Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Vytváří se vhodné podmínky pro šedou hnilobu

Vytváří se vhodné podmínky pro šedou hnilobu

Vinice

V minulém období, kdy probíhalo střídání deštivých a teplých dnů, se vytvořily příznivé podmínky pro další postupný rozvoj šedé hniloby.

Na některých místech se letos už během kvetení mohl vyskytnout zvýšený infekční tlak houbových chorob. V kombinaci s deštivým počasím, náhlým ochlazením a méně intenzívní fungicidní ochranou v té době prováděné tak mohlo docházet k nežádanému horšímu odkvětu či sprchávání. Komplex výše uvedených faktorů během kvetení však představuje také jiné riziko. Ve vinicích se mohou vytvořit příznivé podmínky pro rozvoj botrytiové hniloby révy (Botrytis cinerea).

Botrytiová hniloba se objevuje už na květenstvích, a to před, během nebo až těsně po odkvětu. Květenství výrazně napadená tímto patogenem postupně na keřích uvadají, hnědnou a zasychají. Po kvetení pak na takových místech zůstávají ve vinicích nedostatečně zaschlé okvětní čepičky, které z lat neopadají a setrvávají uvnitř hroznu i během uzavírání a zaměkání bobulí. Tyto zaschlé zbytky květů slouží jako zásobárna inokula pro infekci zdravých bobulí. V závislosti na ranosti odrůdy pak během sprna/září (v závislosti na odrůdě) s narůstajícím obsahem cukrů v bobulích dochází k vzestupu vhodnosti podmínek pro šíření patogena uvnitř hroznu.

Vzniklá nekrotická místa na květenstvích je vždy nejlepší odstranit, protože automaticky zvyšují riziko rozvoje šedé hniloby v pozdějších růstových fenofázích révy vinné. Zaschlé a dále se nevyvíjející květenství lze například ostříhat a co nejdříve z vinice odstranit. Takové řešení však není pro vinaře příliš praktické. Složité je zejména pro ty, co hospodaří na větších plochách. Proto se nabízí rychlejší a praktičtější cesta, a to zařazení vhodného protibotrytického fungicidu do postřikového plánu, to vše už v době před kvetením. Existuje spousta kombinovaných přípravků účinkujících na plíseň révy i plíseň šedou současně, a právě takové jsou v době před kvetením a těsně po odkvětu ve své podstatě nejlepším řešením.

V minulém období, kdy probíhalo střídání deštivých a teplých dnů, se vytvořily příznivé podmínky pro další postupný rozvoj šedé hniloby. Zejména je to nyní aktuální na takových lokalitách, kde došlo k primárním infekcím již v době kvetení a během intenzívního růstu révy tam spadlo velké množství srážek. Zejména silnější deště posledních dnů znamenají zvýšené riziko z pohledu choroby. Nacházíme se v období, kdy je nutné přistoupit k důležitým ochranným opatřením tak, aby sezóna na vinici finišovala s co možná nejlepší kvalitou hroznů.

Deštivé počasí v tomto období je každopádně příznivé pro rozvoj šedé hniloby hroznů révy. V současné chvíli může při nedostatečné ochraně třapiny postupně s narůstajícím obsahem cukrů v hroznech docházet k hnití hroznů zevnitř. Jakmile dojde k tomuto jevu, bývá už pozdě a jen stěží lze „rozjetou“ infekci zastavit. Míra postupu infekce bude nyní korelovat s množstvím srážek, délkou ovlhčení listů a navyšováním cukrů v hroznech. Dešťové kapky navíc působí jako velmi dobrý mediátor při přenosu konidií z rostliny na rostlinu, i tento přenos je tedy rizikový.

Zkušenosti minulých let ukazují, že ochrana třapiny je mimořádně důležitá. Je proto nutné věnovat preventivní ochraně velkou pozornost. Ochranu třapiny a bobulí pomocí kontaktních přípravků doporučujeme provést pouze za předpokladu, že ještě hrozny nebyly zcela uzavřeny. V tuto chvíli může být na některých místech proto poslední možnost, jak tímto způsobem ošetření provést. Z fungicidů lze nyní využít i ty, které působí současně proti plísni révové a plísni šedé jako MELODY COMBIPEGASO F, FOLPAN nebo FOLPAN GOLD. Plíseň révy v letošním roce nepropukla příliš významně. I tak jsou však tyto synergicky fungicidní přípravky možností, která se nabízí a rozhodně stojí za zvážení, protože vegetační rok na vinicích stále nekončí. Takové přípravky jsou před kvetením a také právě nyní, v době končícího uzavírání hroznů, ideální.  Volba vhodného fungicidu bude nyní velmi důležitá. Jakmile jsou bobule uzavřené, nelze už například přípravky na bázi kontaktního účinku považovat za dostatečně účinné. Ideální jsou spíše ty s translaminárním účinkem (TELDOR) nebo lépe se systémovým a kontaktním účinkem zároveň (SWITCH). V nabídce jsou dostupné také ekologické přípravky, na bázi mikroorganismů například SERENADE ASO

Doporučujeme dále ve vinicích, kde je to potřebné, provést zelené práce vhodné pro toto období. Zejména jde o ruční vylamování zálistků v zóně hroznů nebo s pomocí defoliátoru. U vinic, na kterých byly nedostatečně provedeny zelené práce, bývá zhoršené mikroklima v listové stěně a stoupá tak riziko napadení. Tam, kde je evidentní silné napadení nejmladších listů, doporučujeme provést osečkování těsně nad drátěnkou. Tím se sice odstraní část zálistkové a funkční listové plochy, ale velmi rychle narostou nové zálistky, které tuto ztrátu vykompenzují. U nových zálistků je určitě nutné věnovat velkou pozornost ochraně, aby zůstaly zdravé až do sklizně. Provzdušnění listové plochy je velmi důležité z pohledu prevence proti houbovým chorobám. Zelené práce jsou nenahraditelné, protože představují přibližně polovinu úspěšnosti ochrany proti houbovým chorobám.

Na některých místech mohou být půdy dost podmáčené, a tak lze předpokládat i zhoršený příjem některých živin z půdního roztoku. I z tohoto důvodu patří mezi další doporučení omezení dusíkaté listové výživy nebo té s vysokým podílem uvedené živiny. Nadměrná aplikace dusíku na list může přiživit již existující plísňové napadení. Vhodné jsou naopak přípravky s vysokým podílem draslíku (prodlužovací růst, cukernatost), fosforu (fenolická vyzrálost) a vápníku (buněčná pevnost) jako VÍNOFIT, DRAFOS, HYCOL K+ VÍNO, WUXAL KALCIUM. DRAFOS pak může pro vinaře představovat ideální dvojsečný přípravek, pokud se rozhodnou ke konci sezóny k omezení syntetických fungicidů. Toto chytré hnojivo je totiž nyní mimořádně vhodné jak z pohledu výživy rostlin (draslík, fosfor), tak i spolehlivé ochrany proti plísním. Listová hnojiva přidávejte do tankmixu jako poslední. V této souvislosti doporučujeme dodržet dokonalé promíchávání koncentrátů s vodou před jejich přidáním do postřikovače. Je nutné dát si pozor například při mísení silně vápenatých a silně fosforečných hnojiv, kde hrozí riziko vzniku sraženin. Listová výživa je vzhledem k pozdnějšímu nástupu intenzívního růstu v letošním roce stále aktuální a může být dle aktuální situaci vhodná až do doby zaměkání hroznů.

Vzhledem k dlouhodobému ovlhčení hroznů existuje v následujících dnech vyšší pravděpodobnost napadení bobulí plísněmi. Podmínky mohou být na více místech nadále příznivé i pro další zesílení tlaku padlí. Je zřejmé, že bude nyní jednoznačně záležet na správně a včasně provedené komplexní ochraně keřů. To vše proběhne pod taktovkou matky přírody, která určí další vývoj počasí. Věřme, že v následujících dnech i více slunečných dnů s příjemnými teplotami.

Zaschlé a nedokonale opadané okvětní špičky na květenství.

 


Šedá hniloba na bobuli.

 


Silné napadení - hniloba prostupující zevnitř hroznu.

 

Přípravky (viz tab.) k ochraně proti šedé hnilobě hroznů včetně charakteristiky, které jsou k dostání na BS prodejnách:

Název fungicidu

účinná látka

OL

účinek

dávka

eko

SWITCH 

cyprodinil, fludioxonyl

35 dní

kontaktní, systémový

0,096 %

ne

SCALA

pyrimethanil

28 dní

kontaktní, translaminární

1-2 l/ha

ne

PYRUS

pyrimethanil

21 dní

kontaktní

2 l/ha

ne

TELDOR

fenhexamid

14 dní

kontaktní, translaminární

0,75-1 l/ha

ne

SERENADE ASO

Bacillus subtilis kmen QST 713

-

kontaktní

4 l/ha

ano

VITISAN

hydrogenuhličitan draselný

-

kontaktní

5-12 kg/ha

ano

MAGNICUR QUICK

fenhexamid

14 dní

kontaktní, translaminární

0,075-0,1 %

ne

PROLECTUS

fenpyrazamin

14 dní

kontaktní

1,2 kg/ha

ne

KENJA

isofetamid

21 dní

kontaktní

1,5 l/ha

ne

DRAFOS

tripolyfosfát draselný

-

kontaktní

4-8 kg/ha

ne

 

BS postřikový plán pro rok 2021 ke stažení ZDE.
 

Pro postřikové poradenství nás kontaktujte Po - Pá 7.30 - 17.00, So: 8 - 12 h
E-mail: bilovice@vinarskepotreby.cz
Tel: 607 011 407