vrcholu kmínku postřikovou kapalinou, aby došlo k ošetření většiny řezných ran. Doporučená dávka při plošné aplikaci je 200 g/ha. Jelikož se ošetření aplikuje pouze na řezné rány, je výhodnější vyjít z doporučené koncentrace 2g /1 l vody. Podle počtu či velikosti řezných ran a podle zvolené aplikační techniky se je možné dostat na 50 až 100 l kapaliny na ha, tedy na 100-200 g přípravku Vintec na ha. Při aplikaci nátěrem ještě na menší dávku. Jedno ošetření je dostatečné, aby byla réva vinná chráněná během celého vegetačního období.

Pokus probíhá na odrůdách Sauvignon blanc a Cabernet Sauvignon. Zcela záměrně byly vybrané jedny z nejcitlivějších odrůd révy vinné k ESCA. V době první aplikace byly ve vinicích keře s příznaky ESCA a docházelo k odumírání keřů. Přípravek se aplikoval v letech 2016, 2017, 2018 a 2019. V rámci vinice došlo také k porovnání s neošetřenou kontrolou.


Vinice Sauvignon blanc neošetřená s Vintec

Hodnocení probíhalo vždy v srpnu a září v letech 2016 – 2019. Na vybrané ploše byly hodnocené keře s příznaky ESCA, zdravé a vitální keře, růstově slabé keře a chybějící keře.


Diagram 1: Porovnání keřů s příznaky ESCA u odrůdy Sauvignon blanc.

 


Diagram 2: Porovnání keřů s příznaky ESCA u odrůdy Cabernet Sauvignon.

Diagramy názorně ukazují vývoj jednotlivých kategorií keřů na ploše ošetřené přípravkem Vintec. U obou odrůd je možné pozorovat stagnace ve vývoji keřů s příznaky ESCA. U odrůdy Sauvignon blanc je také velmi dobře vidět nárůst vitálních keřů, což se výrazně projevilo na zlepšení růstu vinice. Obrázky 1, 2 a 3 názorně ukazují porovnání růstu keřů u ošetřených a neošetřených keřů, v rámci odrůdy Sauvignon blanc.

Následující tabulky potom ukazují vzájemný poměr mezi ošetřenou variantou a neošetřenou kontrolou u obou odrůd révy vinné.

Kategorie

Podíl jednotlivých kategorií v %

Keře ošetřené přípravkem VINTEC

Keře bez ošetření

ESCA

7,7

21,3

Zdravý keř

75,5

46,3

Slabý keř

14,3

23,8

Chybějící keř

2,5

8,6

Celkem

364 keřů

348 keřů

Tabulka 1: Porovnání ošetřené varianty a neošetřené kontroly u odrůdy Sauvignon blanc.

 

Kategorie

Podíl jednotlivých kategorií v %

Keře ošetřené přípravkem VINTEC

Keře bez ošetření

ESCA

2,9

9,7

Zdravý keř

76,3

66,1

Slabý keř

14,8

18,1

Chybějící keř

6,0

6,1

Celkem

384 keřů

360 keřů

Tabulka 2: Porovnání ošetřené varianty a neošetřené kontroly u odrůdy Cabernet Sauvignon.

 

Z tabulek je patrný pozitivní vliv přípravku Vintec na omezení rozvoje choroby ESCA. Velmi výrazný je vliv zejména u citlivé odrůdy Sauvignon blanc.

Přípravek je možné aplikovat do zóny řezných ran s využitím rosičů, ručními zádovými postřikovači přímo na řezné rány nebo nátěrem na řezné rány.

Přípravek Vintec je možné využívat také ve spojení s výše uvedenými agrotechnickými postupy a k podpoře těchto postupů.

ESCA se může začít výrazněji projevovat ve výsadbách ve stáří 7-10 let. Přirozeně záleží na kvalitě řezu, takže mohou být vinice ve stáří 20 let s vynikajícím zdravotním stavem, ale mohou být již v 7. roce napadené ESCA. Od stáří 7-10 let je proto třeba výskytu ESCA věnovat zvýšenou pozornost a využívat preventivní postupy. Již od tohoto stáří vinice se proto vyplatí preventivní ošetření vinic přípravkem VINTEC.

Při vysoké četnosti řezných ran na vrcholu kmínku se často využívá zmlazení kmínku. Vzniká tak velká řezná rána. Velké řezné rány vznikají také při způsobu řezu, kdy se každoročně provádí řez až do starého dřeva. V obou těchto případech se ošetření přípravkem VINTEC ukazuje jako nezbytná prevence.

Pravidlem by se mělo ošetření přípravkem VINTEC stát ve vinicích starších než 15 let. Vinice v tomto stáří jsou již velmi rizikové z pohledu rozvoje ESCA. A jak se také prokázalo v pokusu ošetření není jenom prevencí proti ESCA, ale pozitivně se projevuje také na růstových vlastnostech vinice.


Vitální vinice Sauvignon blanc po ošetření VINTEC

Zdroj: prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.

Produkt VINTEC zakoupíte na našem e-shopu a BS prodejnách.

vintec