Nabídka produktů
Košík0

V košíku zatím nic není

Nejprodávanější zboží

Způsoby doručení

  • Osobní odběr 17 Kč
  • Česká pošta od 85 Kč
  • Zásilkovna 73 Kč
  • Přepravní služba od 115 Kč
Využívání kompostů ve vinohradnictví - BS vinařské potřeby

Využívání kompostů ve vinohradnictví - BS vinařské potřeby

Vinice

Vermikompostování je jednoduchý biotechnologický proces kompostování.

Současné vinohradnictví se stále častěji orientuje ekologickým směrem. Využívá proto také přirozené postupy ve zlepšování půdních podmínek a výživy révy vinné.
K přípravě půdy před výsadbou, ale také k hnojení plodných vinic je vhodné využívat organická hnojiva. V tomto směru představují dobrou možnost vermikomposty, které vznikají z posklizňových zbytků, po sklizni hroznů.

Vermikompostování je jednoduchý biotechnologický proces kompostování, kdy jsou využívané určité druhy žížal k přeměně odpadů a tvorbě využitelného produktu. Žížaly jsou aktivní při teplotě 10–32 °C. Konzumují různé organické zbytky a snižují jejich objem o 40–60% (ADHIKARY, 2012). Jejich trávicím traktem procházejí všechny formy biologických odpadů: Extrakt trávicího procesu žížal tvoří tzv. vermikompost, jenž je schopen zlepšovat půdní vlastnosti a strukturu, hospodaření s vodou a stav živin. Vermikompostování je na rozdíl od tradičních způsobů kompostování také výrazně rychlejší.

Vermikompost je organické hnojivo velmi bohaté na živiny. Tabulka 1 uvádí průměrné složení vermikompostu získaného z matolin.

Parametr

Jednotka

Průměrný obsah

pH

 

7,1-7,8

Organická hmota

%

72-90

Celkový uhlík (C)

g/kg sušiny

350-500

Celkový dusík

g/kg sušiny

12-42

Poměr C/N

 

10-40

Celkový fosfor

g/kg sušiny

1-10

Celkový draslík

g/kg sušiny

5-18

Celkový vápník

g/kg sušiny

5-25

Celkový hořčík

g/kg sušiny

1-5

Celková síra

g/kg sušiny

1-8

Celkové železo

g/kg sušiny

1-10

Celkový mangan

g/kg sušiny

0,05-2,5

Celkový bor

mg/kg sušiny

4-40

Celkový molybden

mg/kg sušiny

1-30

Lignin

g/kg sušiny

300-800

celulóza

g/kg sušiny

35-200

hemicelulóza

g/kg sušiny

10-150

Celkové polyfenoly

mg/kg sušiny

5-25

Tabulka 1: Některé parametry vermikompostu z matolin (DOMINGUEZ a kol., 2017).

Použití čerstvých matolin může uvolňovat do půdy nadměrné množství fytotoxických polyfenolů (Obrázek 1). Tento vliv se může negativně projevit na ovlivnění fyzikálních, chemických a biologických vlastností půdy.

Pro vinohradníka je vermikompost nejlepším způsobem, jak přeměnit odpad z vinohradnické produkce na velmi cenné hnojivo. Vermikompost získaný z matolin je hnojivo s bohatým obsahem enzymů, což vede ke zlepšení biochemických vlastností půdy a také detoxifikaci případných reziduí pesticidů.

Vermikomost je jemně rozdělený a pórovitý materiál, podobný rašelině. Vyznačuje se vysokou vodní jímavostí. Obsahuje také živiny ve formě, která je lehce přístupná pro rostliny. Vermikompost je rovněž bohatě mikrobiálně aktivní hnojivo.

Obrázek 2 - Výchozí matoliny během kompostování        Obrázek 3 - Uspořádání pro inokulaci žížal a vermikopostování
Obrázek 2 - Výchozí matoliny během kompostování    
Obrázek 3 - Uspořádání pro inokulaci žížal a vermikopostování

Základní výhodou vermikompostu je především skutečnost, že velmi dobře a rychle zlepšuje strukturu půdy. Díky svému složení a mikrobiální aktivitě se velmi dobře zapracovává do půdy. V tomto směru má daleko lepší vlastnosti, než ostatní organická hnojiva. Z vermikompostů se také pohotově uvolňují živiny. Zlepšení strukturu půdy umožňuje také lepší zakořenění révy. Pravidelné hnojení vermikompostem je vhodné ve všech viničních půdách. Velký význam má především v hlinitých a jílovitých půdách, kde může zlepšovat strukturu a omezovat zhutnění půdy.

HOARE (2014) uvádí, že mulčovaný kompost omezuje erozi, používání herbicidů, ztráty půdní vlhkosti a neproduktivní vypařování a tím i stresové situace u révy vinné. Dále podporuje rozvoj půdních organismů, zvyšuje obsah organické složky v půdě a zlepšuje přístupnost živin pro révu vinnou.

Vermikompost je velmi vhodné aplikovat především do příkmenného pásu. V příkmenném pásu může mulčovaný kompost jednak omezovat růst plevelů a zároveň zlepšuje půdní vlastnosti a zajišťuje výživu v prostoru, kde je největší hmota kořenového systému révy. Kompost je také možné aplikovat hloubkově, podobně jako minerální hnojiva nebo rozmetat plošně do meziřadí a zapravit do půdy. Aplikace do příkmenného pásu je však nejlepší a nejefektivnější.

Vermikompostem je možné hnojit cyklicky všechny vinice, tzn. matoliny získané jako odpad při zpracování hroznů se kompostují a poté se vermikompost postupně vyváží do vinic. Obecně je možné konstatovat, že komposty a vermikomposty by měly být základem výživy révy vinné.

 

prof. Ing. Pavel Pavloušek, Ph.D.